МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 69

Тема.  Порівняння раціональних чисел

 

Мета: відпрацювати навички порівняння раціональних чисел у комплексі із набутими раніше навичками (з теми про додатні і від'ємні числа).

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

А. Усні вправи (фронтальна робота із сигнальними картками або математичний диктант)

1.   Закінчіть речення: «З двох чисел менше те, зображення якого розташоване на координатній прямій...»

2.   Якщо х лежить зліва від а, то х... а?

3.   Порівняйте:

а) 2 та -300; б) -7 та -9;

в) а та b; а та 0; b та 0, якщо а —додатне, b — від'ємне.

 

Б. Картки із завданнями (індивідуальна робота)

 

Картка 1

Розташуйте в порядку спадання числа:

а) -6; 7; -7; 8; -8; 9; -9; 10; -10;           б) -1; 0; 1; -0,01; 0,001; -0,0001; 0;

в) 2,8; -2,7; 2,6; -2,08; 2,07; -2,06; 0.

 

Картка 2

Порівняйте числа:

а) |-0,3| та |-0,5|; б) |4,1| та |1,4|;  в) |-6,5| та |5,9|; г) |-12,01| та |-1,09|;

д) |-8,1| та |6,2|; е) |0| та |-0,002|; ж) |17,2| та |-2,7|.

 

В. Роботи учнів перевіряємо вибірково, в основному у «слабких», всі інші звіряють відповіді.

 

II. Застосування навичок

@ На цьому уроці розв'язуємо вправи більш високого рівня складності (узагальнюючі та дослідницькі) і повторюємо поняття додатного, від'ємного числа, «раціональні числа», «модуль числа».

1.   Між якими сусідніми цілими числами стоїть число?

а) -2,73; б) -9,5; в) -0,63; г) 0,87; д) -1; є) -6.

Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності.

2.   Які цифри можна записати замість *, щоб утворилася правильна нерівність:

а) -3841 < -384*; б) -*5,44 > -25,44; в) -< -; г) -> -?

3.   Запишіть у вигляді нерівності речення:

а) -4,3 — від'ємне число;     

б) 27,1 — додатне число;

в) а — від'ємне число;          

г) b — додатне число;

д) * с — невід'ємне число;   

є) * d — недодатне число.

4.   Ігровий момент

 

Учень, якого викликали до дошки, називає і показує по черзі то «червоні», то «сині» числа, записані в таблиці. При цьому «червоні» числа називає в порядку зростання, а «сині» — в порядку спадання, тобто називає числа в такій послідовності: -6; 2; -5; 0; -4; -1; -2; -3; 1.

Якщо учень помилився, то сідає на місце, і до дошки йде інший.

 

III. Діагностика засвоєння знань і вмінь

Самостійна робота

Варіант 1

1.   Накресліть координатну пряму з одиничним відрізком 1 см. Позначте на координатній прямій:

а) точки A(2); B(-3,5); C(-1); D(-2); Е; F(3);

б) точку K і точку M, що має протилежну координату;

в) точки, модулі координат яких дорівнюють 5; 4,5; 0.

2.   Дано числа: 6; -9; 5,25; 2; 507; 9; -2,6; 1,125; 0; -207; -5.

а) Які з даних чисел є: натуральними? цілими? дробовими? додатними? від'ємними?

б) Знайдіть модулі цих чисел. Які з даних чисел мають рівні модулі? Чому?

в) Розмістіть числа в порядку зростання.

 

Варіант 2

1.   Накресліть координатну пряму з одиничним відрізком 1,5 см (3 клітинки). Позначте на цій прямій:

а) точки M(2), N , Р(-1), К(-2), R , 5(3);

б) точку А  і точку В, що має протилежну координату;

в) точки, модулі яких дорівнюють 4; 1; 0.

2.   Дано числа: 0; 7; -11; -3,8; 4; 239; 3; 11; -400; -4,4.

а) Які з даних чисел є: натуральними? цілими? дробовими? від'ємними?

б) Знайдіть модулі цих чисел. Які з них мають рівні модулі? Чому?

в) Розмістіть числа в порядку спадання.

 

IV. Підсумки уроку

Перевіряємо якість виконання самостійної роботи. Аналізуємо помилки.

 

V. Домашнє завдання

1.   Порівняйте числа, а результат запишіть у вигляді нерівності:

а) - та ; б) 3 та -; в) - та -; г) -2 та 3; д) - та -;  е) - та -; ж) -2 та -3; з) -5 та -5.

2.   Розташуйте числа 5; -9; 0; 0,88; -6,9; 8,92 у порядку спадання.

3.   * Перевірте справедливість нерівностей

1) |a + b| ≤ |a| +|b|;   

2) |a – b| ≤ |a| + |b|;  

3) |a| - |b| ≤ |a + b|;

4) |a| - |b| ≤ |а – b|;   

5) |а| - |b| ≤ |a| + |b|.

при таких значеннях букв:

 

а) а = -7; b = -5; б) а = ; b = ; в) а = 4; b = -5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити