УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ


Урок № 57

СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА: ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ


Мета: розкрити стилістичні можливості префіксів і суфіксів; формувати навички стилістично доцільно використовувати значущі частини слова; розвивати гнучкість у використанні мовних одиниць; виховувати дбайливе ставлення до слова.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Будова слова і стилістика: у межах теми уроку.

Лексика: значення слів.

Морфологія: частини мови.

Орфографія: правопис префіксів і суфіксів.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Культура мовлення: точність, багатство та виразність мовлення.

Міжпредметні зв’язки: художня література, російська мова.

Тип уроку: поглиблення та засвоєння нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Ознайомлення учнів із темою, метою та завданнями уроку


III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

► Виразно прочитайте крилаті вислови. Як ви розумієте їх зміст? Поясніть розділові знаки. У виділених словах виділіть префікси та суфікси і поясніть їх значення і правопис.

1. Хто бере — усе той тратить, хто дає — усе придбав (Ш. Руставелі). 2. Умій відгадати, де треба виявити Любов, а де — справедливість, це — велика мудрість (І. І. Огієнко).


IV. Поглиблення і розширення знань, умінь і навичок та засвоєння нового матеріалу

Матеріал для вчителя. Словотвір як творення нових слів має і стилістичне значення. Так, суфікси -ння, -ття надають словам здебільшого книжного забарвлення (становлення, забуття), а також старослов’янські суфікси -ств(о), зтв(о), -цтв(о) та -ість (людство, посередництво, дійсність) та греко-латинського походження -ізм (изм, -їзм) — історизм, архаїзм, українізм).

Слова із суфіксами здрібнілості-пестливості та згрубілості-збільшеності частіше вживаються в розмовному і художньому стилях (рівнесенький, теплісінький; лапищі, хижачка).

Емоційно насиченими є і слова, утворені без суфіксів (вись, блакить).

Стилістичні можливості префіксів поступаються перед суфіксами. Відтінок урочистості надають застарілі префікси па-, пра-, уз- (узлісся, паморозь, прабатьківщина), книжний характер забезпечують запозичені префікси анти-, архі-, екстра-, контр-, псевдо-, ультра- і подібні (антитіла, псевдонародність, контраргументи, ультразвуковий).                                                  

Стилістичні можливості мають і інші способи словотвору — основоскладання (самоаналіз, мовознавство книжний характер); словоскладання (цар — жайворонок — художній стиль, кіловат-година — науковий стиль).


V. Формування практичних умінь і навичок

►   Прочитайте текст. Випишіть виділені слова, виділіть у них суфікси і визначте, якого стилістичного забарвлення вони Надають словам і тексту.

Перекладав Лукаш найбільше з німецької, французької, англійської, італійської, іспанської, польської, угорської. Переглядаючи ці приклади, можна впевнитись, що універсальність перекладацької праці Лукаша, широчінь її діапазону характеризується не лише кількістю мов, а також і тематичною різноманітністю.

Я мав на увазі розмаїтість мовних стилів, манер, інтонацій. Читаючи Бернсові пісні в Лукашевих перекладах, доходиш до переконання, що народнопісенні лірика — справжня стихія Лукаша, людини, обдарованої музично, знавця й ентузіаста народної пісні.

Але береш до рук патетичного Гюго, схильного не так до слова, як до піднесеної декламації, і згадуєш, що Лукаш — театральна людина, що ораторська театральність та напушистість — це таки його стихія і що де в чому ці риси й збігаються (Г. Кочур).

►   Виразно прочитайте текст. До якого стилю він належить? Як цьому сприяють суфікси у виділених словах? Наведіть із цими суфіксами свої приклади і запишіть їх, виділіть суфікси.

Зорять усі на бабусю, чогось сподіваються. Побідкалась старенька, стала жалувати дітей.

— Гарні, любі діточки...— а гостинчика немає, ластів’ята, — не купила.— Почала гладити по голівці хлопчика.

Хлопчик приплющив очі й радісно засміявся.

— І його!— показав він ручкою на меншенького, що недавно навчився ходити й насилу стояв на тоненьких, як цівки, ноженятах (С. Васильченко).

► Перепишіть речення. Поясніть у них розділові знаки. Якого відтінку надають суфікси у виділених словах?

1. З якого ти саду, чудовая роже? Тебе й морозище зв’янити не може! (А. Кримський). 2. Коники, коні, чого ви варті? Ти до коняги був схож не в жарті (А. Малишко). 3. По вузькому дов железному насипу дамби кількома рядами розтяглася людська стіна (Я. Ваш). 4. А наш Рябко, кажу, все спатки не вкладався (П. Гулак-Артемовський). 5. Марія, Мріє, Мрієчко моя, Моя Марієчко тривожна, Твоїм гірким, як світ, ім’ям Мені звучить хвилина кожна (М. Вінграновський).

► Прочитайте речення. Назвіть префікси у виділених словах.

Яким стилістичним забарвленням вони характеризуються?

Утворіть з ними та подібними префіксами інші слова, складіть із ними речення і запишіть.

1. Вітер і павітер дме там у височині, обриваючи біле галуззя розквітлих вишень (Ю. Яновський). 2. Паморозь розкішним мереживом покрила нерухомі дерева (М. Стельмах). 3. Високо на Дніпрових кручах над прадавньою рікою піднімається. Канів, і гордий Славутич біля його підніжжя котить і котить свої срібно-сині хвилі (3 газети). 4. Погода в антициклонах буває малохмарна, суха; на рівнинах вона жарка влітку і холодна взимку (3 журналу).

► Перепишіть речення. Підкресліть префікси, які виконують стилістичні функції; визначте, які саме.

1. Пронісся вітер над гримучим дахом, застукотів, задеренчав, затих.. (М. Бажан). 2. Роздзюрчалося навколо, Розспівалася весна, стали верби в дружне коло, І пішла ставком луна (І. Муратов). 3. Відгриміло грозою, відблискало, розлилося в гаряче проміння. І над сивими обелісками Молоде піднялось покоління (А. Малишко). 4. Народ — як шукач золота, він вибирає, зберігає й несе, шукаючи протягом багатьох століть, тільки найцінніше, найгеніальніше (3 газети).


VI. Систематизація та узагальнення засвоєного матеріалу

► Яку стилістичну роль моясуть виконувати суфікси і префікси?

Наведіть приклади.


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

►   Напишіть міні-твір або окремі 6-7 речень, використавши слова з префіксами і суфіксами, стилістично забарвленими.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити