УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ


Урок № 56

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)


Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників з розділу «Стилістичні засоби лексикології та фразеології», з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; розвивати навички роботи з тестовими завданнями, навички самостійної роботи; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку: урок перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку


III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх.


IV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми

Варіант 1

► Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?

А П’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;

Б ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;

В стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає;

Г сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов.


2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.

А Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник).

Б Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив Т. Г. Шевченко (3 журналу).

В Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).

Г Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. Стороженко).


3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько).

А Омонімами;

Б паронімами;

В антонімами;

Г синонімами.


4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

А Розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце;

Б піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди;

В материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал;

Г плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа одержати листа.


5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?

А Зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі;

Б кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;

В горло драти, криком кричати, милити шию;

Г лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх.


6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?

А Ні пари з уст, мало ще каші з’їв;

Б молоко на губах, курча жовтороте;

В горобеня жовтодзьобе, наробити галасу;

Г немає гаразду в голові, жуки в голові.


7. Якими лексичними одиницями є виділені слова: з’їзд пись мечників — кінний заїзд?

А Синонімами;

Б антонімами;

В паронімами;

Г омонімами.


8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?

А Ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати;

Б різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки;

В точити балачки, на весь голос, не своїм голосом;

Г городити теревені, смаленого дубаплести, химині кури розводити.


9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.

А Говоріння, балакання, балачка, погроза;

Б сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення;

В багатослів’я, незгода, дорікання, докір;

Г базікання, звинувачення, колотнеча, спір.


►   Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.

А Дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;

Б любо, мило, весело, приємно;

В горизонт, обрій, небосхил, височина;

Г рясний, густий, буйний, розкішний;

Д слабкий, нечутний, добрий, сумирний.


11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.

А Дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;

Б п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;

В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза;

Г розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;

Д дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом.


12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.

А Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).

Б Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).

В Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши (М. Пригара).

Г Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара).

Д Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара).


►   Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою. Кожна цифра може використовуватися лише один раз.

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.

1  Гарний

2  Відстати

3  Далеко

4  Даремно


А У чорта на болоті;

Б ні за цапову душу;

В ні в казці сказати, ні пером описати;

Г класти зуби на полицю;

Д пасти задніх.


►   Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.

Росинки в роті не мати; обводити поглядом; не по кишені; міряти поглядом; як по писаному; стріляна птиця.


Варіант 2

►   Завдання 1—9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами.

А Сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов;

Б п’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;

В ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;

Г стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає.


2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.

А Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка.

З  його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).

Б Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. Сторожеико).

В Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник).

Г Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, револю’ ційне крило якого очолив Т. Г. Шевченко (3 журналу).


3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько).

А Синонімами;

Б омонімами;

В паронімами;

Г антонімами.


4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

А Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди;

Б розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце;

В плакати від щастя сміятись від щастя, написати листа одержати листа;

Г материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал.


5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?

А Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;

Б горло драти, криком кричати, милити шию;

В лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх;

Г зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі.


6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?

А Немає гаразду в голові, жуки в голові;

Б горобеня жовтодзьобе, наробити галасу;

В молоко на губах, курча жовтороте;

Г ні пари с уст, мало ще каші з’їв.


7. Якими лексичними одиницями є виділені слова; з’їзд письменників — кінний заїзд?

А Антонімами;

Б синонімами;

В омонімами;

Г паронімами.


8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?

А Городити теревені, смаленого дуба плести, химині кури розводити;

Б ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати';

В різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки;

Г точити балачки, на весь голос, не своїм голосом.


9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.

А Багатослів’я, незгода, дорікання, докір;

Б базікання, звинувачення, колотнеча, спір;

В говоріння, балакання, балачка, погроза;

Г сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення.


►   Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.

А Горизонт, обрій, небосхил, височина;

Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний;

В дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;

Г рясний, густий, буйний, розкішний;

Д любо, мило, весело, приємно.


11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.

А Розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;

Б дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом;

В дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;

Г п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;

Д Дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза.


12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.

А Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).

Б Тридцять весел з літа вгору одним помахом, надає, не хлюпнувши (М. Пригара).

В Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара).

Г Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара).

Д Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).


13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.

1  Відстати.     

2  Даремно.     

3  Гарний.       

4  Далеко.       


А  У чорта на болоті;

Б  ні за цапову душу;

В  ні в казці сказати, ні   пером описати;

Г   класти зуби на полицю;

Д  пасти задніх.


►  Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.

Стріляний вовк; діймати до серця; виводити з терцю; сам не свій; викинути з голови; прикусити язика.


Оцінювання контрольного тесту


Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання

відкритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

з вибором кількох правильних відповідей

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Варіант 1

Б

В

В

В

Б

Б

Б

Г

Б

А, Г

Б, Д

А, В

1  — В, 2 - Д,

3  - А, 4 — Б

 

Варіант 2

В

А

г

Г

А

В

Г

А

Г

В, Г

Б, Г

Б, Д

1  - Д, 2 - Б,

3  — В, 4 — А

 

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

5


24-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6-5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 балів

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 бали

1 б.


V. Підсумок уроку

►   Організований збір контрольних зошитів.

►   Відповіді на питання, що виникли в учнів під час написання контрольної роботи.


VII. Домашнє завдання

►   Індивідуальне завдання з повторення вивченого.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити