УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ


Урок № 58

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. УСНИЙ ВІДГУК ТВІР МИСТЕЦТВА В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ


Мета: поглибити знання про види мистецтва, повторити поняття відгуку як зразка оцінного висловлювання, удосконалювати вміння аналізувати тексти публіцистичного стилю, навички складання монологічного висловлювання в публіцистичному стилі; розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно, з дотриманням стильових ознак, збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати кругозір учнів; виховувати інтерес до творів мистецтва.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.  Організаційний момент


II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

Вступне слово вчителя

Як ви гадаєте, для чого людина народжується на світ? Багато філософів, відповідаючи на це питання, проголошують, що найважливіша мета людини — пізнати світ, який її оточує. Як людина пізнає навколишній світ?

Існує два засоби пізнання світу: наука і мистецтво. Кожен із них дозволяє людині щось відкрити не тільки в оточуючому просторі, але й у собі самому. У школі ви багато уваги приділяєте вивченню основ наук, але потрібно завжди пам’ятати, що є речі, які не вивчає наука. Яким буває світанок на річці? Що відчуває закохана людина? Що таке горе? Що таке кохання? Саме на ці питання ми шукаємо відповіді в мистецтві. Сьогодні на уроці ми будемо з вами намагатися зрозуміти й оцінити твори мистецтва.


III. Актуалізація опорних знань учнів з теми

Бесіда за питаннями

1. Які види мистецтва ви знаєте?

2. Чи доводилося вам складати відгуки?

3. Які труднощі у вас виникали?

4. Яким вимогам має відповідати відгук на твір мистецтва?

Матеріал для вчителя. Види мистецтва: література, живопис, музика, театр, скульптура, хореографія, кінематографія, архітектура, декоративне мистецтво та ін. Кожен із них відтворює навколишній світ різними засобами: література за допомогою слова, музика — звуку, танець — руху і т. ін.

Відгук — текст, у якому наводиться оцінка прочитаного, почутого, побаченого, висловлено ставлення автора до нього. Мовленнєве оформлення відгуку залежить від ситуації мовлення (адресата, мети). Головна ознака відгуку — оцінність висловлювання. Мета відгуку — розповісти особисті враження про прочитане, побачене, почуте.


IV. Виконання практичних вправ творчого характеру з метою розвитку комунікативних умінь

Навчальне аудіювання

►   Прослухайте увалено текст. Визначте стиль мовлення. Під час слухання складіть план тексту.

Кожній людині притаманна властивість ділитися своїми враженнями і думками, що викликані прочитаним твором, побаченим фільмом чи спектаклем та ін. Іноді одна й та сама книга, один той самий фільм викликають у різних людей різні враження. Це породжує дискусії, і вони бувають цікавими тільки в тому ви падку, коли співрозмовники не тільки висловлюють свою точку зору, але й можуть довести її. Це робиться за допомогою відгуку або рецензії. Рецензія будується на аналізі твору мистецтва.

Відгук — це обмін думками, висловлення свого ставлення до вчинків героїв і зображених подій, своєї думки про ставлення автора до героїв. У відгуку можна виділити такі частини: 1) висловлення думки про твір мистецтва; 2) доведення, аргументація своєї думки. Але, звичайно, зміст відгуку, як і його форма, залежить від того, хто його адресат, яка його мета, завдання.

Якщо мета відгуку — привернути увагу до твору, вплинути на думку інших людей, подискутувати про зміст твору, то такий відгук може бути написаний у формі статті, в публіцистичному стилі. Якщо мета відгуку — бажання поділитися враженнями, а адресат далеко, то формою такого відгуку може стати лист. Лист відрізняється більшою невимушеністю, «розмовністю» у порівнянні зі статтею.

Відгук, мета якого — допомогти розібратися у творі, ближче до рецензії. У ньому дається не тільки оцінка твору, але й частково аналіз: звертається увага на засоби розкриття ідейного змісту твору, роль худояшьо-вираясальних засобів.

Іноді у відгуку буває стислий переказ змісту або переказ цікавого епізоду (За Г. Богдановою).


Ситуативні вправи

►   Складіть відгуки за ситуаціями:

1. Адресат мовлення — ваш одноліток, мета — висловити своє враження від кінофільму.

2. Адресат мовлення — ваші батьки, мета — пояснити свій вибір улюбленої музичної групи.


Аналіз складених відгуків

►   Прослухайте кілька відгуків, складених однокласниками, і скаяеіть, які мовленнєві засоби вони використовували. Що означає цей вибір?


Творче спостереження публіцистичного тексту з елементами аналізу

►   Прослухайте відгуки на твір живопису. Доведіть їхню належність до публіцистичного стилю. Знайдіть у текстах речення, в яких дається опис картин.

Відгук про картину Т. Яблонської «Літо»

З багатьох картин Тетяни Яблонської найбільше враження на глядачів справляє «Літо». Це — пейзаж: білі хати-мазанки під високими крівлями, дерева в садах. Верби над водами неширокої річки. Смугасті городи. За селом на пасовищі стадо корів. На передньому плані — дівчинки у білому.

Скільки таких селищ в Україні! Не порахувати! Але, на наш погляд, художниця не намагалася зобразити якесь конкретне село. Для неї, мабуть, важливим було показати взагалі село, взагалі літо. Це наше загальне літо, спогад про нього. Можливо, навіть не спогад, а настрій — гарний настрій від усіх гарних літніх днів, які були в нас у житті, але поодинці навіть не запам’яталися.

Відгук про картину Т. Яблонської «Життя»

Нещодавно з’явився у продажу альбом репродукцій картин художниці Тетяни Яблонської. Особливо вражає глядача картина під назвою «Життя». Чому художниця так назвала своє творіння? Про це треба подумати.

Картина, звичайно, про те, що стара жінка довге життя прожила, і прожила недаремно, про те, що у її онука все життя попереду. Життя не зупиняється. Колена людина продовжує діло, яке розпочали інші. Про старих жінок, які усе життя важко працювали, про наших матерів та бабусь розповідає картина Яблонської «Життя». Стара разом із онуком сидить біля стіни, яка завішана фотографіями. Вони звуть нас подумати не тільки про життя однієї селянської родини, а про життя всього народу, про його минуле та майбутнє.

Велику роль у картині відіграє світло. Художниця навмисно спрямувала його на ту стіну, де висять фотографії. Автор картини говорить нам: ця стіна найважливіша для старої селянки, нехай і перед нами відкриється життя, про яке розповідають фотографії.

Картина «Життя» біла, мовчазна. Вона заповнена рівним, спокійним світлом. Білі стіни, на них — білі рушники. Біла хустина на голові старої. Біла сорочка онука. Художниця вміло підібрала відтінки одного кольору. Картина показує нам велику силу природи, призначення людини на землі.


Колективна робота

►   За допомогою цього тексту та власного досвіду складіть орієнтовний план відгуку на твір мистецтва.

Матеріал для вчителя. Для відгуку як жанру публіцистики характерні такі композиційні частини: зачин, стислий переказ твору або опис твору обов’язково з елементами оцінки в основній частині та невеличкий висновок.


Орієнтовний план

1. Мій улюблений художник/композитор/режисер.

2. Найбільш відома картина/твір. Історія створення. Тема.

3. Опис картини/твору.

4. Які кольори використовує художник? Чому?

5. Мої враження від картини/твору.

6. Які думки пробуджує ця картина/твір? Загальний висновок щодо ідейного змісту та естетичності твору.


Лексична робота

►   Запишіть вирази, які можна використовувати у відгуку в публіцистичному стилі. Доповніть цей перелік.

Особливо цікаво ... , дуже вразило ... , на жаль, автор ... , стверджується думка ... , основна думка розкривається ... , автор вдало ... , особливо запам’яталося ... , картина вразила ... , одержав визнання ... , глядачу здається ... , на наш погляд, ... , у творі ставиться така важлива проблема ... , на жаль, герой ... .

Коментар учителя. У публіцистичному стилі об’єднуються функція впливу (агітації та пропаганди) й інформативна функція. Особливості: широке використання багатозначності слова, використання емоційно-експресивної лексики, неологізмів, лексики і фразеології інших стилів (навіть розмовного), використання засобів стилістичного синтаксису (риторичні питання, повтори, інверсія, паралелізм побудови та ін. Публіцистичний твір характеризується точністю, послідовністю викладення думок, логічністю, а також виразністю, емоційним забарвленням. Відгук нагадує відкритий ліричний лист. Його тон — щирий та дружній. Обов’язковим є стриманість, тактовність. Як кожен газетний жанр, відгук повинен бути стислим. Важливе значення має заголовок, у якому відбито тему або основну думку.


V. Усне складання твору-відгуку в публіцистичному стилі

►   Складіть відгук на улюблений музичний твір або картину. Розкаяеіть про асоціації, роздуми, власні почуття, викликані твором мистецтва.


VI. Підсумок уроку

Колективна робота — складання алгоритму написання відгуку Як складати відгук иа твір мистецтва


 

VII. Домашнє завдання

► Оформіть письмово складений на уроці відгук.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити