МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 79

Тема. Раціональні числа: додавання і віднімання. Розв'язування вправ

 

Мета: підготувати учнів до виконати тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, вдосконалення вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ Оскільки вправи домашнього завдання дублюють вправи, розв'язані на попередньому уроці, доцільно з метою збереження часу, перевірити вибірково зошити у «слабких» учнів та звернути увагу лише на завдання 2, 4 (згадаємо протилежні числа і правила порівняння раціональних чисел).

 

II. Систематизація та узагальнення знань

Усні вправи

1.   Обчисліть:

а) -1 + (-7); - 17 + (-13); -10 + (-20); -0,2 + (-2,8); (-10) + (-90), -+;

б) -3 + 3; -7 + 7; -5 + 3; -11 + 8; 10 + (-6); 12 + (- 16); -5 + 6; -7 + 19;

в) 5 - (-2); 5 - 7; -3 - 8; -6 – (-9).

2.   Чи правильно розкрито дужки?

а) 3 + (-5 - 2) = 3 - 5 - 2;    

б) 3 - (-5 + 2) = 3 + 5 - 2;

в) 3 - (5 - 2) = 3 - 5 - 2;               

г) 3 - (5 + 2) = 3 - 5 + 2.

3.   Ігровий момент

 

4

0

-9

2

-3

5

-8

-4

3

-7

12

-6

-11

-1

-5

11

 

Сума чотирьох чисел, що стоять в одному ряді (по вертикалі, або по горизонталі, або по діагоналі), дорівнює: а) -10; б) -24. Назвіть ці числа.

4.   * Учитель записує на дошці числа-3; 5; -7 і говорить: «Я додав два числа і від цієї суми відняв третє число. У мене вийшло деяке від'ємне число. Яке?»

@ Під час розв'язування усних вправ учні повторюють основні алгоритми, пов'язані із додаванням і відніманням раціональних чисел. Більш детальніше додавання, віднімання і їх особливості розглядаємо під час виконання письмових вправ.


III. Узагальнення та вдосконалення вмінь Розв'язування вправ

1.   а) Виконайте додавання: -379 + 948; -0,81 + 0,66; -5 + ; +.

б) Знайдіть значення виразу, спростивши його 1+ (-3,8) + а + (-2,2), якщо а = -4,75; а = 2; а = 24; а = -2.

в) Обчисліть дії, обравши зручний порядок дій:

 + (-0,45) + ; -2,43 + 6,31 + (-3,21) + 0,49 + 4,43.

2.   а) Виконайте віднімання: -3,2 - (6,3); -4- 1; -2,6 - (-1,4); 2 - 3.

б) Розв'яжіть рівняння: 2,4 + х = -2; z -  = 6.

в) Знайдіть значення виразу: - (-1,8 - 4,3) - 5,7.

3.   Розкрийте дужки і спростіть вираз:

а) (5,3 + а) - (а + 6,4);                

б) - (9,4 - b) + (- b + 3,7);

в) - (х - 5,8 - у) - (11,3 - х); 

г) –(a – b – 7,4) + (-7,4 + b + a).

4.   Обчисліть:

а) -10,8 + ;

б) -2- |2,6 - 3,8|;

в) 12 - .

5.   Розкрийте дужки і знайдіть значення виразу:

а) 4,35 - 5 - (1,63 - 2,72);    

б) (0,211 + 0,817) - (0,302 - 0,7);

в) - 8,543 - (-3,52 + 7,133 - 1,48) - (4,006 + 0,5).

6.   Розв'яжіть рівняння: а) 11 – х – 8 = -2,3; б) –х + 7 – 18 = 5.


IV. Підсумки уроку

Ігровий момент «Найрозумніший*

Тестові запитання

На дошці записані два різних числа, наприклад -11 та 3. Учень швидко відповідає на запитання, які учитель ставить у короткій формі.

1)  Модулі.

2)  Яке з чисел більше?

3)  Два цілих числа між ними.

4)  Два числа, менші за обидва.

5)  Два числа, більші за обидва.

6)  Сума чисел.

7)  Різниця.

8)  Сума першого і числа, протилежного другому.

 

V. Домашнє завдання

1.   Знайдіть значення виразу:

а) -2,9 + 1,8 + (- 11,1) - |-7,2|;    

б) -5,4 - (-10 - 5,4 + 4,7).

2.   Розкрийте дужки і спростіть вираз:

а) (5,4 - а) - (-4,7 + а),

б) -11,3 - (-5 – 6 + 7,8).

3.   Розв'яжіть рівняння: а) 7,3 – х = -1,2; б) (х + 1,2) - 1,9 = - 2,4.

4.   Знайдіть значення виразу -13,5 + (-х), якщо х = 1,6; -3,2.

5.   Знайдіть суму всіх цілих чисел, які є розв'язками нерівності -5 < х < 3.

6.   Розв'яжіть рівняння: а) -2,9 - (х - 3,7) = -2; б) |х| -2,1 = 3; в) |4 - х| = 9.

7.   Знайдіть відстань між точками А(х) і B(у), якщо: a) x =-5; y = 1; б) х = -4; у = -0,5.

8.   Відстань між точками Сіх) і ЖЗ) дорівнює 6 одиниць. Знайдіть координату точки С. Скільки може бути таких координат?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити