МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 92

Тема. Множення та ділення раціональних чисел

 

Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Усні вправи

1.   Обчисліть:

а)

б)

2.   Обчисліть, вибравши зручний порядок дій:

а) (-5) · (-6) · 7;

б) (-1) · (-5) · (-8);

в) (-12) · 5 · 0 · (-6);

г) ;

д) (-0,2) · (-0,2) · (-0,2) · (-0,2);

є) 1,2 · ·(-1,8)·.

3.   Назвіть коефіцієнт виразу: -0,5ab; ab; -cb; -abc; ab; -ху; 1,7mn ; -2,3х.

4.   Назвіть подібні доданки в сумі та їх коефіцієнти:

a) 5a - 7a + 8b - 2b;    

б) 3х – 4y + 8,2х - 5у;

в) -15х + у – х – у;              

г) -2b – 1 – b + 8b.

Зведіть подібні доданки.

5.   Розв'яжіть рівняння:

а) 3 · х = 0;

б) 3 · (х - 0,5) = 0;

в) 3 · (3х + 0,3) = 0;

г) х · (3х + 0,3) = 0.

 

II. Систематизація знань

@ На цьому уроці ми «підбиваємо підсумки» з приводу вивчення теми «Множення раціональних чисел» («Ділення раціональних чисел» ми розглянемо на наступному уроці). Тому хотілося, щоб на уроці прозвучали основні теоретичні викладки, пов'язані з цією темою (алгоритми множення раціональних чисел, властивості множення раціональних чисел тощо). Але, щоб не перетворювати цей урок на нудне опитування, бажано провести цей етап в ігровій формі (наприклад, брейн-рингу, де учні групуються по 4-5 осіб, або у вигляді інтелектуального аукціону (методику проведення дивись у додатках)).

 

III. Відтворення, вдосконалення та корекція вмінь

@ Після проведеної систематизації знань (див. вище) дуже важливо перевірити практичні вміння учнів, тому особливу увагу звертаємо на розподільну властивість множення (зведення подібних доданків в алгебраїчних сумах та перетворення цілих виразів у алгебраїчну суму із застосуванням розподільної властивості множення) та сполучну властивість множення і властивість нуля при множенні. Відповідно підбираємо завдання.

1.   Обчисліть значення виразу.

а) 34 · (-4); -7,2 · (-7); -2,6 · 3,4; -32,15 · (-0,6); -3·1; -3·.

б) -14,3 · 0,6 + 5,7 · (-1,4); (23,42 - 54) · (-4,12 + 4,04);

в) ·-; .

2.   Використавши сполучну властивість множення:

1) обчисліть:

а) -5,49 · 4; б) -125 · 17 · (-0,8); в) 0,4 · (-25) · (-5) · (-0,2); г) -3,73 · 50 · (-2) · (-0,01); д) ·(-4,5)··0,4; є) -···(-22);

2) спростіть вираз:

а) -1,2 · 3а; б) -0,8х · (-0,7); в) -5b · 2,4с; г) -6а · 0,7b · (-0,5с); д) -x ·  · (-y); є) 1x · ;

3) спростіть вираз -0,5т - 20п і знайдіть його значення при m = -1; n = -2.

3.   Використовуючи розподільну властивість множення:

1) розкрийте дужки:

а) 2(х - 7у + 3z); б) -7(5 – a – 4b); в) (с – 8d + 66)·(-1,2);

г) -0,6х(-5 + 3m - 1,4n); д) -р(-х + 2у -4,6); є) -8;

2) зведіть подібні доданки:

а) 8а + 19а - 28а + 3а;

б) -4х + 11х + 35х – 38x,

в) 1,4а – a + b - 2,6b;

г) 1,6m - 1,2 - 3,1m + 0,8;

д) 1,1p + 0,9d – 1,2  - 1,3p - 3,8d;

е) -a + b + a - b;

3) розкрийте дужки і зведіть подібні доданки:

а) 7(4а + 6) - 12а;

б) 8х - 4(16 - 2х);

в) 1,7(а - 4) + 0,6(6 - 2а);

г) 1,5(8x – 6y) - (5y - 3x) · 2,4; 

д) -(4,3х - 2,4) - (5,8 - 2,6х);

є) .

Додаткові вправи

Знайдіть значення виразу: 1) 0,6(4х - 12) - 0,4(5х - 7) при х = 4;

2) 5(y - 7) - 3(14 - y) при y = -0,4.

 

IV. Підсумки уроку

Звертаємо увагу на ті моменти, що викликали труднощі під час розв'язування вправ.

 

V. Домашнє завдання

1.   Виконайте дії:

а) (- 5 + 4,8) · (- 0,5)2;

б) (8 - 10,2) · (- 9 + 7,5);

в) (- 7 - 8 + 16,1)2;

г) (- 2,75 + 3) · (- 0,2)2.

2.   Виконайте дії: · (1,2 - 1,8).

3.   Спростіть вираз:

а) (2a - 5) - (4 – 7а);

б) -(-6 - 4х) + 2(-8х + 3);
в) (6x - 4y + 1) - (-2x + 3y - 5);

4.   г) 0,5(8 - 4а) - 3(0,2а - 1);

д) (1,2a - 1,8b + 3)·(-2) - 5(1,2a + 1,8b – 1,3);

є) ·-4·.

5.   Знайдіть значення виразу -3x ·y; якщо х = , у = ..


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити