УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ


Урок № 23

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ - ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ


Мета: удосконалювати вміння вести діалог-обговорення певної теми, підвищувати культуру мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, риторичні здібності, критичне мислення; виховувати толерантність, дипломатичність, ввічливість.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційно-мотиваційний етап

► Прочитайте вислови. Чи погоджуєтесь ви з висловленими в них думками?

1. Спілкуючись, люди створюють один одного (Д. Лихачов).

2. У дискусії народжується істина.

►   Що таке дискусія? За тлумачним словником це широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання. Обговорювати означає обмінюватися поглядами, міркуваннями, враженнями з ким-небудь, детально аналізуючи, розглядаючи щось; висловлюватися по черзі про що-небудь, даючи певну оцінку, оцінювати.

►   Про що піде мова на уроці? З’ясуйте завдання уроку («Синтез думок»).


II. Виконавчо-діяльнісний етап

►   Подумайте, які проблеми вас хвилюють? На які питання хотіли би дістати відповіді? (Методом «Карусель» збирається інформація для подальшої роботи)

►   Що значить бути щасливим? Як ви це розумієте? (Актуалізація особистого досвіду методом «Ґронування»)


 

►   Прочитайте вислови. Яка позиція в них відстоюється? Чи погоджуєтесь ви з такою точкою зору? Відповідь обґрунтуйте.

1. Щастя — це не станція, на яку ви прибуваєте, це манера мандрувати.

2. Нема щастя в комфорті, купується щастя стражданням.

3. Всякий свого щастя коваль.

►   Прочитайте текст, спроектований на дошці (або представлений на роздавальному матеріалі). Чи згодні ви з тим розумінням щастя, про яке йдеться в тексті? Чи змінилася ваша думка після прочитання тексту?

Усі на світі шукають щастя, й існує один вірний спосіб знайти його. Для цього ви повинні навчитись керувати своїми думками. Щастя не залежить від зовнішніх умов. Воно залежить від умов внутрішнього порядку.

Ви щасливі або нещасливі не завдяки тому, що ви маєте, і не у зв’язку з тим, ким є, де знаходитесь або що робите; ваш стан визначається тим, що ви про це думаєте. Наприклад, дві особи можуть знаходитися в одному і тому ж місці й займатися одним і тим же; обидві можуть мати приблизну кількість грошей і однакове становшце — і все ж одна може бути нещасливою, а інша щасливою. Чому? Через різницю в настрої. Я зустрічав не менше щасливих облич серед китайських кулі, що не покладаючи рук працювали в спекотливу погоду в Китаї за сім центів у день, ніж зустрічаю на Парк-авеню у Нью-Йорку.

За твердженням Шекспіра, ніщо не є гарним чи поганим,— усе залежить від того, як ми дивимося на речі.

Ейб Лінкольн одного разу відзначив, що «більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими» (За Дейлом Карнегі).

►   Об’єднайтесь у пари і обговоріть цю проблему. Побудуйте діалог на тему «Як бути щасливим». Намагайтеся у репліках висловити свій рецепт щастя.


III. Контрольно-корекційний етап

►   Узагальнення результатів проведення «Каруселі», виявлення актуальних тем для обговорення.

►   Виберіть з укладеного переліку одну з проблем, що вас хвилює. Обговоріть її з сусідом по парті. Висловіть у діалозі-обговоренні свої думки, використовуючи матеріали художньої літератури, преси, радіо, телебачення (метод «Акваріум»). Оцініть складені діалоги за алгоритмом (само- і взаємооцінювання).

►   Рефлексія.

1. Чи досягли поставленої мети уроку?

2. Які знання і вміння, отримані на уроці, будуть корисними у щоденному житті?


IV. Домашнє завдання (на вибір)

►   Запропонуйте цікаві й актуальні теми для обговорення з однолітками.

►   Побудуйте діалог за змістом художнього твору, який вивчаєте на уроках української чи зарубіжної літератури.

►   Побудуйте діалог за змістом художнього фільму, який ви дивилися.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити