УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ


Урок № 66.

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про написання суфіксів і удосконалити відповідні орфографічні навички; розвивати вміння співставляти мовні явища, робити висновки та користуватися ними на практиці; виховувати культуру письма, культуру розумової праці, культуру спілкування в процесі пізнавальної діяльності.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Морфологія: частини мови.

Словотвір: творення частин мови.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Культура мова, і стилістика: стилістична роль суфіксів, функціональні стилі мовлення.

Міжпредметні зв’язки: російська мова.

Тип уроку: урок поглиблення знань та засвоєння нових аспектів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.  Організаційний момент


II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку


III. Актуалізація опорних знань із правопису суфіксів

Робота з узагаяьнювальною таблицею

►   Користуючись таблицею, повторіть правопис суфіксів.


Умови

Суфікси

Правило

Приклади

Загальні правила правопису, у тому числі і суфіксів

-аль-, -тель-, ість-, -ець

М’який знак пишеться після м’яких приголосних у кінці слів

скрипаль; мислитель; ніжність; молодець

Правопис суфіксів іменників

-альник -ильник-, -івальник-, -иськ-, -іськ-

М’який знак пишеться після м’яких приголосних перед твердими

начальник; прихильник; уболівальник; хлопчисько

Правопис суфіксів прикметників

-ськ-, -зьк-, -цьк-, -оньк-,

-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,

-юсіньк-

М’який знак пишеться

український; запорізький; вінницький;

дівчинонька; рідненька; яснесенький;

гарнісінький; малюсінький

Суфікси іменників

-ичок-

Від іменників із суфіксом -ик-;

вогник — вогничок

-ичк-

Із суфіксом -иц-;

травиця — травичка

-ячк-

Від іменників середнього роду на -я з пестливим значенням;

пір’я — пір’ячко

-очок-, -ечок- (-єчок-),

-ечк- (-єчк-)

Від інших іменників;

садочок; вершечок; краєчок; річечка; лієчка

-ив-

Зі значенням продукту праці

печиво, прядиво

Суфікси прикметників

-ев- (-єв-), -ов-

Після твердих та м’яких приголосних;

-ов- також після шиплячих, якщо наголос на закінченні, та після й;

казковий; малиновий; дощовий; крайовий;

квітневий; грушевий; життєвий

-уват-, -юват-,

Для вияву неповної ознаки;

довгуватий; синюватий

-оват-

Під наголосом;

плисковатий

-овит-

Вказує на високий ступінь ознаки;

гордовитий; талановитий

Дієслівні суфікси

-ова-

Коли наголос на першому голосному в суфіксі;

надрукований; сформований

-ува- (-юва-)

Коли наголос на іншому голосному в слові

вивершувати — вивершуваний; копіювати

Дієприкметникові суфікси

-ен- (-єн )

Пишуться з одним н

побілений; присвоєний


IV. Повторення і закріплення навичок правопису суфіксів

Тренувальні вправи

►   Утворіть нові слова з допомогою зазначених суфіксів, поясніть їх правопис.

1) -очк-, -ечк-, -ичк-, -ячк (іменники). Берег, сонце, внук, Рая, доня, батько, пшениця, книга, здоров’я, десятикласниця, літо, розумниця, серце, волосся, канарейка;

2) -ов-, -ев- (-єв-) (прикметники). Ромашка, жолудь, калій, підсумок, борщ, замша, яблуня, граб, соя, вишня, дуб, лід, слива;

3) -ае- (іменники). Плести, місити, мережити, морозити, палити, марити;

4) -уват- (-юват ) (прикметники). Коричневий, сирий, кислий, малий, синій, сизий, пізній, солоний.

►   Перекладіть українською мовою; запишіть, підкресліть суфікси дієслів і поясніть їх правопис.

Копировать, иллюстрировать, бронировать, дозировать, телефонировать, контролировать, маршировать, информировать, комментировать, тренировать, завоевывать.

►   3 поданими словами складіть словосполучення, запишіть їх, вставляючи пропущені букви е (є), о (ьо), йо; виділіть у цих словах суфікси і поясніть їх правопис.

Бо..вий, квітн..вий, ключ..вий, нул..вий, деш..вий, черепах..вий, алич..вий, раді..вий, емал..вий, га..вий, кизил..вий, вермішел..вий, овоч..вий.

►   Перекладіть слова українською мовою, запишіть. Виділіть суфікси іменників, прикметників, дієприкметників і поясніть їх правопис.

Деревянный, несравненный, соломенный, распроданный, гречневый, организованность, бессонница, стоклянный, вежливость, воссозданный, собранный, преданность, военкомат, безветренный, печенье.

►   3 допомогою префіксів і суфіксів утворіть прикметники і дієприкметники; поясніть їх правопис.

Без- (ім’я, сон, дн,о, захист, підстава).

Роз- (нести, сипати, чистити, брати, стелити, в’язати).

Під- (жарити, креслити, пушити, гнати, сікти).

Від- (значити, ломити, гнути, дати, правити).

Об- (вітрити, городити, плести, бити, мостити, морозити).

►   Виразно прочитайте текст. Яка основна думка його? Складіть план тексту. Усно перекажіть за планом. Випишіть 7-10 слів із суфіксами і поясніть їх правопис.

МОВА — ІНСТРУМЕНТ ЧАРІВНИЙ І ТОНКИЙ

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше вона має володіти, звичайно, рідною мовою. І не не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова невід’ємна частина Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни душі.

Мова — це щось далеко більше за зв’язок між людьми, це — відбиток свідомості, це — вияв самої особистості. З того, як говорить людина, молена уявити собі її загальний розвиток, освіту й культурний рівень. Що культурнішою вона є, то розвиненішою і лексично багатшою буде її мова, розмаїтішою вживання прислів’їв, приказок. У природі не буває людей, які визначались би високим інтелектом і водночас примітивною мовою.

Боротьба за чистоту й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі. Дбати про очищення мови від усього засмічення й за дальше піднесення її рівня це обов’язок усього суспільства, не кажучи вясе про тих людей, які безпосередньо працюють над мовою — учених-мовознавців, письменників, журналістів, дикторів, працівників редакцій і видавців, викладачів рідної мови (За Б. Антоненком-Давидовичем).


VI. Підсумок уроку

►   Підкреслити важливість постійної роботи над підвищенням власної культури мовлення як усного, так і писемного.


VII. Домашнє завдання

►   Від слів вітер, зелень, холод утворіть за допомогою суфіксів слова з новим значенням і з новим відтінком у значенні.

Зразок. Береза — березняк; берізка, берізочка, берізонька (здрібнілість, пестливість); березище (згрубілість).

►   Увести по одному слову кожного значення чи відтінку в речення і записати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити