УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ


№ з/п

Дата

Зміст уроку

Примітки

ВСТУП

1


Мовлення як предмет стилістики й культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови й стилістика мовлення, їх відмінність


2


Два рівні володіння мовою: мовлення правильне й комунікативно доцільне. Синоніміка й варіативність. Стилістична норма й стилістична помилка


3


Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання й читання


4


Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації


СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

5


Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах


6


Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків


7


Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням


8


Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням


9


Вимова приголосних звуків. Милозвучність української мови — характерна ознака всіх її стилів


10


Орфоепічні норми — правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах


11


Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису м’якого знака


12


Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Виступ на зборах, семінарах (заздалегідь не підготовлений)


13


Позначення па письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису апострофа


14


Складні випадки правопису м’якого знака й апострофа


15


Контрольна робота № 1 (контрольний тест)


16


Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений)


17


Складні випадки правопису великої букви


18


Правопис слів із ненаголошеними голосними


19


Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням


20


Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням


21


Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними


22


Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних


23


Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Складання діалогів — обговорення самостійно обраної теми


24


Правопис слів із спрощенням у групах приголосних


25


Складні випадки чергування голосних і приголосних звуків


26


Правопис слів іншомовного походження


27


Контрольна робота № 2 (контрольний тост)


СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ

28


Слово та його лексичне значення


29


Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (стаття в газету)


30


Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (стаття в газету)


31


Стилістично нейтральна лексика. Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку


32


Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю


33


Специфічно побутова лексика. Просторічні слова


34


Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Конспект прочитаного (публіцистичної й науково-популярної статей)


35


Професійно-виробнича, наукова і ділова лексика


36


Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної й науково-популярної статей)


37


Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Виступ проблемного характеру на літературну тему


38


Діалектні слова, сфери їх уживання та стилістичні особливості


39


Діалектні, застарілі слова, їх стилістичні функції


40


Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Тематичні виписки, план (складний)


41


Запозичені слова, їх стилістичні функції


42


Неологізми, їх стилістичні функції


43


Контрольна робота № 3 (контрольний тест)


44


Лексико-стилістичні синоніми та їх види (контекстуальні синоніми, перифрази; переносне значення слів)


45


Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Тези


46


Лексико-стилістичні синоніми та їх види (тропи)


47


Лексико-стилістичні синоніми та їх види. Тренувальні вправи


48


Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух


49


Антоніми. Пароніми. Правильне використання в мовленні паронімів


50


Основні групи фразеологізмів


51


Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням


52


Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням


53


Багатозначність фразеологізмів


54


Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Бібліографія. Анотація


55


Синонімія й антонімія фразеологізмів


56


Контрольна робота № 4 (контрольний тест)


СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

57


Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Словотворчі норми


58


Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Усний твір-відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі


59


Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Письмовий твір — відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі


60


Стилістичне використання засобів словотвору


61


Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Ділові папери. Звіт про виконану роботу


62


Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат


63


Основні орфограми в коренях


64


Основні орфограми в префіксах


65


Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Ділові папери. Фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення)


66


Основні орфограми в суфіксах


67


Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Тренувальні вправи


68


Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту науково-популярного стилю


69


Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого


70


Підбиття підсумків за рік


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити