МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 64

Тема.  Протилежні числа

 

Мета: сформувати уявлення про зміст поняття «протилежні числа»; навчити знаходити й записувати число, протилежне до даного, розв'язувати рівняння, що передбачають застосування поняття числа, протилежного до даного.

Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

Варіант 1 [2]

1.   Запишіть число «мінус три» [«мінус п'ять»]. Як воно називається?

2.   Число розташоване на відстані 4 одиниці [3 одиниці] вправо [вліво] від нуля. Запишіть це число.

3.   Запишіть від'ємне [додатне] число, розташоване на відстані 8 [6] одиниць від нуля.

4.   Запишіть число, яке не є ані від'ємним, ані додатним. [Запишіть від'ємне число, розташоване на відстані 7 одиниць від нуля.]

5.   Запишіть додатне число, розташоване на відстані 7 одиниць від 0. [Напишіть число, яке є і не від'ємним, і не додатним.]

6.   Женя задумав від'ємне [додатне] число, а Вітя додатне [від'ємне]. Число якого хлопчика лежить на координатній прямій вліво [вправо]?

7.   Побудуйте на координатній прямій точки A(-3) і В(3) [С(4) і D(-4)]. Як вони розташовані відносно початку?

 

II. Актуалізація опорних знань

@ Під час перевірки якості виконання завдань математичного диктанту (відбувається одразу після проведення математичного диктанту) повторюємо зміст таких понять, як:

·   додатні і від'ємні числа;

·   координатна пряма; одиничний відрізок, координата точки на
координатній прямій, а також здійснюємо пропедевтику нової теми
(завдання № 7).

 

III. Формування знань

@ Взагалі поняття «протилежні числа» не є складними для завдання. Єдиним складним моментом є усвідомлення того, що знак «-» може стояти як перед числом, так і перед числовим або навіть буквеним виразом замість слова «число, протилежне до...». Тому найбільше зусиль потребує відпрацювання саме цього моменту.

План викладення теми

1.   Уявлення про числа, розташовані по різні боки від нуля на однаковій відстані від нього.

2.   Означення протилежних чисел. Приклади протилежних чисел.

3.   Число 0 протилежне самому собі.

4.   Як записати на мові математики, що ми шукаємо число, протилежне даному.

 

IV. Закріплення знань. Вироблення вмінь

Усні вправи

1.   Серед записаних чисел знайдіть пари протилежних: -100; 0,5; -; ; 0,25; -; -; ; 0.

2.   Прочитайте вирази, використовуючи вислів «число, протилежне до...» -2; -(-2); -а; -(а + b); -(-а); ; ; -3а.

Письмові вправи

1.   Знайдіть числа, протилежні числам: -276; 124; -321; 62; 9; -1; 1; -7,8; -9; 0,5; -; 4; -3; , зробивши записи у вигляді рівностей. (Наприклад: -(-276) = 276 і т. ін.)

2.   Поставте замість * таке число, щоб утворилась правильна рівність:

а) -(-80) = *;       б) 3,5 = -*;        в) -(-247) = *;   г) 3,2 = -*;     д) ;   е) .

3.   Знайдіть значення виразу: а) -m, якщо m = -8; -16; -13;

б) k, якщо -к = 27; -35; 7,1; -6,9; 80; -90; ; -; 3;

в) -(-с), якщо с = 41; -3,6; 0; -2; .

4.   Розв'яжіть рівняння: а) – х = 7; б) – у = - 12; в) – а = ; г) +3,4 = - 12.

@ Завдання 5 є дуже важливим для усвідомлення означення модуля числа:

5.   Яким числом є -х, якщо х: а) від'ємне; б) нуль; в) додатне.

6.   Заповніть порожні клітинки в таблиці і відмітьте на координатній прямій точки, що мають своїми координатами числа таблиці:


x

3

 

5

 

0

 

-6

-x

 

4

 

-2

 

-1

 

 

7.   * Одного разу Вітя Верхоглядкін упродовж цілої години намагався відшукати два протилежних числа, які були б обидва від'ємні, але без успіху. Чому?

Додаткові вправи

8.   Знайдіть числа, які на координатній прямій знаходяться на відстані: а) 6 одиниць від числа -9; б) 10 одиниць від числа -4; в) 100 одиниць від числа 0. (Спробуйте розв'язати цю задачу, не використовуючи побудови точок.)

 

V. Підсумки уроку

Запитання до класу

-   Які числа називають протилежними?

-   Число b протилежне до а. Яке число протилежне до числа а?

-   Яке число протилежне самому собі?

-   Чи існує число, що має два протилежних до нього числа?

 

IV. Домашнє завдання

Задача 1. Які числа, протилежні до чисел: 124; -124; 3; -; 0,6; -2,85; -1; 0?

Задача 2. Запишіть усі натуральні числа а, менші від 5, та числа, що їм протилежні.

Задача 3. Знайдіть значення виразу: а) m, якщо m = ; -2,5; 0; б) -с, якщо с = 2; -3,75; 0.

Задача 4. У фермерському господарстві на поливних землях збирали з гектара 60,8 ц пшениці. Заміна старого сорту пшениці новим дає збільшення врожаю у 25 %. Скільки тепер пшениці збирають у господарстві з 23 га поливного поля?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити