МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 86

Тема.  Розподільна властивість множення

 

Мета: повторити розглянуті в 5 класі способи запису та застосування розподільної властивості множення та поширити її на множення раціональних чисел.

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Вибірково перевіряємо зошити.

Усні вправи (фронтально)

1.   Обчисліть:

а) +;  б)  - ;  в) 2 - 1;  г) 3 + 1; д)  · ; є)  · ; ж) 4 · 5; з) 4 · 10; к)  : ;  л)  : ; м) 0 : 4; н) 1 : 1.

2.   Назвіть коефіцієнт виразів: 3ху; -у; -1,2а; -b · 3c; m; -2abc · b.

3.   Чому дорівнює добуток усіх цілих чисел від -299 до 300 включно?

4.   Не обчислюючи, порівняйте добутки: -33 · 50 та -11 · 150; -45 · 13 та -26 · 22.

 

II. Актуалізація опорних знань

1.   Як обчислити найзручнішим способом значення виразу: а) 39 · 10 + 10 · 21; б) 45 : 13,5 - 45 · 12,5; в) 4 · 5?

2.   Серед поданих виразів знайдіть пари рівних: а) 5а + 3а; б) 5 · (а + b); в) 3а – а; г) 8а; д) 2а; є) 5а + 5b; ж) 15а2; з) 5а - 3а.

3.   Назвіть доданки в сумі -3 + a – 5m – 12 · (-3).

 

III. Систематизація та узагальнення знань

@ Після виконання завдання 1 та завдання 2 учні «здогадуються», що мова на уроці піде про використання розподільної властивості множення (учні повинні мати уявлення про цю властивість і способи її використання з 5 класу) для множення раціональних чисел. Тому завданням учителя є не стільки пояснення нового матеріалу, скільки узагальнення та систематизація знань учнів з цього питання. Аналогічно до розглянутого питання «Сполучна і переставна властивості множення» ми працюємо над тим, щоб учні усвідомили, що:

1)  розподільна властивість використовується для будь-яких раціональних чисел;

2)  розподільна властивість використовується в прямому (розкриття дужок) і зворотному (винесення спільного множника за дужки) порядку;

3)  розподільна властивість множення використовується як для спрощення обчислень, так і для спрощення виразів (зведення подібних доданків). Щоб учні мали такі систематизовані уявлення про розподільну властивість множення та її застосування, можна супроводити пояснення записами у вигляді конспекту 34, які учні дублюють у робочих зошитах:


Конспект 34

Розподільна властивість множення

1. Розкриття дужок:

    a(b + c) = ab + ас.

2. Винесення спільного множника за дужки:

    ab + ас = а(b + с)

Приклад

1. а) -5(а + 0,3) = (-5) · а + (-5) · 0,3 = -5а + (-1,5) = -5a – 1,5;

б) - 4 · 9 =  = (-4) · 9 +  · 9 = -36 + (-3) = -39.

2. а) 4 · (-3) + 4 · 7 = 4 · (-3 + 7) = 4 · 4 = 16;    

    б) 5х – 4х = х(5 – 4) = х · 1 = х.

 

IV. Вдосконалення вмінь, відпрацювання навичок

@ Оскільки на вивчення теми програмою відводиться 3 години, автор вважає доцільним розділити навчальний матеріал на дві частини: на цьому уроці займаємося обчисленнями (робота із числовими виразами), на наступному — робота з буквеними виразами; на третьому — узагальнюємо матеріал, пишемо самостійну роботу.

Усні вправи

1.   Обчисліть: а) 21 · 3 - 31 · 3; б) 27 · 25 - 17 · 2,5; в) 25 · (-9) + 5 · (-9); г) 54 · (-8) + 54 · 9; д) 25 · 90 +25 · (-86); е) +3 · 3; ж) -3 · (-9).

2.   Прочитайте вираз, використовуючи слова «сума», «добуток»: -3 · 2 + 3 · 7; -0,3 · 0,2 + 0,1 · (-0,7);  -3,4 - 5,4.

Письмові вправи

Обчисліть:

1.   а) 54 · 4 - 14 · 54;

б) -17 · 25 - 5 · (- 17);  

в) 2,7 · 19 - 3,7 · 19;

г) 91 · 31 – 32 · 91 + 91;        

д) 1,4 · 1,9 – 3,2 · 1,4 – 1,4 · 8,7;

є) -5 ·  -  · ;

ж)  ·  -  ·  -  · .

2.   а) 6 · ; б)  · (-63);   в) 12 · .

3.   Винесіть за дужки спільний множник і виконайте дії: а) 15 · 19 + 30 · 3; б) 90 · 7 – 60 · 8; в) 50 · 17 + 25 · 3.

4.   Обчисліть, використовуючи розподільну властивість множення: а) -23 · (- 99); б) 98 · (-11); в) 999 · (- 17).

5.   Обчисліть раціонально:

а) 78 · 62 + 13 · 78 - 75 · 68;                

б) 54 · 36 - 42 · 54 + 6 · 74;

в) 478 · 27 + 28 · 478 - 678 · 55;  

г) 4,8 · 6,5 - 8,5 · 6,8 + 2 · 4,8.

@ Завдання 1. Особливу увагу звертаємо на те, що, перш ніж виносити спільний множник за дужки, треба зрозуміти, які доданки записані (тобто відпрацьовуємо поняття «алгебраїчна сума»).

@ Завдання 2. Знову в дужках маємо алгебраїчну суму, а тому враховуємо це під час множення.

Наприклад

а) 6 ·  = 6 ·  = 6 ·  + 6 ·  = 2 + (-3) = -1  і т. д.

Завдання 3. Вправа є підготовчою для вироблення уявлення про спільний множник як найбільший спільний дільник доданків.

Завдання 4. Вчимося використовувати прийоми швидкої лічби — подаємо один з доданків як алгебраїчну суму розрядної одиниці та числа ±1.

Завдання 5. Послідовне кількаразове використання розподільної властивості.

 

V. Підсумок уроку

Ще раз нагадуємо учням (після розв'язування № 4 та № 5 це дуже наочно), що використання розподільної властивості множення дозволяє в багатьох випадках досить складні дії робити усно.

 

VI. Домашнє завдання

1.   Поставте замість зірочки знак «<» або «>»так, щоб утворилась правильна нерівність: а) -7,2 · (-15) * 100; б) 100 · (- 3) * 300; в) 0,2 · (-14) * -2,5.

2.   Обчисліть раціонально: а) 36 · 28 + 36 · 39 - 67 · 46; б) 3,4 · 4,5 - 3,4 · 10,6 + 6,1 · 4,4.

3.   Виконайте дії: а)  · (-6); б) .

Додаткова вправа

Як обчислити усно: 11 · 99; (-11) · (-273); 99 · (-273)?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити