УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ


Урок № 43

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

 

Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників із розділу «Стилістичні засоби лексикології», з’ясувати можливі недоліки в ходу опанування мовною теорією; розвивати навички роботи з тестовими завданнями, навички самостійної роботи; виховувати шанобливе ставлення до рід ної мови.                               

Тип уроку: урок перевірки навчальних досягнень учнів

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.  Організаційний момент

 

II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

 

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх.

 

IV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми

Варіант 1

► Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.

А Їв би очима та душа не приймає (Народна творчість).

Б Василь приймає участь у змаганнях з футболу (3 розмови).

В Юнаки приймають присягу на вірність Україні (З газети).

Г Прошу прийняти рішення якнайшвидше (Із заявок).


2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів.

А Книга, йти, добрий;

Б сигнал, високий, переслідували;

В шкандибати, малесенький, плестися;

Г дорогий, одинокий, коріння.


3. Позначте рядок стилістично нейтральних слів.

А Добренький, лементувати, зодчий;

Б стіл, книга, прапор;

В реготати, заливатися, стяг;

Г синенький, малесенький, дубище.


4. Позначте речення, в якому вжито просторічне слово.

А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б. Грінченко).

Б Усяка волоцюга тут тягається — так і дивись! Ну, народ! (Б. Грінченко).

В Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган (Г. Тютюнник).

Г Шлях — дорога в небокрай веде (М. Руденко).


5. Позначте рядок професійних слів.

А Шприц, ін’єкція, пацієнт, скальпель;

Б моряк, штиль, книга, риболовля;

В учень, роман, педрада, щоденник;

Г рея, камбуз, кубрик, вахта.


6. Позначте речення, в якому є діалектне слово.

А Гейзери -  гарячі джерела, що періодично фонтанують водою або парою (З підручника).

Б Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місті краплі сліз (В. Сосюра).

В Десь курився синій димок од ватри (М. Коцюбинський).

Г Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все упованіє моє (Т. Шевченко).


7. Позначте рядок запозичених слів.

А Підлога, ознака, предмет;

Б аргумент, генеральний, ліквідувати;

В вікно, телефон, олівець;

Г Бібліотека, консенсус, знищити.


8. Позначте речення, в якому вжито авторський неологізм.

А На розмову тихосумну, на раду з тобою опівночі падатиму рясною росою (Т. Шевченко).

Б Звісна річ, усім тяжка робота з тим, що називається життя (М. Рильський).

В Над озером пливла м’яка тендітна тиша (М. Хвильовий).

Г Дивися: серце попелом сиплеться в ніч (С. Пантюк).


9. Позначте рядок, який складають лише загальновживані слова.

А Світло, когут, господар;

Б урок, плай, ковдра;

В доглядати, круглолиций, день;

Г ін’єкція, зайвий, козаки.


►   Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте правильні відповіді.

А Слова булава, десниця, пірнач у сучасному вжитку замінені іншими.

Б Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими.

В Слова аршин, курінний, очіпок є словами, що вийшли з ужитку.

Г  Слова файний, гарний, будинок є діалектними.

Д Слова ланіти, перст, зелейник у сучасному вжитку замінені іншими.

Е Слова чвалати, зеленесенький, лементувати є стилістично нейтральними.


11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами.

А Веселощі, хлібина, товариство;

Б дружба, стаканчик, озорити;

В лицемірство, старанність, бовдур;

Г діточки, кулачок, голівонька;

Д дощ, сонечко, душогубець;

Е серденько, теремок, голосочок.


12. Позначте рядки, в яких усі слова є діалектизмами.

А Смугастий, басаманистий;

Б леґінь, вуйко;

В ковдра, коц;

Г когут, півень;

Д ґазда, чавунка;

Е залізниця, вуйна.


► Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного Цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою. Кожна цифра може використовуватися лише один раз.

13. Встановлення відповідності.

1 Запозичені.            

2 Діалектні слова.     

3 Професійні слова.  

4 Застарілі слова.      


А  Магістраль, футбол, агент;

Б  бульба, ріпа, ялина;

В  іменник, префікс, суфікс;

Г   банити, кендериця, кукуля;

Д  перст, зигзиця, каламар.


► Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Знайдіть у реченнях архаїзми, поясніть їх значення.

1 На валах стояли гармати й гаківниці, щоб відбивати наглі напади ворогів (3. Тулуб).

2  Ось підвелася одна молодиця, підперезана червоною крайкою (Панас Мирний).

3  Легка біла газова намітка вкриває її голову з темно-русявим волоссям (О. Кобилянська).

4  Стрів я діда вельми старого (Т. Шевченко).


Варіант 2

►   Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте рядок професійних слів.

А Учень, роман, педрада, щоденник;

Б рея, камбуз, кубрик, вахта;

В шприц, ін’єкція, пацієнт, скальпель;

Г моряк, штиль, книга, риболовля.


2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів.

А Дорогий, одинокий, коріння;

Б шкандибати, малесенький, плестися;

В сигнал, високий, переслідували;

Г книга, йти, добрий.


3. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.

А Василь приймає участь у змаганнях з футболу (3 розмови).

Б Прошу прийняти рішення якнайшвидше (Із заявок).

В Їв би очима та душа не приймає (Народна творчість).

Г Юнаки приймають присягу на вірність Україні (3 газети).


4. Позначте речення, у якому є діалектне слово.

А Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все упованіє моє (Т. Шевченко).

Б Гейзери — гарячі джерела, що періодично фонтанують водою або парою (3 підручника).

В Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місті краплі сліз (В. Сосюра).

Г Десь курився синій димок од ватри (М. Коцюбинський).


5. Позначте рядок стилістично нейтральних слів.

А Стіл, книга, прапор;

Б добренький, лементувати, зодчий;

В синенький, малесенький, дубище;

Г реготати, заливатися, стяг.


6. Позначте речення, в якому вжито авторський неологізм:

А Дивися: серце попелом сиплеться в ніч (С. Пантюк).

Б Над озером пливла м’яка тендітна тиша (М. Хвильовий).

В Звісна річ, усім тяжка робота з тим, що називається життя (М. Рильський).

Г На розмову тихосумну, на раду з тобою опівночі падатиму рясною росою (Т. Шевченко).


7. Позначте речення, в якому вжито просторічне слово.

А Усяка волоцюга тут тягається — так і дивись! Ну, народ! (Б. Грінченко).

Б Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган (Г. Тютюнник).

В Шлях — дорога в небокрай веде (М. Руденко).

Г Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б. Грінченко).


8. Позначте рядок запозичених слів.

А Вікно, телефон, олівець;

Б бібліотека, консенсус, знищити;

В аргумент, генеральний, ліквідувати;

Г підлога, ознака, предмет.


9. Позначте рядок, який складають лише загальновживані слова.

А Ін’єкція, зайвий, козаки;

Б світло, когут, господар;

В урок, плай, ковдра;

Г доглядати, круглолиций, день.


►   Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте правильні відповіді.

А Слова булава, десниця, пірнач у сучасному вжитку замінені іншими.

Б Слова аршин, курінний, очіпок є словами, що вийшли з ужитку.

В Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими.

Г Слова чвалати, зеленесенький, лементувати є стилістично нейтральними.

Д Слова файний, гарний, будинок є діалектними.

Е Слова ланіти, перст, зелейник в сучасному вжитку замінені іншими.


11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами.

А Лицемірство, старанність, бовдур;

Б веселощі, хлібина, товариство;

В дружба, стаканчик, озорити;

Г серденько, теремок, голосочок;

Д дощ, сонечко, душогубець;

Е діточки, кулачок, голівонька.


12. Позначте рядки, в яких усі слова є діалектизмами.

А Ковдра, коц;

Б смугастий, басаманистий;

В ґазда, чавунка;

Г леґінь, вуйко;

Д залізниця, вуйна;

Е когут, півень.


► Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою. Кожна цифра може використовуватися лише один раз.

13. Встановлення відповідності.

1   Діалектні слова.    

2  Запозичені.           

3   Застарілі слова.     

4   Професійні слова.  


А  Бульба, ріпа, ялина;

Б  магістраль, футбол, агент;

В  банити, кендериця, кукуля;

Г   іменник, префікс, суфікс;

Д  перст, зигзиця, каламар.


► Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Знайдіть у тексті застарілі слова, поясніть, що вони означають.

Мономах втомлено озирався. Коли б зараз половецька орда могла їх настигнути, то його вої загинули б. І Святополча дружина, і Давида Святославовича ратники полягли б у цьому розгаслому, розм’яклому степу. Але в цю теплу непогодь і половчини на своїх конях не рушать. Мономах задоволено зводиться на стременах, оглядає навколишній затуманений зелений простір. Стільки вже їдуть, а половчинів не видно. З того часу, як Мономахові раті розгромили орду па Сулі, хани бояться зустрічей з русичами (Р. Іванченко).


V. Підсумок уроку

► Організований збір контрольних зошитів.

► Відповіді на питання, що виникли в учнів під час написання контрольної роботи.


VII. Домашнє завдання

►   Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

Оцінювання контрольного тесту


Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання

відкритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

з вибором кількох правильних відповідей

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Варіант 1

Б

В

Б

Б

Г

В

Б

А

В

В, Д

Г, Е

Б, Д

1  — А, 2 - Г,

3  — В, 4 - Д

 

Варіант 2

Б

Б

А

Г

А

Г

А

В

Г

Б, Е

Г, Е

В, Г

1  - В, 2 — Б,

3  - Д, 4 - Г

 

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

5


24-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6-5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 балів

2 б.

14-13 балів

7 б.

2—1 бали

1 б.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити