УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ


Урок № 63.

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ


Мета: закріпити навички правопису голосних і приголосних у коренях слів; розвивати творчі здібності та навички самостійної роботи учнів; виховувати прагнення до самовдосконалення, саморозвитку, самоаналізу та самоконтролю, до самовиховання.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Орфоепія: вимова голосних і приголосних у коренях слів, наголос.

Будова слова і словотвір: спостереження над морфемами слів.

Синтаксис: робота зі словосполученнями, реченнями та текстами.

Міжпредметні зв’язки: художня література, російська мова.

Тип уроку: урок поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.  Організаційний момент


II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку


III. Актуалізація пізнавальної діяльності учнів

Бліц-опитування

► Назвіть значущі частини слова. Наведіть приклади.

► Яка значуща частина слова називається коренем? Наведіть приклади спільнокореневих слів.


Вправа-пошук

► Прочитайте слова і скажіть, за яким принципом правопису коренів вони згруповані.

I.  Первинний, зупинятися; минулий, кишеня; восени — осінь, кінь — коня, водити — вести, сідати — садити — сидіти; чистий, щит, шість.

II. Боротьба, молотьба, легко; життя, гілля, лляний; молоддю, матір’ю; віддати, міськком, юннат; проїзд — проїзний; тиждень — тижневий, щастя — щасливий; шістнадцять, хвастливий; око — на оці; друг — дружити; батько, близько; кінчик, літнє.

► Узагальніть правила про написання в коренях слів голосних та приголосних.


IV. Закріплення й удосконалення орфографічних навичок щодо написання коренів слів

Виконання системи практичних завдань

►   Перепишіть, вставляючи пропущені букви е, и, о і поясніть їх правопис. Поставте наголос у словах.

Бл..скати, хв..люватися, пл..нарний, скр..піти, заст..лати, р..зультат, в..л..чати, к..жух, мат..мат..ка, зап..тання, с..мінар, защ..міти, д..сц..плінарний, розв..вати, страт..гічний.

►   Доберіть і напишіть спільнокореневі слова чи інші форми слів, щоб було видно чергування приголосних. Підкресліть слова, в яких чергування приголосних відбувається і в російській мові.

Вухо, возити, книга, ходити, сохнути, поріг, пекти, просити, універмаг, бібліотека, ловити, бік, пух, хотіти, сікти, могти, стерегти.

►   Перекладіть слова українською мовою. В один стовпчик випишіть слова, в яких приголосні подовжуються, в інший без подовження.

Предместье, соцветье, бытие, счастье, листья, Илья, столетие, судья, стойкостью, Поволжье, Закарпатье, соленье, вечность, нежностью.

►   Перекладіть слова українською мовою; запишіть їх, увівши до словосполучень; порівняйте вимову і написання груп приголосних у коренях слів двох споріднених мов.

Поздний, костлявый, участник, доблестный, проездной, сердце, честность, буревестник, гигантский, целостный, контрастный, ненавистный, туристский.

►   Виразно прочитайте речення. Знайдіть слова, в яких відбулося спрощення в групах приголосних. Запишіть кілька речень (на вибір) і підкресліть усі члени речення в них.

1. Ти не був на нашій Україні, Хліба-солі з нами не ділив, Але знай, що серцем ми єдині; що навік не розбратать братів (М. Рильський). 2. Мати увечері своїм пестливим голосом нашепче дитині про любов до всього живого (Панас Мирний). 3. Художнє скло — одна з наймолодших галузей декоративного мистецтва західних областей України (3 журналу). 4. Осінь слала по землі свій золотий килим (Ю. Збанацький). 5. Щоб ти був щасливим, Не впав у біду, Найкращому вчися, мій друже,— труду (М. Познанська).

 

Пояснювальний диктант

►   Поясніть розділові знаки. У виділених словах визначте корінь і з’ясуйте в ньому правопис голосних і приголосних.

ХЛІБ

Яке щастя, яке добро, що є хліб на світі! Спочатку він у землі, потім у борошні й, нарешті, на столі — зарум’янений, пахучий, вірний наш годувальник, смачний хліб. Народжений працею.

Розкажімо дитині про хліб. Заспіваймо їй пісень, розмалюймо фарбою колоски, нагадаймо вкотре: мий руки, коли берешся за хліб! І ви збагатите її, допоможете суспільству виростити працьовиту й чесну людину.

Якби в нас було хліба стільки, що могли ним прогодувати весь світ, ми все одно сказали б: бережіть кожну скибочку хліба, кожний колосок, кожну зернину, бережіть не тому, що ми скупі, а тому, що це наш хліб!

Споконвіку називали хліб святим. Епітет цей у нас у щирій пошані й тепер. І, певно, залишиться він при слові «хліб» на вічні часи в усіх народів. Ще з давніх-давен люди складали на честь хліба радісні й бентежні, повні відданості й любові пісні, де говорилося про святість хліба, про його велич. Дідусі й бабусі, батьки й матері, співайте цих пісень дітям. Малюйте колоски на полотні, кладіть їх в узори. Прославляйте хліб та людей, які вирощують його (М. Польовий).

►   Як ставляться до хліба у вашій сім’ ї?

►   До якого стилю належить цей текст? Доведіть.


V. Підсумок уроку

Звернути особливу увагу учнів на правопис ненаголошених голосних у корені, що не перевіряються наголосом.


VIII. Домашнє завдання

►   Напишіть твір на одну з тем:

1. «Моє покликання», використавши такі слова: питання, життя, роздоріжжя, навчання, дозвілля, утвердження, знання, невіддільний, бездоганно, передбачення, чуття, зусилля, надбання, незрівнянно, напруженість, радісний, завзяття, повністю, безліччю, мудрістю, щоденно, сумлінно, навмання;

2. «Осіння мелодія», вживаючи слова: спросоння, зрання, бездоріжжя, верховіття, гілля, узбережжя, вдячністю, павутиння, надвечір’я, листя, узлісся, затишшя, беззахисні, несподіваністю, мелодійністю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити