МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 75

Тема. Віднімання раціональних чисел. Алгебраїчна сума чисел

 

Мета: базуючись на знаннях учнів про правила і властивості додавання та віднімання раціональних чисел, сформувати уявлення про зміст поняття «алгебраїчна сума» та виробити вміння застосовувати набуті знання для обчислення алгебраїчних сум.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

@ Особливу увагу звертаємо на завдання 1 та 2 (бажано записати розв'язання на дошці або вчителеві, або викликати кількох учнів до дошки).

Усні вправи

1.   Обчисліть:

а) 17 + 0,3; 0,005 + 25; 0,37 + 2,03; 3,84 + 0,2; 1,27 + 2,3;

б) 0,728 - 0,7; 0,8 - 0,25; 1 - 0,6; 0,7 - 0,07; 3 - 0,85;

в) 7 - (+3); +7 - (-3); (-7) - (+3); (-7) - (-3);

г) -0,4 - (0,5); +0,4 - (-0,5); -0,4 - (-0,5); +0,4 - (+0,5).

2.   Запишіть у вигляді суми та спростіть: а) -3 - (-а) - 5; б) 2,7 – b – 3; в) .

3.   Знайдіть значення суми найзручнішим способом:

а) -2 + (-3,5) + 2 + 3+ (-7);      

б) 6,65 + 0,353 + (-0,003);

в) -2 + (-3) + (-5) + 2 + 3 + 5.

4.   * Віті Верхоглядкіну вчитель запропонував вдома виконати таке завдання: знайти суму всіх цілих чисел від -599 до 601. Вітя сідає за роботу, але робота йде повільно. Тоді на допомогу приходять мати, батько, сестра і брат. Обчислювали, поки від втоми не почали заплющуватися очі, і при цьому всі сварилися на вчителя, який задає маленьким дітям такі задачі.

А як би ви розв'язали цю задачу? Нагадаю, що треба знайти суму -599 + (-590) + (-597) + (-546) + ... + 597 + 548 + 599 + 600 + 601.

 

II. Мотивація навчальної діяльності

@ Останнє завдання усних вправ дуже добре показує учням, що знання властивостей дій допомагає їм значно спрощувати обчислення. Треба також додати, що знання деяких моментів дозволяє ще й спрощувати записи.

 

II. Доповнення знань

@ Бажано нагадати, що в математиці є певні домовленості щодо записів (скорочених) деяких виразів (можна нагадати про скорочений запис добутку числа і букви а: 2·а = 2а, запис суми однакових доданків у вигляді добутку, запис добутку однакових множників у вигляді степеня з натуральним показником і т. ін.). Тоді зрозумілою буде спроба зробити більш короткий запис суми раціональних чисел (у вигляді алгебраїчної суми). Важливо вимагати від учнів усвідомлення того, що якщо в запису послідовно записані числа, між якими немає дужок і стоять тільки знаки «+» або «—», то ми маємо суму, а знаки «+» або «-» є не знаками дії, а знаками доданків, а отже, сигналізують про те, який порядок обчислень є найзручнішим в даному випадку.

Поняття алгебраїчної суми

Приклад 1. Запис (-9) + (+4) + (0) + (-5) + (+2) – сума 5 доданків. Домовимося знаки дії додавання, що стоять між доданками не писати, а записати тільки числа з їх знаками без дужок: -9 + 4 + 0 – 5 + 2 — алгебраїчна сума.

Знайдемо числові значення цієї суми:

1) 4 + 2 = 6;       

2) -9 - 5 = -14;   

3) + 6 + (-14) = -8.

Отже, (-9) + (4) + (0) + (-5) + (+2) = -9 + 4 + 0 -5 + 2 = -8.

Приклад 2. Запишемо вираз: 10 - (+9) + (-8) - (-6).

Ми бачимо, що це не сума. Використавши відповідне правило заміни віднімання, запишемо цей вираз спочатку у вигляді суми, а потім у вигляді алгебраїчної суми:

10 - (+9) + (-8) - (-6) = 10 + (-9) + (-8) + 6 = 10 – 9 – 8 + 6 = 1.

1) 10 + 6 = 16;   

2) -9 - 8 = -17;   

3) 16 + (-17) = -1.

 

IV. Відпрацювання навичок

Усні вправи

1.   Обчисліть алгебраїчні суми. Назвіть доданки в алгебраїчній сумі: -1 – 2 – 3 – 4; +1 – 2 + 3 - 4; - 1 + 2 – 3 + 4; 1 – 2 – 3 + 4.

2.   Обчисліть алгебраїчну суму:

а) 5 - 3 + 1 - 4; -5 + 3 – 1 + 4; -5 - 3 + 1 + 4;

б) – 7 + 2 - 5 + 6; 7 - 2 + 5 - 6; -7 + 2 – 5 – 6.

Письмові вправи

1.   Подайте вираз у вигляді алгебраїчної суми та обчисліть його:

а) (-13) - (-8);    

б) 10 - (+6);       

в) -9 - (-11);       

г) 16 + (-4) - (+5);

д) -3 - (-7) + (-5);       

є) -12 - (+3) + (-4) - (-6).

2.   Обчисліть значення алгебраїчної суми:

а) 15 – 12 – 13;  

б) -16 – 9 + 7;    

в) -20 - 3 - 14;    

г) -13 – 18 - 6 + 14;

д) -17 + 24 - 8;   

є) 4 - 15 + 9;      

ж) - 19 - 7 + 12;

з) -18 + 7 - 5 + 9.

3.   Виконайте дії:

а) – 3 – (+2,7) +  - ;

б) 0 - + - -;

в) (-25,6) + (-21,4) + (+3,1) + (+ 8,4);

г) (-16,2) + (-37,3) + (+5,1) + (-11,3).

4.   Складіть суму з наступних доданків та запишіть її у вигляді алгебраїчної суми і спростіть (якщо можна).

а) -х; -у; -4,8; б) 1,5; -а; b;-с; в) р; -20; 6; -k; 10,3; г) 7,6; m; -n; -t; -l.

5.   Між якими сусідніми цілими числами розташоване число: - 21; 2; ; -; ; -7,2; -?

6.   Знайдіть число, протилежне до -7,2; ; -2; 3,85.

7.   Розв'яжіть рівняння: а) – х = 3,5; б) – х = - 7,2 + 9;  в) - m = -6+.

 

V. Підсумки уроку

Серед наступних записів знайдіть алгебраїчну суму та обчисліть її значення:

а) -3 + (-5) + (+2) - (+4);     б) -3 - 5 - (-2) - (-4);

в) - 3 - 5 + 2 + 4;                          г) - (-3) -5 + 2 + 4.

 

VI. Домашнє завдання

1.   Знайдіть значення виразу:

а) 24 - (-13) - (-12);    

б) -33 - 16 - (-11);       

в) -4,3 - 5,4 - 2,6;

г) 4,7 - (-2) - (-1,5);    

д) 1 - 1 + 1;      

е) -7 + 4 - 1,2.

2.   Розв'яжіть рівняння:

а) –p = - ;   б) -k = 11 + (-12,3);   в) –у = -13 + .

3.   Задача. У трьох ящиках 21 кг цвяхів. У першому ящику в 1 раза більше цвяхів, ніж у другому. Маса цвяхів третього ящика становить  маси цвяхів другого ящика. Скільки кілограмів цвяхів у кожному ящику?

4.   Позначте на координатній прямій точки А(-4) і B(9). Знайдіть відстань між точками А та В в одиничних відрізках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити