МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 78

Тема.  Раціональні числа; порівняння, додавання та віднімання. Розв'язування вправ

 

Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

@ Якщо на попередньому уроці не встигли зробити, то на початку цього уроку ми проводимо тестову роботу (з теми «Розкриття дужок») (див. урок № 80). Щоб мати можливість проаналізувати правильність виконання роботи, учні, виконавши дії в зошитах і обравши правильний, на їх погляд, варіант відповіді, записують його позначення як в зошитах, так і на аркуші відповідей (який, після того як будуть зібрані відповіді, залишається в учнів).


II. Узагальнення та систематизація знань

Усні вправи

1.   Прочитайте числа: 4,2; -3; -8; 1000; 0; - 2,87; 3. Які з них є: а) від'ємними; б) додатними; в) невід'ємними; г) недодатними.

2.   Назвіть координати точок  А, В, С, D, зображених на рисунку.

Які точки мають цілі координати? натуральні координати? дробові координати?

3.   Назвіть числа, протилежні числам: 7; - 4; 0; -4,5; 3; 15,6; -3. Чому дорівнюють модулі утворених чисел?

4.   Ігровий момент «Найрозумніший»

Тестові запитання

На дошці записано, наприклад, дробове від'ємне число -3.

Учень повинен швидко відповісти на запитання, які учитель ставить у короткій формі:

1)  Яке число?

2)  Його модуль.

3)  Де розташоване координатній прямій?

4)  Між якими сусідніми цілими числами?

5)  Два числа, менші від нього.

6)  Два числа (недодатних), більших за нього.

7)  Протилежне до нього число.

8)  Відстань у одиничних відрізках між цим числом і йому протилежним на координатній прямій.

@ Під час виконання усних вправ учні повторюють основні поняття і алгоритми першого блоку теми «Координатна пряма та порівняння раціональних чисел».


III. Вдосконалення вмінь

1.   Накресліть координатну пряму з одиничним відрізком 1 см (2 клітинки). Позначте на цій прямій:

а) точки А(3); В(-4,5); С(-2); D(-3); Е; F(4,5);

б) точку М  і точку К, що має протилежну координату;

в) точки, модулі координат яких дорівнюють 3,5; 4; 0.

2.   Дано числа: 5; 3,7; -2; -309; ; 2,5; 3,125; 0; -5001; -3.

а) Які з даних чисел є натуральними, цілими, дробовими, додатними, від'ємними?

б) Знайдіть модулі чисел; чи є серед них-такі, що мають рівні модулі? Чому?

в) Розмістіть числа в порядку зростання.

3.   Знайдіть -b, якщо b= 1; ; -3,5.

4.   Обчисліть:

а) |-1,5| + |0,98|; б) |-1100| - |-295|; в) |-2,4| · 2,5 – 6; г) |-27| : |-180| + 0,4; д) ; є) 1,6 + 1 - .

5.   На координатній прямій позначте точки, які задовольняють нерівність: а) |х| < 5; б) 4 > |х|.

Запишіть усі цілі числа, які задовольняють кожну нерівність.

 

IV. Підсумки уроку

Тестові завдання

1.   Яка з перелічених точок є на поданому рисунку початком відліку: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.

2.   Які з поданих чисел розміщені на координатній прямій вправо від числа -1, 3?

1) -1,4; 2) -1,15; 3) -2; 4) -1,31.

3.   Яке з наведених тверджень правильне?

1) Числа 5 та -5 — натуральні числа;

2) числа 5, 6, 4 та -7 — цілі числа;

3) з чотирьох чисел: - 2; 6; 9; 8 лише 2 — ціле число;

4) на координатній прямій між числами -3 та 2 містяться 4 цілих числа.

4.   Обчисліть значення виразу |х| + |у|, якщо х = -3, у = -5.
1) 8; 2) -8; 3) -2; 4) 2.

 

V. Домашнє завдання

1.   Дано числа: 5; - 8; 4,25; 1; 506; 8; -1,6; 0,125; -206; -4.

а) Які з даних чисел є натуральними; цілими; дробовими?

б) Запишіть числа, протилежні даним.

в) Знайдіть модулі чисел. Чи є серед них такі, що мають рівні модулі?

г) Розмістіть дані числа в порядку зростання.

2.   Накресліть координатну пряму з одиничним відрізком 1 см. Позначте на координатній прямій:

а) точки А(-2), В(-3,5), С(-0,5), D(2,5), Е, F(4);

б) точку K(-1,5) і точку, що мас протилежну координату;

в) точки, модулі координат яких дорівнюють 2; 3,5; 0.

3.   Вкажіть одне число, яке:

а) більше від , але менше від ;

б) менше від -, але більше від -;

в) менше від - 3,3, але більше від — 3,4.

4.   Знайдіть: а) |-y|, якщо у = 2,3; -0,6; б)|-(-с)|, якщо с = -2; 1.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити