МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 1. Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа

Урок № 2. Тема. Ознаки подільності чисел

Урок № 3. Тема. Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 5, 10, 3 і 9

Урок № 4. Тема. Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники

Урок № 5. Тема. Найбільший спільний дільник кількох чисел

Урок № 6. Тема. Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел

Урок № 7. Тема. Розв'язування задач

Урок № 8. Тема. Розв'язування задач

Урок № 9. Тема. Тематична контрольна робота № 1 за темою «Подільність чисел»

Урок № 10. Тема. Подільність натуральних чисел

Урок № 11. Тема. Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу

Урок № 12. Тема. Скорочення звичайних дробів

Урок № 13. Тема. Скорочення звичайних дробів

Урок № 14. Тема. Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

Урок № 15. Тема. Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів

Урок № 16. Тема. Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів

Урок № 17. Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Урок № 18. Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Урок № 19. Тема. Додавання і віднімання цілих і дробових чисел

Урок № 20. Тема. Додавання і віднімання мішаних чисел

Урок № 21. Тема. Розв'язування рівнянь і задач

Урок № 22. Тема. Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Основна властивість дробу

Урок № 23. Тема. Порівняння, додавання і віднімання дробових чисел

Урок № 24. Тема. Множення звичайних дробів

Урок № 25. Тема. Множення звичайних дробів

Урок № 26. Тема. Множення звичайних дробів. Властивості множення

Урок № 27. Тема. Задачі на множення дробів

Урок № 28. Тема. Задачі на множення дробів

Урок № 29. Тема. Взаємно обернені числа

Урок № 30. Тема. Взаємно обернені числа

Урок № 31. Тема. Ділення звичайних дробів

Урок № 32. Тема. Ділення звичайних дробів

Урок № 33. Тема. Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом

Урок № 34. Тема. Задачі на ділення. Знаходження числа за його дробом (відсотками)

Урок № 35. Тема. Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки

Урок № 36. Тема. Розв'язування задач на всі дії з дробами

Урок № 37. Тема. Розв'язування задач на всі дії з дробами

Урок № 38. Тема. Множення і ділення дробів

Урок № 39. Тема. Відношення. Властивості відношення

Урок № 40. Тема. Пропорція, члени пропорції. Основні властивості пропорції

Урок № 41. Тема. Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції

Урок № 42. Тема. Пряма пропорційність. Пропорційні величини

Урок № 43. Тема. Пряма пропорційна залежність. Розв'язування задач на пропорційний поділ

Урок № 44. Тема. Обернено пропорційні величини

Урок № 45. Тема. Відсоткове відношення двох чисел

Урок № 46. Тема. Відсоткове відношення чисел

Урок № 47. Тема. Розв'язування текстових задач на відсотки

Урок № 48. Тема. Розв'язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст)

Урок № 49. Тема. Відношення. Пропорції

Урок № 50. Тема. Відношення. Пропорції

Урок № 51. Тема. Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події

Урок № 52. Тема. Ймовірність випадкової події. Графічне порівняння шансів

Урок № 53. Тема. Ймовірність випадкової події. Порівняння імовірності за допомогою перебору варіантів

Урок № 54. Тема. Ймовірність випадкової події. Обчислення ймовірності

Урок № 55. Тема. Розв'язування задач

Урок № 56. Тема. Довжина кола. Число n

Урок № 57. Тема. Круг. Площа круга

Урок № 58. Тема. Круговий сектор

Урок № 59. Тема. Кругові діаграми

Урок № 60. Тема. Стовпчасті діаграми

Урок № 61. Тема. Ймовірність випадкової події. Коло, круг. Стовпчасті і кругові діаграми

Урок № 62. Тема. Додатні і від'ємні числа. Число 0

Урок № 63. Тема. Координатна пряма

Урок № 64. Тема. Протилежні числа

Урок № 65. Тема. Цілі числа, раціональні числа

Урок № 66. Тема. Модуль раціонального числа

Урок № 67. Тема. Застосування модуля числа. Відстань між точками на координатній прямій

Урок № 68. Тема. Порівняння раціональних чисел

Урок № 69. Тема. Порівняння раціональних чисел

Урок № 70. Тема. Додавання раціональних чисел (з однаковими знаками)

Урок № 71. Тема. Додавання раціональних чисел з різними знаками

Урок № 72. Тема. Властивості додавання раціональних чисел

Урок № 73. Тема. Віднімання раціональних чисел

Урок № 74. Тема. Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання

Урок № 75. Тема. Віднімання раціональних чисел. Алгебраїчна сума чисел

Урок № 76. Тема. Розкриття дужок

Урок № 77. Тема. Розкриття дужок

Урок № 78. Тема. Раціональні числа; порівняння, додавання та віднімання. Розв'язування вправ

Урок № 79. Тема. Раціональні числа: додавання і віднімання. Розв'язування вправ

Урок № 80. Тема. Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел

Урок № 81. Тема. Множення раціональних чисел з однаковими знаками

Урок № 82. Тема. Множення двох раціональних чисел з різними знаками

Урок № 83. Тема. Властивості множення раціональних чисел

Урок № 84. Тема. Квадрат і куб від'ємного числа

Урок № 85. Тема. Коефіцієнт

Урок № 86. Тема. Розподільна властивість множення

Урок № 87. Тема. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

Урок № 88. Тема. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

Урок № 89. Тема. Ділення раціональних чисел

Урок № 90. Тема. Ділення раціональних чисел

Урок № 91. Тема. Ділення раціональних чисел

Урок № 92. Тема. Множення та ділення раціональних чисел

Урок № 93. Тема. Ділення раціональних чисел

Урок № 94. Тема. Множення і ділення раціональних чисел

Урок № 95. Тема. Рівняння. Основна властивість рівняння

Урок № 96. Тема. Рівняння. Основна властивість рівняння

Урок № 97. Тема. Рівняння. Основні властивості рівнянь

Урок № 98. Тема. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною

Урок № 99. Тема. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною

Урок № 100. Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 101. Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 102. Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 103. Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 104. Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 105. Тема. Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

Урок № 106. Тема. Рівняння та їх властивості. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 107. Тема. Перпендикулярні прямі

Урок № 108. Тема. Перпендикулярні прямі

Урок № 109. Тема. Паралельні прямі

Урок № 110. Тема. Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

Урок № 111. Тема. Координатна площина

Урок № 112. Тема. Координатна площина

Урок № 113. Тема. Координатна площина

Урок № 114. Тема. Приклади графіків залежностей між величинами

Урок № 115. Тема. Графіки залежності між величинами

Урок № 116. Тема. Графіки залежностей

Урок № 117. Тема. Координатна площина. Графіки залежності

Урок № 118. Тема. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

Урок № 119. Тема. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина

Урок № 120. Тема. Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами

Урок № 121. Тема. Перетворення виразів

Урок № 122. Тема. Розв'язування задач

Урок № 123. Тема. Розв'язування задач геометричного змісту

Урок № 124. Тема. Підсумкове повторення матеріалу за курс 6-го класу

Усні вправи на обчислення


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити