МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 94

Тема. Множення і ділення раціональних чисел

 

Мета: встановити рівень засвоєння програмних знань та вмінь, набутих учнями протягом вивчення теми «Множення та ділення раціональних чисел».

Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Учитель знайомить учнів з умовами та вимогами до виконання завдань контрольної роботи.

 

II. Умови тематичної контрольної роботи

Варіант 1

1.   Виконайте дії: а) -5,8 · (-6,5); б) 37,26 : (-9,2); в) 5·; г) -1:.

2.   Виконайте дії (36,67 + 2,9 · (-3,8)) : (-5,7) + 2,5.

3.   Обчисліть найзручнішим способом · (-0,76) - 2,74 · .

4.   Спростіть вираз: а) -5b · 2,4с; б) -4х + 11у + 35х - 38у; в) -7(а - 4) + 6(6 - а).

5.   Розв'яжіть рівняння (15у + 24)(3y - 0,9) = 0.

6.   Спростіть вираз та обчисліть його значення:

а) 0,5(1,6x - 6,4y) - 2,4(1,5x + y), якщо х = 3, у = -4,5;

б) , якщо m = -10, n = -0,1.

Додаткова вправа

7.   Розв'яжіть рівняння: 0,6(х + 7) - 0,5(х – 3) = -6,8.

 

Варіант 2

1.   Виконайте дії: а) 4,6 · (-2,5); б) -25,344 : (-3,6); в) -1·; г) 1 : .

2.   Виконайте дії (15,54 : (-4,2) - 2,5) · 1,4 + 1,08.

3.   Обчисліть найзручнішим способом -0,77 ·  -  · 2,83.

4.   Спростіть вираз: а) -8а - 2,5b; б) 23а + 1,8b – 32a - 2,4b; в) -6(х - 3) + 2(х - 5).

5.   Розв'яжіть рівняння (5y + 7)(2у - 0,4) = 0.

6.   Спростіть вираз та обчисліть його значення:

а) 1,5(-2,4a + 3,8b) - 1,6(2,5a - b), якщо а = 2, b = -3;

б) , якщо p = -10, m = 0,1.

Додаткова вправа

7.   Розв'яжіть рівняння 0,3(х - 2) - 0,2(х + 4) = -2,9.

 

III. Розв'язання і відповіді

Варіант 1

1.   а) 37,7; б) -4,05; в) -6; г) .

2.   .

3.   · (-0,76) - 2,74 ·  = (-0,76 - 2,74) = ·(-3,5) = - = -3.

4.   а) -12bс; б) 31x - 27у; в) -13a + 64.

5.   -1,6; 0,3.

6.   а) 0,5(1,6х - 6,4у) – 2,4(1,5х + y) = 0,8х - 3,2y – 3,6х – 2,4y = -2,8х – 5,6y.
Якщо х = 3, у = -1,5, то -2,8·(+3) - 5,6·(-1,5) = -8,4 + 8,4 = 0.

б) = -2m + n + 3,2m – 18n = 1,2m – 17n.

Якщо m = -10, n = -0,1, то 1,2·(-10) – 17·(-0,1) = -12 + 1,7 = -10,3.

7.   0,6х + 4,2 - 0,5х + 1,5 = -6,8;   0,1х + 5,7 = -6,8;   0,1х = -12,5;  х = -12,5 : 0,1; х = -125.

 

Варіант 2

1.   а) -11,5; б) 7,04; в) 1; г) -.

2.   .

3.   -0,77 ·  -  · 2,83 = · (-0,77 - 2,83) = · (-3,6) = -1,6.

4.   а) -20аb; б) -9а -0,6b; в) -4х + 8.

5.   -1,4; 0,2.

6.   a) l,5(-2,4a + 3,8b) - 1,6(2,5a - b) = -3,6a + 5,7b - 4a + 1,6b = -7,6a + 7,3b.
Якщо а = 2, b = -3, то -7,6 ·2 +7,3 · (-7,6) = -15,2 - 55,48 = 70,68.

б)  = -3p + m + 2,4p – 16m = -0,6p – 15m.

Якщо p = -10, m = 0,1, то -0,6 · (-10) – 15 · (0,1) = 6 - 1,5 = 4,5.

7.   0,3х - 0,6 - 0,2х - 0,8 = -2,9;   0,1х - 1,4 = -2,9;   0,1х = -1,5;   х = -1,5 : 0,1; х = -15.

 

IV. Підсумки уроку

Якщо дозволить час, можна перед збиранням зошитів (або попередити про це на початку уроку) попросити записати відповіді на чернетки і оголосити, давши короткі пояснення, правильні відповіді.

 

V. Домашнє завдання

Можна запропонувати розв'язати завдання тематичної контрольної роботи іншого варіанту або ж завдання підвищеної складності на цю ж тему:

1.   Обчисліть: а) ; б) ; в) ; г) .

2.   Знайдіть значення виразу: a) -(2a - 3b) + (7a - 8b), якщо а = 0,2, b = -0,2;

б) 1x ·  · (-4), якщо х = .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити