УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ


Урок № 18

ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ


Мета: повторити     правила про написання слів із ненаголошеними голосними; удосконалювати уміння правильно писати слова з ненаголошеними голосними, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Фонетика: фонетична характеристика         голосних звуків.

Синтаксис: речення, текст.

Міжпредметні зв’язки:

Література: твори українських авторів.

Російська мова: правопис слів із ненаголошеними голосними.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку


III. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників із теми

Ігрове дослідження-відновлення

► Записати слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и.

1. Ет..кетка, д..сятий, еф..ктивний, нож..ці, кат..горія, ан..льсин, т..жневий, доб..реться.

Ключ. Підкресливши першу букву у кожному слові, прочитаєте назву одного з віршів І. Франка.

2. Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нан..кти, дал..чінь, р..ве. Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте ім’я та прізвище автора повісті «Зачарована Десна».

3. 3..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву — прочитаєте народну мудрість.

4. Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний.

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову В. О. Сухомлинського «Треба тонко відчувати три речі: ...»

5. В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.

Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в пертому стовпчику, а потім у другому — дізнаєтеся псевдонім відомої української поетеси Марії Олександрівни Вілінської.

Відповіді. 1. «Декадент». 2. Олександр Довженко. 3. Осінь на рябому коні їздить. 4. Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна, треба (О. Сухомлинський). 5. Марко Вовчок.


IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Розподільне письмо

►   Виписати слова зі вставленою буквою и у ліву колонку, зі вставленою буквою е — у праву. Пояснити орфограми у виписаних словах.

Бл..зенько, ос..литися, хв..люватися, оп..нитися, справ..дливий, греб..лька, розп..тати, р..вти, тр..мати, зш..вати, дал..чінь, неприм..ренний, поч..нати, вир..нати, сп..нити, дят..л, ст..лити, ущ..мити, тр..вога, оц..нкований, в..ршина.


Орфографічний практикум

►   Переписати речення. Вставити пропущені букви, пояснити правопис слів.

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр..ваво ч..рвонів (О. Гончар). 2. Гілки д..рев мокро бл..щали, зволожені по-в..сняному (О. Гончар). 3. Кр..ло зорі рум’янить тучі у голубій дал..ч..ні (В. Сосюра). 4. Схололі в хмарах крап..льки води п..рлинами котилися в сади (М. Бажай). 5. Під в..селкою у голубіні голуби л..тять (В. Лучук). 6. З пшеничного поля Данило поглянув на той обш..р, який густіше проростав туманом та й зн..кав у тумані (М. Стельмах). 7. У небі віт..р куч..рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат..хає, й знов шумить (М, Рильський).

►   Перекласти речення з російської мови на українську. Порівняти правопис букв е та и в обох мовах.

Листва на березах была еще почти вся зеленая (І. Тургенєв). Вода заблестела, как расплавленный металл (В. Шишков). Сєребристые поля сверкали в тємном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, оеобенно добро мерцала мне из далеких, глубин галактики (Ю. Бондарев).

►   Переписати текст і вставити пропущені букви е та а.

Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще з-за гор..зонту верхи в..л..т..нського нагромадження хмар, що насувалися з заходу на все небо. Хмара була важка, темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її здавався жовтим. В..личні німі зловісні бл..скавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між тарами хмар. І все це одб..валося в воді, і здавалося, що ми стояли не на з..млі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми, розгубл..ні в ньому, мал..нькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і поп..р,.джала нас своїми грізними знаками (О. Довженко).

►   Переписати текст і вставити пропущені букви о та е. Пояснити їх правопис.

Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж..рлами було закрито новими брезентовими ч..хлами. Люди в шлюпці мали ш..стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч..тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. Двоє хлопців, яким прийшла ч..рга, кинулись у ч..вен і зайняли місця на лаві. Маяли над ними метелики, маленькі, ж..вті, голубі, ч..рвоні, сині (Є. Гуцало).

►   Взаємо диктант (робота в парах)

Учні отримують картки з реченнями. Показувати сусіду свою кратку не дозволяється.

►   Записати речення під диктовку. Пояснити правопис слів із ненаголошеним е, її.

Картка 1

1. Я все забуду тільки лиш за те, що знову небокрай веселкою цвіте, що грає піснею весняний виднокруг, що йду по борозні, узявшися за плуг. 2. Нехай вітрами з високості крилата молодість зліта і на гучнім кленовім мості мої не спиняться літа. 3. І я подивився у очі йому, погладив шинель, поруділу в диму.

Картка 2

1. В моїм краю зелені трави і неба синя глибина. 2. Думко тривожна, куди ти летиш?!.Серце моє, ну чого ти щемиш? 3. Повільним кроком проїхали через село. Темні силуети хат, присипані снігом дерева, тини, чорні руки колодязних журавлів, простягнуті в передсвітанкове небо (3 творів Г. Тютюнника).

►   Зробити взаємоперевірку.


V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Дати відповіді на запитання

1. Які букви пишуться на місці ненаголошених голосних?

2. Як перевірити ненаголошені голосні?

3. Назвати приклади слів, що не перевіряються за допомогою наголосу.


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

► Виписати 5-6 прикладів народної мудрості, в яких є слова із ненаголошеними голосними. Пояснити їх правопис.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити