УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ


ВСТУП

УРОК № 1. МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ СТИЛІСТИКИ Й КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИКА ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛИ: СТИЛІСТИКА МОВИ Й СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ, ЇХ ВІДМІННІСТЬ

УРОК № 2. ДВА РІВНІ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ: МОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНЕ Й КОМУНІКАТИВНО ДОЦІЛЬНЕ. СИНОНІМІКА Й ВАРІАТИВНІСТЬ. СТИЛІСТИЧНА НОРМА Й СТИЛІСТИЧНА ПОМИЛКА

УРОК № 3. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РІЗНОВИДИ АУДІЮВАННЯ Й ЧИТАННЯ

УРОК № 4. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ


СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

УРОК № 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ЗВУКОВІДТВОРЕННЯ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

УРОК № 6. НОРМИ ВИМОВИ. ВИМОВА ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

УРОК № 7. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

УРОК № 8. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

УРОК № 9. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА ВСІХ ЇЇ СТИЛІВ

УРОК № 10. ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ - ПРАВИЛЬНА ВИМОВА ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ, ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ І НАГОЛОСУ В СЛОВАХ

УРОК № 11. ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М’ЯКОГО ЗНАКА

УРОК № 12. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 5. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ПІДГОТОВЛЕНИЙ)

УРОК № 13. ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ АПОСТРОФА

УРОК № 14. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М’ЯКОГО ЗНАКА Й АПОСТРОФА

УРОК № 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

УРОК № 16. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ)

УРОК № 17. «НАВКОЛО СВІТУ ЗА 45 ХВИЛИН» (СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ ВЕЛИКОЇ БУКВИ)

УРОК № 18. ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

УРОК № 19-20. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7-8. КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

УРОК № 21. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

УРОК № 22. ПРАВОПИС СЛІВ З ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ

УРОК № 23. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ - ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ

УРОК № 24. ПРАВОПИС СЛІВ ЗІ СПРОЩЕННЯМ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

УРОК № 25. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

УРОК № 26. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

УРОК № 27. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)


СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ

УРОК № 28. СЛОВО ТА ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

УРОК № 29. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10. УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ)

УРОК № 30. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 11. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ)

УРОК № 31. СТИЛІСТИЧНО НЕЙТРАЛЬНА ЛЕКСИКА. ЕМОЦІЙНО Й ЕКСПРЕСИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ЗАСОБИ, ЩО НАДАЮТЬ МОВЛЕННЮ СТИЛЬОВОГО ВІДТІНКУ

УРОК № 32. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

УРОК № 33. СПЕЦИФІЧНО ПОБУТОВА ЛЕКСИКА. ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

УРОК № 34. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СТАТТІ)

УРОК № 35. ПРОФЕСІЙНО-ВИРОБНИЧА, НАУКОВА Й ДІЛОВА ЛЕКСИКА

УРОК № 36. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ)

УРОК № 37. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ВИСТУП ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРУ НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ

УРОК № 38. ДІАЛЕКТНІ СЛОВА, СФЕРИ ЇХ УЖИВАННЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

УРОК № 39. ЗАСТАРІЛІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

УРОК № 40. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ, ПЛАН (СКЛАДНИЙ)

УРОК № 41. ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

УРОК № 42. НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

УРОК № 43. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

УРОК № 44. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ (КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ, ПЕРИФРАЗИ; ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ)

УРОК № 45. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ТЕЗИ

УРОК № 46. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ

УРОК № 47. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

УРОК № 48. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. КОНСПЕКТ ЯК РІЗНОВИД СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

УРОК № 49. АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ

УРОК № 50. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

УРОК № 51-52. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18-19. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

УРОК № 53. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ БАГАТОЗНАЧНОСТІ, СИНОНІМІЇ ТА АНТОНІМІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

УРОК № 54. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. БІБЛІОГРАФІЯ. АНОТАЦІЯ

УРОК № 55. СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

УРОК № 56. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)


СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

УРОК № 57. СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА: ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ

УРОК № 58. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. УСНИЙ ВІДГУК ТВІР МИСТЕЦТВА В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

УРОК № 59. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. ПИСЬМОВИЙ ВІДГУК НА ТВІР МИСТЕЦТВА

УРОК № 60. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ

УРОК № 61. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

УРОК № 62. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 24. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. СУБСИДІЯ, ВАУЧЕР, ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

УРОК № 63. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ

УРОК № 64. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

УРОК № 65. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 25. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ФІНАНСОВА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА КАРТКА, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД

УРОК № 66. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

УРОК № 67. КОРІНЬ, ПРЕФІКС І СУФІКС: ЗНАЧЕННЯ, ВИМОВА, ПРАВОПИС І СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

УРОК № 68. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО СТИЛЮ

УРОК № 69. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ


ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити