Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

УРОК 20. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 2

Мета: проконтролювати рівень досягнень учнів з розділу «Фонетика української мови»; з'ясувати можливі недоліки в ході опанування теорією; виховувати уважність.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ПЕРВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

І ВАРІАНТ

1. Тести. Оберіть правильний варіант

1. Приголосні звуки творяться:

А Видихуваним струменем повітря.

Б Голосом і шумом.

В Тільки шумом.

Г Тільки голосом.

2. [у], [а], [о] — це голосні:

А Переднього ряду.

Б Середнього ряду.

В Переднього піднесення.

Г Заднього ряду.

3. Виберіть рядок слів, у якому в усіх словах відбувається чергування у/в.

А Уголос, умирати, укусити, умова, указка.

Б Урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель.

В Учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі.

Г Умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород.

4. Внаслідок чого виникло чергування [о] та [е] з і?

А Унаслідок палаталізації.

Б Унаслідок асиміляції.

В Унаслідок занепаду зредукованих ъ та ь.

Г Унаслідок дисиміляції.

5. Яке явище спостерігається у словах: кігті, просьба, безжурний, купаєшся?

А Асиміляція.

Б Дисиміляція.

В Спрощення.

Г Позиційна зміна.

6. У словах обласний, проїзний, злісний, якісний спостерігаємо процес:

А Чергування голосних фонем.

Б Чергування приголосних фонем.

В Спрощення.

Г Подовження.

2. Виконайте завдання

1. У кожному ряді знайдіть «зайвий» звук. Своє рішення мотивуйте.

А [в], [ф], [з], [м].

Б [ж], [д], [дж], [ш].

В [г], [к], [х], [ф].

Г [л], [н], [j], [д].

2. Укажіть слова, у яких відбувається чергування. Відновіть ряд чергування.

Зразок. [г] — [ж] — [з]: нога — ніжка — нозі.

А [г] - [ж] - [з]: книга, ніч, гора, гімн, загнаний.

Б [к] - [ч] - [ц]: кінь, ріка, кора, вікно, день.

В [х] — [ш] — [с]: хор, муха, храм, вечір, хомут.

Г [о], [е] з [і]: сідати, вечеря, рік, воля, день.

3. Від наведених слів утворіть прикметники. Розподіліть їх на дві групи: а) у яких спрощення передається на письмі; б) у яких спрощення не передається на письмі.

Тиждень, ремісник, вісник, баласт, хруснути, улесливий, шістсот, шістнадцять, жалісний, кількісний, міський, товариський, форпостний, плюснути, шелеснути, кістлявий, пестливий.

4. Установіть відповідність між мовним явищем та реченням.

1 Асиміляція

2 Дисиміляція

3 Чергування голосних

4 Чергування приголосних

5 Спрощення

6 Подвоєння

А Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, мов нитка провідна (Олена Теліга)

Б У його чесності та порядності вона ні на крихту не сумнівалася (Г. Тютюнник)

В Рання пташка росу оббиває (Народна творчість)

Г Холодне срібло з висоти з-за хмари лине (В. Сосюра)

Д Ой зацвіла калинонька у темному лузі, Заквітчалась дівчинонька, а серденько в тузі (Народна творчість)

Е Тьму світло переможе, щоб не було негод (В. Сосюра)

Ключ. 1 — Д; 2 — Г; 3 — А; 4 — Е; 5 — Б; 6 — В.

5. Дайте визначення термінам: дисиміляція, милозвучність, інваріант фонеми, асонанс.

3. Складіть твір-розповідь на тему: «Моє ставлення до рідного народу та його культурних надбань» у художньому стилі, використовуючи засоби милозвучності української мови.

ІІ ВАРІАНТ

1. Тести. Оберіть правильний варіант

1. Голосні звуки творяться:

А Голосом і шумом.

Б Тільки шумом.

В Тільки голосом.

Г Видихуваним струменем повітря, що проходить через перепони.

2. [в], [м], [ф], [п] — це приголосні:

А Передньоязикові.

Б Глоткові (фарингальні).

В Сонорні.

Г Губні.

3. Виберіть рядок слів, у якому в усіх словах відбувається чергування у/в.

А Узимку, уранці, учитель, усякий, усе, уперед.

Б Укусити, Ужгород, Україна, усмішка, умова.

В Учорашній, умова, уночі, уміння, указка.

Г Уперед, урок, удень, упоратися, устигнути.

4. Унаслідок чого з’явилися звуки [з’], [ц’], [с’] у словах: нозі, руці, мусі?

А Асиміляції.

Б Дисиміляції.

В Історичного чергування приголосних фонем.

Г Пом’якшення.

5. Яке явище спостерігається у словах: срібло, рушниця, хто, соняшник?

А Дисиміляція.

Б Асиміляція.

В Спрощення.

Г Метатеза.

6. У словах книзі, ніжка, ручці, на березі спостерігаємо процес:

А Чергування голосних фонем.

Б Чергування приголосних фонем.

В Спрощення.

Г Подовження.

2. Виконайте завдання

1. У кожному ряді знайдіть «зайвий» звук. Обґрунтуйте.

А [і], [и], [е], [а].

Б [і], [и], [о], [у].

В [j], [н], [л], [д].

Г [п], [д], [т], [ч].

2. Укажіть слова, у яких відбувається чергування. Відновіть ряд чергування.

Зразок. [г] — [ж] — [з]: нога — ніжка — нозі.

А [г] — [ж] — [з]: плуг, яблуня, ранок, гірка.

Б [к] — [ч] — [ц]: нога, курява, муха, яблуко.

В [х] — [ш] — [с]: віхи, хитрість, кожух, штора.

Г [о], [е] з нулем звука: сон, брести, вечеря, воля.

3. Від наведених слів утворіть прикметники. Розподіліть їх на дві групи:

а) у яких спрощення передається на письмі;

б) у яких спрощення не передається на письмі.

Область, аванпост, баласт, шістсот, улестити, кількість, якість, агент, журналіст, ремесло, випуск, заздрість, щастя, форпост, турист, пристрасть, пропагандист, комендант, пестити, цілість.

4. Установіть відповідність між мовним явищем та реченням.

1 Асиміляція

2 Дисиміляція

3 Чергування голосних

4 Чергування приголосних

5 Спрощення

6 Подвоєння

А Усе у неї одні такі думки та гадки, аж сплакне сердешна, як їй допече до серця (Г. Квітка-Основ’яненко)

Б Соловейку сизокрилий, скажи правду, де мій милий! (Народна творчість).

В Суддя в суді, що риба в воді (Народна творчість)

Г Одвіку земля не знала-бо ця такого безкрайого вітру (О. Ольжич)

Д В тихі ранки по ясне кохання Йшов... Увечері — по мудрість. Стежечка ще в’ється (В. Коломієць)

Е У Раїси раптом стиснуло серце, і вона міцно стулила уста (М. Коцюбинський)

Ключ. 1 — Д; 2 — А; 3 — Г; 4 — Б; 5 -Е; 6 — В.

5. Дайте визначення термінам асиміляція, евфонія, фонема, епіфора.

3. Складіть твір-розповідь на тему: «Моє ставлення до природних багатств України» у художньому стилі, використовуючи засоби милозвучності української мови.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Здійснити аудіозапис свого мовлення та проаналізувати його.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити