УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ


Урок № 62

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 24. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. СУБСИДІЯ, ВАУЧЕР, ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ


Мета: узагальнити та систематизувати знання про офіційно-діловий стиль та про ділове спілкування, ознайомити учнів із призначенням й особливостями вказа них у темі документів; розвивати логічне мислення, пам’ять та мовлення; продовжувати роботу щодо удосконалення усного і писемного мовлення; виховувати культуру ділового мовлення, любов і шанобливе ставлення до української мови.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.  Організаційний момент


II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку


III. Уведення учнів у поняттєво-термінологічний простір уроку

Творча робота «Закінчіть речення»

► Складіть зв’язне монологічне висловлювання про особливості офіційно-ділового стилю, закінчивши речення:

Офіційно-діловий стиль використовується в ... . Мета — ... . Висловлювання відрізняються ... . Використовуються ... слова, переважають ... речення. Основною рисою офіційно-ділового стилю є ... , заміни термінів синонімами і займенниками у ділових паперах ... . Серед інших ознак офіційно-ділового стилю можна назвати ... .


Бесіда за питаннями

1. Що таке документ?

2. Який документ називається оригіналом?

3. Чим відрізняється копія від оригіналу?

4. До якого стилю належить будь-який документ?

5. Які ви знаєте вимоги до документів?

6. З яких елементів складається документ?

Коментар учителя. Документ — це діловий папір, що закріплює інформацію про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людей. Будь-який службовий документ належить до офіційно-ділового стилю. Важливими вимогами документів є достовірність, повнота, точність, переконливість. Стислість документа забезпечується відсутністю зайвої інформації. У документі не повинні вживатися стилістично знижені або емоційно-експресивні слова. Будь-яка фраза у документі повинна тлумачитися однозначно. У документах можуть повторюватися слова і фрази. Важливою ознакою є використання стандартних форм висловлювання.

Будь-який документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. До реквізитів належать код організації, назва виду документа, дата, резолюція, печатка тощо.


IV. Вивчення нових понять

Опрацювання таблиць

 

Види ділових паперів

 

Критерії

Види документів

За стадіями виготовлення

✵   оригінали (перший або єдиний примірник);

✵   копії

За ступенем гласності

✵   звичайні;

✵   для службового користування;

✵   таємні

За місцем складання

✵   внутрішні (фіксують внутрішні питання підприємства);

✵   зовнішні (вхідна та вихідна документація).

За походженням

✵   службові;

✵   особисті


За змістом

✵   організаційні (положення, правила, статути тощо);

✵   розпорядчі (постанови, ухвали, рішення, розпорядження тощо)

✵   довідково-інформаційні (пояснювальні, допо відні, службові листи, оголошення, довідки, акти, плани роботи тощо);

✵   документи особового складу (автобіографії, ре 'зюме, характеристики, контракти, трудові книжки та ін.);

✵   особисті офіційні документи (доручення, роз писки, заяви, пропозиції, скарги та ін.)Характеристика ділових паперів


Назва документа

Визначення

Особливості

Субсидія

Вид допомоги, в основному грошової, що надається державою або якою-небудь установою

Найуживаніша субсидія — допомога держави, здійснювана з метою відшкодування витрат па оплату житлово-комунальних послуг малозабезпеченим сім’ям

Ваучер

Державний цінний папір, іцо підтверджує право власності або документ, що підтверджує оплату товарів та послуг

Використовується для придбання предметів приватизації.

Квитанція, що дає можливість отримувати сплачені товари та послуги

Приватизаційний сертифікат

Державний цінний папір, що засвідчує право власника на власність

У 1992 р. державні сертифікати дорівнювали одній п’ятдесятидвохмільйонній усього державного майна


Коментар учителя. Субсидії використовуються для фінансування фундаментальних наукових досліджень (ґранти). З одного боку, субсидії можуть допомагати розвитку перспективних галузей, з іншого — підтримувати нерентабельні, але стратегічно важливі галузі. Крім того, субсидії — це допомога «покупцю», тобто суб’єкту, який не має достатньо коштів, аби придбати якісь ресурси. Субсидія — це адресна допомога від держави для сім’ї з метою оплати житлово-комунальних послуг. Це гроші з державного бюджету, які не підлягають поверненню і користування якими не вплине на право власності на житло. Субсидія є безповоротною та її отримання не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Приватизація — процес передання державної власності приватним особам. У процесі приватизації державного майна кожному громадянину видавалися безкоштовні приватизаційні сертифікати, за якими громадянин міг отримати майно одним із нижченаведених способів: вкласти приватизаційний майновий сертифікат у підприємство, на якому він працював, вкласти приватизаційний сертифікат на аукціоні у невідомий об’єкт за деяку кількість акцій; вкласти свій майновий приватизаційний сертифікат у будь-яку інвестиційну компанію або фонд, отримавши взамін немайновий сертифікат. Саме тому більшість громадян України продали свої ваучери, але значно нижче зазначеного у сертифікаті номіналу.


V. Виконання творчих завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь

Спостереження-аналіз документу

►   Ознайомтесь зі зразком туристичного ваучеру. Зверніть увагу на реквізити. Підтвердженням права на які послуги є наведений ваучер? Доведіть, що перед вами зразок ділового документа. (Див. додаток)


Ситуативні вправи

►   Поясніть значення терміну «субсидія» у поданих мовленнєвих ситуаціях.

Ситуація 1

Адресат мовлення — ваш однокласник, який був відсутній на уроці з цієї теми. Мета — пояснити вивчений на уроці матеріал.

Ситуація 2

Адресат мовлення — старенька сусідка, яка жаліється на високі тарифи оплати комунальних послуг.


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

►   Повторити теоретичний матеріал, що вивчався на уроках розвитку комунікативних умінь протягом року.


Додаток

Зразок туристичного ваучера

 

 

Відомості про туристів:

Стать/Sex

ПІБ

Паспорт/Passport

Вік/Years

1

Ч

Петренко Іван

 

34

2

Ж

Петренко Ольга

 

34

3

Ж

Шевченко Петро

 

34

4

Ж

Петренко Тетяна

 

34

5

Д

Петренко Сергій

 

15


Проживання:

Готель/Hotel:

Заселення в номер:

Звільнення номера:

Категорія/Caterogy

Номер/Nomber

Кільк. люд.

Ареда-1, г/к

02.07.10

04.07.10

DBL(2,2), Люкс


2

Ареда-1, г/к

02.07.10

04.07.10

DBL(2,2), П/Люкс


3


Харчування:

Готель/Hotel:

Дата початку:

Дата закінчення:

Вид питання

Кільк.

Ареда-1, г/к

02.07.10

04.07.10

Сніданок, обід, вечеря

10


Трансфер / Transfer:

Маршрут

Дата

Тип білету

Пункт відправлення — Пункт прибуття

Кільк.

Барнаул-Чемал

02.07.10

дор. в обидві сторони

Барнаул (гот. Централ., 08:00) Ареда-1

4

Барнаул-Чемал

02.07.10

дит. в обидві сторони

Барнаул (гот. Централ., 08:00)-Ареда-1

1

Чемал-Барнаул

04.07.10

дор. в обидві сторони

Ареда-1 (14:15)-Барнаул

4

Чемал-Барнаул

04.07.10

дор'. в обидві сторони

Ареда-1 (14:15)-Барнаул

1


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити