МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 63

Тема. Координатна пряма

 

Мета: сформувати уявлення про зміст поняття координатна пряма, координата точки і виробити вміння за готовими рисунками визначати координати вказаних точок та будувати на координатній прямій точки із вказаними координатами.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ Ігровий момент «Хто найуважніший ?»

Учитель читає текст, в якому фігурують числа, що показують положення точок земної поверхні відносно рівня Світового океану. Учні слухають текст і роблять записи чисел (додатних або від'ємних залежно від умови). Біля дошки можуть працювати 1—2 учні.

Текст. Рівень Світового океану приймається за нульовий і позначається числом 0. Будь-яке місце на земній поверхні може бути вище, або нижче, або на цьому ж рівні. Запишіть, використовуючи додатні і від'ємні числа, положення: витоку Волги, що розташований на 228 м вище від рівня океану; гирла Волги, що лежить на 28 м нижче від рівня океану; Аральського моря, що лежить на 53м вище від рівня моря; Сарикамиської котловини, що лежить на 38 нижче від рівня моря; впадини Карагиє (Батир) на півострові Мангишлак, що лежить на 132 м нижче від рівня моря.


II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1.    Обчисліть:

а)

б)

в)

2.   Які з чисел: 7; - 15; 8; -; 0,75; - 1,8; -4; 4; 0 — є додатними; від'ємними; недодатними і невід'ємними?

3.   Надвірний термометр показує -5 °С, а кімнатний +18 °С. На скільки градусів відрізняється температура в кімнаті і надворі?

4.   Знайдіть координати точок, зображених на рисунку:

Де знаходяться точки Е, А, В, С, D по відношенню до 0? Якими числами є координати точок О, Е, А, В, С?

 

III. Формування знань

1. Мотивація навчальної діяльності

@  Дуже важливо, щоб учні усвідомлювали, навіщо треба вивчати поняття координатної прямої і пов'язані з нею задачі. Тому вчитель спрямовує думку учнів у цьому напрямку, провівши невеличку бесіду, приблизно такого змісту.

Друзі! Ви вже знаєте, що натуральні і дробові числа, які ви вивчали у 5 класі і на початку цього року, можна зображувати точками на координатному промені. При цьому зображувані числа називаються координатами точок (див. з. 4 усних вправ). Ви також знаєте, що такі числа ми називаємо віднині додатними, крім додатних чисел, є ще від'ємні і 0. Тому виникає запитання а чи можна недодатні числа зображувати точками і якщо це так, то як це зробити?

2. Формування знань

Після попередньої бесіди, мабуть, багато хто з учнів самі запропонують координатний промінь продовжити вліво (утвориться пряма), на цьому продовженні (від'ємна півпряма) відкладаємо від 0 одиничні відрізки, як і на додатній півпрямій, і будемо вважати, що зображуване від'ємне число відповідає кількості відкладених вліво від 0 відрізків.

Якщо такий спосіб отримання координатної прямої зрозумілий учням, учителеві залишається тільки дати правильне означення координатної прямої і елементів, що й визначають Усі записи і рисунки робимо на дошці, а учні відповідно в зошитах, і маємо конспект № 28

 

Конспект 28

Координатна пряма

Координатна пряма — це пряма ОХ, на якій задано

1) початок координат О(0),

2) одиничний відрізок ОЕ = 1,

3) додатний напрямок (→)

Приклад

А(-2), бо міститься на 2 відрізка вліво від 0

В(4), бо міститься на 4 відрізки вправо від 0

 

@ Важливо на третьому уроці відпрацювати такий момент побудова числа на координатній прямій (чи вираження координати даної точки) складається з двох етапів

1)  знак числа задає напрямок руху від т. О

(додатне) + → (вправо), (від'ємне) - ← (вліво)

2) відстань числа від т. О задається тим числом, що стоїть вліво від будь-якого знака, і в будь-якому разі т. О — початок координат, тобто точка, з якої починається робота з координатною прямою.


IV. Застосування знань. Застосування вмінь

1. Побудова точок на координатній прямій

Задача 1. Накресліть координатну пряму, взявши за одиничний відрізок довжину Двох клітинок зошита Позначте на цій прямій точки з координатами 2, 5, -1, -3, -5.

Задача 2. Накресліть координатну пряму і позначте ній точки A(3), B(5), С(-2), D(-4).

Задача 3. Зобразіть на координатній прямій точки, що відповідають числу а, якщо а = -7, а = 4,2, а = -3,3, а = -1, а = 2, а = 5, а = -.

2. Визначення координат точок на координатній прямій

Задача 4. Запишіть координати точок, зображених і позначених на рисунку  

 

 

Задача 5. Визначте, додатними чи від'ємними є числа 0, a, b, c, d, зображені на рисунку

 

 

3. Вправи на повторення

Задача 6. Зобразіть на координатній прямій точки, що відповідають результатам дій:

а) 3,6 – 2, б) 5 : , в) 16: 4, г) 2 + 0,5, д) 0 · 8, е) 11 · 5.

Задача 7. Вітамінізоване молоко містить 4,7 % вуглеводів, 1,3 % мінеральних речовин і вітамінів, 88 % води, а решту становлять білки і жири Скільки вказаних речовин міститься у 400 кг вітамінізованого молока ?


V. Підсумок уроку

Запитання до класу

-   Яку пряму називають координатною прямою?

-   Яке число називають координатою точки?

-   Як зазвичай записують точку з й координатою?

-   Координата якої точки дорівнює 0?

-   Де лежить на координатній прямій точка А(-2), В(+3), С(2,5), D(-0,5)?


VI. Домашнє завдання

1.   Позначте на координатній прямій точки А(-1), В(-4), С(4), D(-0,5), Е , F, M(-2,5), Н(2), K(1), L.

2.   Позначте на координатній прямій точки, що відповідають числам: а) -2 і 2; б) 1 і -1,5; в) 3 і -3.

3.   Як розташовані точки кожної пари відповідно до початку відліку? Задача. Учні 7-х класів сільської школи за 3 дні зібрали 560 кг насіння різних дерев. Першого дня вони зібрали 35 % усього насіння, що становило  кількості насіння, яке зібрали другого дня. Скільки кілограмів насіння зібрали третього дня?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити