Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

УРОК 12. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1

Мета: перевірити та оцінити рівень засвоєння знань і вироблення умінь з вивченої теми; формувати уміння доцільно використовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; виховувати уважність.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

І варіант

Оберіть правильний варіант

1. Яку функцію мови відображено у виразі «Мова — засіб спілкування»?

А Когнітивну.

Б Комунікативну.

В Кумулятивну.

Г Експресивну.

2. В українській мові існують такі наріччя:

А Північне, південне, східне, західне.

Б Північне, північно-захіне, північно-східне.

В Південне, південно-західне, південно-східне.

Г Північне, південно-західне, південно-східне.

3. У якому рядку всі слова є діалектизмами?

А Вила, клуня, граблі, сіно, тин.

Б Ґазда, комин, зело, стежка, рало.

В Шуфля, хата, клас, пліт, ватра.

Г Путня, постоли, черес, вуйко, ґралі.

4. Українська, російська та білоруська мови належать до:

А Романської групи.

Б Германської групи.

В Слов’янської групи, східної підгрупи.

Г Слов’янської групи, західної підгрупи.

5. Види письма в період Київської Русі — це...

А Устав, напівустав, скоропис.

Б Кирилиця, глаголиця.

В Кирилиця, глаголиця, латиниця.

Г Кириличні букви, друкарський шрифт.

6. Наявність термінології, нейтральна лексика, складні синтаксичні конструкції, прямий порядок слів, повні речення, логічність, точність, обґрунтованість викладу, відсутність метафорики, емоційно-оцінних виразів — це ознаки.

А Конфесійного стилю.

Б Публіцистичного стилю.

В Наукового стилю.

Г Офіційно-ділового стилю.

Виконайте завдання

1. Відредагуйте словосполучення із суржиком.

За вуглом — мій дім; поступити у вуз; будинок з усіма зручностями; музей під відкритим небом; запалення десен.

2. Назвіть авторів перших граматик української мови.

3. Чи збігаються поняття літературна мова та мова художньої літератури? Свою думку обґрунтуйте.

4. Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Зробіть висновок про те, що таке алфавіт і яке його значення.

Ночувати, ніч, нянькувати, нюняти, нюхати, нудний, навітряний, навитяжку, набік, невигідний, начитаний, норковий, неродючий, нітрошки, нічичирк, нічліг, ніжити, нехороший, новина, неурочний, нетрі, нібито, намисто.

Зіставте відомі вам гіпотези про походження української мови, встановіть спільне та відмінне в підході авторів до виділення історичних етапів розвитку мови.

ІІ варіант

1. Яку функцію мови відображено у виразі «Мова — засіб оволодіння суспільно-історичним досвідом людства»?

А Когнітивну.

Б Комунікативну.

В Кумулятивну.

Г Експресивну.

2. До південно-східного наріччя належать діалекти:

А Середньонаддніпрянський, слобожанський, степовий.

Б Східнополіський, середньополіський, західнополіський.

В Лемківський, надсянський, закарпатський, покутсько-буковинський, гуцульський, бойківський, наддністрянський, волинський, подільський.

Г Північний, південно-східний, південно-західний.

3. У якому рядку всі слова є діалектизмами?

А Какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика.

Б Телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон.

В Комедія, джерело, термос, контроль, мандарин.

Г Путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.

4. Слов’янська група індоєвропейських мов містить такі мови:

А Українську, російську, білоруську.

Б Польську, чеську, словацьку, болгарську, сербську, македонську, українську, російську, білоруську.

В Польську, чеську, словацьку.

Г Українську, російську, білоруську, польську, чеську, словацьку.

5. Слов’янськими азбуками є...

А Кирилиця, латиниця, глаголиця.

Б Кирилиця.

В Кирилиця, глаголиця.

Г Устав, напівустав, скоропис.

6. Урочистість та піднесеність, символізм, церковна термінологія, мовні формули із сакральним значенням, старослов’янізми, значна кількість метафор, алегорій, порівнянь — це ознаки.

А Художнього стилю.

Б Публіцистичного стилю.

В Конфесійного стилю.

Г Офіційно-ділового стилю.

Виконайте завдання

1. Відредагуйте словосполучення із суржиком.

Клітчата рубашка; учбовий посібник; шарикова ручка; халатне відношення; нерадивий працівник.

2. Подумайте, чи відрізняються поняття українська літературна мова і українська національна мова. Свою думку обґрунтуйте.

3. Назвіть основні писемні пам’ятки розвитку наукової думки періоду Київської Русі.

4. Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Зробіть висновок про те, що таке алфавіт і яке його значення.

Ранити, райдуга, рекордний, рафінований, радіація, ракетоносець, рухомий, рятунок, рушник, рюкзак, рум’янити, рясноцвітний, розширений, рукавиця, розчервонілий, роздутий, розкриття, рило, референт.

Пригадайте й запишіть, коли в Україні державною писемною виступала чужа за походженням мова. З якими подіями це було пов'язано?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити