УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ


Урок № 60

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ


Мета: закріпити знання, уміння і навички стилістичного використання засобів словотвору; розвивати вміння встановлювати внутрішньо- та міжпредметні зв’язки; виховувати художні смаки.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Словотвір і стилістика: на рівні теми уроку.

Морфологія: частини мови.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст. .

Культура мовлення: виразне читання; виразність мовлення.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Тип уроку: закріплення та поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Ознайомлення учнів із темою, метою та завданнями уроку


III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

► Згрупуйте і запишіть слова за способами словотвору:

а) за допомогою суфіксів;

б) префіксів;

в) основоскладання;

г) словоскладання.

Лікар-терапевт, малоземелля, багатоплановість, інформування, зітхання, натуралізм, мовознавець-лексикограф, антропологія, братик-голубчик.


IV. Розширення і поглиблення засвоєного матеріалу

►   Прочитайте речення. Назвіть стилістичні засоби словотвору.

Випишіть речення, в яких є слова, утворені способом осново- та словоскладання... Поясніть стилістичну роль цих засобів.

1. Ані хмарки на небі — лише височінь, глибочінь (Л. Первомайський), 2. Сонечко пломенисто гралося у небі, вітерець жвавенько хитав деревами, що попадалися де-не-де по дорозі, і шумів у міських садочках (Марко Вовчок). 3. Сосни махали кошлатими лапищами (О. Дончепко). 4. Паморозь розкішним мереживом покрила нерухомі дерева (М. Стельмах). 5. У Сквирі, в тихій, Живе мій друг, старий казкар вечірній (М. Рильський). 6. Не пустоцвіту барви Золоті нас ваблять і чарують у житті, Ми квітку жита любимо за те, що в ній зачато зерно золоте (О. Ющенко). 7. Спом’янула Олеся: вона в свойому селі йде,— той привітає, другий про здоров’я спитає, декотрий пожартує, інший стане та свій смуток-жаль повістить (Марко Вовчок).

► Виразно прочитайте текст. Які стилістичні відтінки мають виділені слова? Завдяки чому? Знайдіть й інші стилістичні засоби у вірші. Поясніть розділові знаки.

Там сонце, як серце, дзвенить-виграє,

Кленовий листочку, дівчатко моє!

Злотава доріжка од сонця до вій...

Кленочок-листочок танцює на ній.

Там Лади-Ладусі співають пісень,

Там ночі блакитні й фіалковий день,

Там срібні ковалики квіти кують,

Там зорі-комарики в небі снують.

Ой тіні рожеві, ой сон золотий,

Ой стежка-мережка й дівчатко на ній —

Дівчатко-кленчатко, злотава струна...

Ой пісня блакитня, ой срібна луна...

(С. Тельнюк)

►   До якого функціонального стилю тяжіють подані слова? За допомогою чого ви це визначили? Складіть із ними кілька речень і запишіть.

Концертмейстер, лебідка, невдаха, недовершеність, осьдечки, контрамарка, лежбище, лишечко, манаття, звірюга, мюзик-хол, місяченько, зеренце.

►   Перепишіть речення. Які стилістичні відтінки мають використані в них складні слова? Підкресліть їх як члени речення.

1. І він хвилюється. Солодкозвучна мова, скорившись розміру віршованих дворядь, розполивалася... (М. Бажай). 2. Хліб-сіль, вода і світанковий світ, Шовки небес і сині очі квітня (А. Малишко). 3. А коси у неї були чорні-пречорні, а очі вона мала сині-пресині, а найбільша урода її добре-предобре серце (Народна творчість). 4. Однак такі написання можуть бути і традиційними, що відбивають правопис кирило-мефодіївського періоду (З підручника).


Творча робота в групах (3 групи)

►   Напишіть по 10 слів з стилістично забарвленими суфіксами (група 1), префіксами (група 2), складними словами (група 3).


V. Систематизація й узагальнення засвоєного матеріалу

►   Складіть речення, використавши слова з суфіксами,префіксами, стилістично забарвленими. Які ще стилістичні засоби словотвору ви знаєте? Наведіть приклади усно.


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

►   Підберіть і запишіть по 3 речення, в яких би знайшли відображення стилістичні засоби суфіксів, префіксів та складних слів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити