УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ

 

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Примітки

ВСТУП

1

 

Мовлення як предмет стилістики й культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови й стилістика мовлення, їх відмінність

 

2

 

Два рівні володіння мовою: мовлення правильне й комунікативно доцільне. Синоніміка й варіативність. Стилістична норма й стилістична помилка

 

3

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання й читання

 

4

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

 

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

5

 

Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах

 

6

 

Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків

 

7

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

 

8

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

 

9

 

Вимова приголосних звуків. Милозвучність української мови — характерна ознака всіх її стилів

 

10

 

Орфоепічні норми — правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах

 

11

 

Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису м’якого знака

 

12

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Виступ на зборах, семінарах (заздалегідь не підготовлений)

 

13

 

Позначення па письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису апострофа

 

14

 

Складні випадки правопису м’якого знака й апострофа

 

15

 

Контрольна робота № 1 (контрольний тест)

 

16

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений)

 

17

 

Складні випадки правопису великої букви

 

18

 

Правопис слів із ненаголошеними голосними

 

19

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням

 

20

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням

 

21

 

Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними

 

22

 

Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних

 

23

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Складання діалогів — обговорення самостійно обраної теми

 

24

 

Правопис слів із спрощенням у групах приголосних

 

25

 

Складні випадки чергування голосних і приголосних звуків

 

26

 

Правопис слів іншомовного походження

 

27

 

Контрольна робота № 2 (контрольний тост)

 

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ

28

 

Слово та його лексичне значення

 

29

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (стаття в газету)

 

30

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (стаття в газету)

 

31

 

Стилістично нейтральна лексика. Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку

 

32

 

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю

 

33

 

Специфічно побутова лексика. Просторічні слова

 

34

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Конспект прочитаного (публіцистичної й науково-популярної статей)

 

35

 

Професійно-виробнича, наукова і ділова лексика

 

36

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної й науково-популярної статей)

 

37

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Виступ проблемного характеру на літературну тему

 

38

 

Діалектні слова, сфери їх уживання та стилістичні особливості

 

39

 

Діалектні, застарілі слова, їх стилістичні функції

 

40

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Тематичні виписки, план (складний)

 

41

 

Запозичені слова, їх стилістичні функції

 

42

 

Неологізми, їх стилістичні функції

 

43

 

Контрольна робота № 3 (контрольний тест)

 

44

 

Лексико-стилістичні синоніми та їх види (контекстуальні синоніми, перифрази; переносне значення слів)

 

45

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Тези

 

46

 

Лексико-стилістичні синоніми та їх види (тропи)

 

47

 

Лексико-стилістичні синоніми та їх види. Тренувальні вправи

 

48

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух

 

49

 

Антоніми. Пароніми. Правильне використання в мовленні паронімів

 

50

 

Основні групи фразеологізмів

 

51

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

 

52

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

 

53

 

Багатозначність фразеологізмів

 

54

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Бібліографія. Анотація

 

55

 

Синонімія й антонімія фразеологізмів

 

56

 

Контрольна робота № 4 (контрольний тест)

 

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

57

 

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Словотворчі норми

 

58

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Усний твір-відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі

 

59

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Письмовий твір — відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі

 

60

 

Стилістичне використання засобів словотвору

 

61

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Ділові папери. Звіт про виконану роботу

 

62

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат

 

63

 

Основні орфограми в коренях

 

64

 

Основні орфограми в префіксах

 

65

 

Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Ділові папери. Фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення)

 

66

 

Основні орфограми в суфіксах

 

67

 

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Тренувальні вправи

 

68

 

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту науково-популярного стилю

 

69

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого

 

70

 

Підбиття підсумків за рік

 

 
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити