МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 72

Тема. Властивості додавання раціональних чисел

 

Мета: повторити зміст переставної та сполучної властивостей додавання та відпрацювати застосування цих законів додавання в комплексі із вивченими правилами додавання раціональних чисел.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1.   Фронтальна робота із сигнальними картками

1) Заповніть пропуски в реченнях:

а) Щоб додати -2 та -3, треба ... їх модулі та перед результатом поставити знак ...

б) Щоб додати -2 та 3, треба ... їх модулі та перед результатом поставити знак ...

в) Щоб додати 2 та (-3), треба ... їх модулі та перед результатом поставити знак...

2) Обчисліть суму:

а)

7 +3,

б)

,

в)

+1+,

 

7 + (-3),

 

,

 

-1+,

 

-7 + 3,

 

,

 

+1+,

 

-7 + (-3);

 

;

 

-1+.

3) Замініть пропуск відповідними знаками доданків, щоб рівності
стали правильними:

а) ... 0,6 + ... 0,8 = 1,4;       

б) ... 0,6 + ... 0,8 = 0,2;

в) ... 0,6 + ... 0,8 = -0,2;      

г) ... 0,6 + ... 0,8 = -1,4.

2.   Індивідуальна робота з картками

«Слабкі» учні працюють з картками-підказками; «сильні» виконують завдання більш високого рівня складності.

Картки-підказки для «слабких» учнів

 

При додаванні двох чисел з різними знаками, треба:

1) Знайти модулі чисел, які додаються;

2) від більшого модуля відняти менший модуль;

3) перед здобутою різницею поставити знак того числа, в якого модуль більший.

Наприклад: -20 + (+15) = -(|-20| + |+15|) = -(20 - 15) = -15

|-20| > |+15|

Так само виконайте додавання чисел, заповнивши пропуски.

a) -30 + 17 = ... (|…| - |…|) = …(... - …) = -|-30| ... |+17|

б) -27 + 43 = ...(|...| - |...|) = ... (... - ...) = ...|-27| ... |43|

в) -3,5 + 2,7 = ...(|...| - |...|) = ... (... - ...) = -|-3,5| ... |2,7|


К-1

Знайдіть значення а + b при даних значеннях а та b (див. таблицю).


а

5,14

5,71

-5,033


b

-5,71

7

 

К-2

Виконайте додавання:

а) 6,892 + ; б) ; в) ; г) ; д) 2,9 + ; е) -9,75 + ; ж) 6,6 + ; з) 220,27+ (-2220,2)


II. Актуалізація опорних знань

Запитання до класу

- Які властивості додавання ви використаєте, щоб знайти значення виразу?

327 + 1024; 13 + 15 + 7 + 5; 12 + 47 + 8 + 13; 16 + 15 + 14.

- Чому дорівнює сума?

0 + 253; 1+ 0; -2 + 2; -3 + (-7); -3 + 2; 12 + (-10).


III. Засвоєння знань

1.   Знайдіть значення сум та порівняйте їх:

а) -7 + (-8) та -8 + (-7); б) 5 + (-9) та -9 + 5.

2.   Знайдіть значення сум та порівняйте їх:

а) (-5 + 3) + (-9) та -5 + (3 + (-9)) та (-5 + (-9)) + 3.

Висновок 1. Переставна і сполучна властивості додавання виконуються для будь-яких раціональних чисел. Окрім того, властивості 0 при додаванні раціональних чисел виконуються також.

3.   Обчисліть найзручнішим способом:

а) -2 + (+10) + 2 + (-13);

б) +7 + (-18) + (-12) + 13;

в) -7 + (-18) + (+12) + (-5) + 9.

Розв'язання

а) Ми бачимо, що в сумі є два протилежні доданки: -2 і 2. Використовуючи властивості додавання, маємо:

-2 + (+10) + 2 + (-13) = (-2 + 2) + (10 + (-13)) = 0 +10 + (-13) = 10 + (-13) = - (13 - 10) = -3.

б) Ми бачимо, що протилежних чисел у сумі немає, але є такі, що мають однакові знаки, тому:

7 + (-18) + (-12) + 13 = (7 + 13) + (-18 + (-12)) = 20 + (-30) = - (30-20) = -10.

в) -7 + (-18) + (+12) + (-5) + 9 = (-7 + (-18) + (-5)) + (12 + 9) = -30 + 21 = -(30 - 21) = -9.

Ми бачимо, що ані протилежних доданків, ані таких, що дають у сумі кругле число, у цій сумі немає, але можна додати окремо додатні числа і окремо від'ємні.

Висновок 2. Властивості додавання використовують для спрощення обчислень.


IV. Застосування умінь

Усні вправи

1.   Знайдіть серед доданків протилежні й обчисліть суму:

а) -3 + (-9) + 13 + 9 + (+3);        

б)-7,5 + ;

в) 2,43+(-0,25) + ;           

г) -0,45 + (+0,27) + .

2.   Яке число треба поставити замість *, щоб утворилась правильна рівність?

а) -12 + * = -30;         

б) * + 13 = 0;             

в) * + 14 = 20;

г) * + (-14) = 0;          

д) * + 10 + (-12) = 0;  

є) -15 + * + (+15) = 14.

Письмові вправи

1.   Знайдіть суму чисел:

а) -12 + (+15) + (-6) + (+12);              

б) 16 + (-20) + (+14) + (-10);

в) 13 + (-9) + (-17) + (+19);                

г) -54 + (-0,7) + (+0,56) + (-1,71);

д) +0,75 + (-2,9) + (-1,05) + (-0,75);    

є) ;

ж) 3,46 + (-2,63) + (-209,8) + (+24,7).

2.   Знайдіть значення суми а + b + с найбільш зручним способом при таких значеннях букв:

 

а

b

с

-4,73

-101,2

5,73

-8,75


Додаткові вправи

3.   На інкубаційній станції вивід молодняка становив: за яйценосними породами курей — 81 %, за м'ясними породами курей —75 %, качок — 66 %; гусей — 61 %, індичок — 74 % від числа яєць, покладених на інкубацію. Побудуйте стовпчасту діаграму виводу молодняка птиці за інкубації яєць.

4.   Три трактористи зорали 132,4 га землі, причому перший з них зорав у 1,1 раза більше за другого, а третій — у 1,1 раза менше від другого. Яку площу зорав кожний тракторист.

5.   Розставте у квадратиках (на рис.) дев'ять чисел з наступних ділянок  -5;    -4; -3; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5 так, щоб сума чисел, які лежать в одному ряду, дорівнювала нулю.

 

 

6.   Знайдіть числове значення виразу:

а)  при х = -6; -2; -1; 0; 1; 2.

б) 2 - |х| + 5 + (-х) при х = -5; -4; -3; 0; 3; 4.


V. Підсумки уроку

1.   Дано вираз: -17,5 + (-23) + 17 + (-45) + 28.

2.   Який порядок дій ви вважаєте найзручнішим?

а) 1) -17,5 + (-23) + (-45). 2) 17 + 28;

б) 1) -17,5 + (-23); 2) 17+ (-45) + 28;

в) 1) -17,5 + 17; 2) -23 + (-45) + 28.


VI. Домашнє завдання

1.   Обчисліть суму найзручнішим способом:

а) (-13) + (-15) + (+9) + (-17);    

б) (-4,7) + (+0,6) + (-0,9) + (+1,8);

в) (+20) + (-14) + (-13) + (+7);   

г) +++;

д) 9,27 + + (-7,27);            

е) + 6,8 + ;

ж) (-8,72) + (15,37) + 13,63 + 8,72;     

з) -21,23 + 7,81 + 0 + (-28,77);

к) 0,75 + + (-5,7) + .

2.   Задача. Визначте довжину ріки Урал, якщо її несудохідна ділянка становить , а судохідна 0,25 всієї довжини ріки і довжина першої ділянки більша за довжину другої на 1 200 км.

3.   Розв'яжіть рівняння х - х = 0,51.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити