МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 59

Тема.  Кругові діаграми

 

Мета: провести діагностику засвоєння теми «Коло, круг» та сформувати уявлення про поняття діаграми і спосіб відтворення співвідношення величини за допомогою кругових діаграм; навчитися будувати нескладні кругові діаграми за відомим значенням величини.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ Збираємо зошити й перевіряємо як домашнє завдання, так і самостійну роботу (не забути: щоб мати можливість проаналізувати стан виконання завдань самостійної роботи, записуємо відповіді на бланках відповідей — не в зошитах).

Самостійна робота

1.   Знайдіть довжину кола і площу круга, що обмежений цим колом, якщо його діаметр 4,6 см.

2.   Маємо моток дроту у формі кола, діаметр якого 1 м. Моток складається з 30-ти кілець. Скільки кілець радіуса 15 см можна виготовити з цього дроту?

3.   Обчисліть площу фігури, зображеної на рисунку (виміри дано в сантиметрах).

 

 

II. Засвоєння нових знань

1. Мотивація навчальної діяльності

@ Для створення позитивної мотивації залучаємо якомога більше фактичного матеріалу: приклади різних видів діаграм (кругові, стовпчасті, лінійні), взяті з різних видів ЗМІ. Наводимо учнів на думку, що, по-перше, вони повинні навчитися «читати» діаграми, по-друге, треба навчитися самим складати діаграми, щоб показати наочно співвідношення між величинами.

2. Формування знань

@ Формуємо уявлення про кругову діаграму як про особливе зображення співвідношення частин цілого, де кожна частина зображується сектором, градусна міра кута якого є відповідною частиною повного кута. Найкраще це робимо на прикладах.

Задача 1. У колекції Романа три види марок: про птахів — 30 марок; про тварин — 40; про автомобілі — 50 марок. Побудуйте кругову діаграму, яка відповідно є співвідношенням між цими видами марок.

Розв'язання

1) Усього в Романа: 30 + 40 + 50 + 120 (марок) усіх видів;

2) отже,  частина про птахів;  частина про тварин;  частина про автомобілі.

3) Повний кут містить 360°, тому:  від 360° — це 360° ·  = 90°;  від 360° - це 360° ·  =120°;  від 360º - це 360° ·  = 150°.

Отже, круг ділимо на сектори з градусними мірами відповідних кутів: 40°; 120° і 150°; і робимо відповідні примітки:

П — марки про птахів;

Т — марки про тварин;

А — марки про автомобілі.

 

 

Задача 2. На рисунку дано кругову діаграму, що відтворює розподіл кролів, вирощуваних на шкільних кролефермі, за породами. Використавши транспортир, заповніть таблицю, якщо всього на фермі 1080 кролів.

 

Порода

Кількість кролів

1

2

3

Білий велетень

Сірий велетень

Шиншила

 

 

III. Засвоєння вмінь

Задача 1. Наприкінці червня в більшості областей України тривалість дня становить близько 16 годин, а на нічний час припадає близько 8 год. Побудуйте кругову діаграму.

Задача 2. Колекція Павлика нараховує 1 440 поштових марок на теми: комахи, птахи, тварини. Кількість марок на кожну з цих тем відображають кругові діаграми:

 

 

(Рисунок роздати кожному)

1 — марки про тварин;

2 — марки про птахів;

3 — марки про комах.

У якому з наведених тверджень допущено помилку?

1) Марки про комах становлять  колекції;

2) марок про птахів на 160 більше, ніж марок про комах;

3) у колекції 920 марок про тварин;

4) марки про тварин становлять 60 % цієї колекції.


Задача 3. Який рисунок пропущено?

1; 3

1; 7

?


IV. Підсумки уроку

Повторити за записами на дошці, як будувати та «читати» кругові діаграми.


V. Домашнє завдання

Задача 1. Який шлях пройде кінець хвилинної стрілки за 6 год; 3 год, якщо довжина стрілки 15 мм?

Задача 2. Поділіть круг на сектори, кути яких становлять ; 40 %; 0,1 повного кута відповідно. Обчисліть величину кута четвертого сектора.

Задача 3. Площа земельної ділянки 1 080 м2.  цієї ділянки займають фруктові дерева, 30 % — ягідник, а решту засіяно конюшиною. Побудуйте кругову діаграму розподілу земельної ділянки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити