Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

УРОК 24. ОРФОЕПІЧНА НОРМА. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів про орфоепічні норми української мови; удосконалювати вимову голосних та приголосних звуків; навчати змістовно і грамотно висловлюватися, користуючись словниками; виховувати любов та повагу до рідної мови, усвідомлення необхідності оволодіння орфоепічними нормами як частиною культури мови.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: ксерокопії текстів, орфоепічний словник, тлумачний словник української мови, словник наголосів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

· Що таке орфоепія?

· Прочитайте твір Д. Білоуса та визначте, яку роль виконує в мові наголос?

Змінити варто наголос у слові —

і зміст його міняється умент:

сурмá — крихкий метал сріблясто-білий,

а сýрма вже — музичний інструмент.

· Доведіть на прикладах, що в українській мові наголос рухомий.

· Чим відрізняються поняття логічний, фразовий та емфатичний наголос? Наведіть приклади.

· Доведіть, що наголос в українській мові вільний.

· Назвіть основні правила вимови голосних звуків.

· Які особливості вимови приголосних звуків ви знаєте?

· Назвіть причини відхилення від орфоепічних норм.

ІV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Досліджуючи мову телеведучих, В. Маргалик виявив деякі порушення орфоепічних норм. Прочитайте подані вислови та поясніть причини, що зумовили виникнення помилок у вимові.

□ «Я маю вам віддати при [с]» (Мирослав Кувалдін, ведучий програми «Міністерство прем’єр», «М1»);

□ «У номінації перемі [х]» (Дмитро Єфименко, ведучий програми «Inside», ТЕТ).

□ «гли[п]ше», «ва [ш]ко» (Ілля, «Хорошоу», «М1»);

□ «нео[п]хідна» (Люба Казарянс, «LG-Еврика», «Інтер»);

□ «ро[с]кіш» (Тетяна Рамус, «Nota bene», ТЕТ);

□ «Наші гра[ф]ці» (Люба Казарянс);

□ «Михайло Попла [ф]ський...» (Гліб Гончар);

□ «Пробачте, але [ф] театрі» (Катерина Могильна);

□ «Вони поїдуть або [ф] Туніс, або [ф] Туреччину» (Ігор Пелих, ведучий програми «Галопом по Європах», «ICTV»);

□ «Він сказа [ф]» (Катерина Виноградова, ведуча програми «Перехрестя кохання»);

□ «У моєму міністерстві з’яви[ф]ся джекпот» (Мирослав Кувалдін).

(В. Маргалик)

2. Прочитайте текст та перекладіть його українською мовою. Визначте спільне й відмінне у вимові слів та звуків.

Орфоэпия — область фонетики, занимающаяся изучением норм произношения. Точные орфоэпические нормы, как и нормы грамматические, лексические, орфографические, характеризуют литературный язык — язык культуры. Человек, соблюдающий все нормы, владеет литературным языком, и речь его воспринимается как речь культурного человека (Из словаря).

3. Перекладіть російські слова українською мовою. Прочитайте. Порівняйте наголошення слів в обох мовах.

Приятель, страшный, смолчать, малый, издательство, кидать, дрова, колесо, отчим, высоко, широко, индустрия, цыган, засуха, иначе, километр, крапива, ненависть, молодежь, попугай, новый.

4. Затранскрибуйте фонетичною транскрипцією слова та словосполучення. Фонетичний запис виконайте за орфоепічним словником. Знайдіть явища асиміляції, дисиміляції, спрощення та уподібнення. Поясніть вимову цих слів згідно з орфоепічними нормами.

З джерела, Запоріжжя, безжурне життя, колосся, рушник, без числа, натхнення митця, у книжці, у кігтях, сріблястий, у річці, смієшся, екзамен, просьба, Вітчизні, нігті, магма, Богдан, пограти, стогне.

► Звук [г] — єдиний з дзвінких, що перед глухими втрачає дзвінкість. Знайдіть такі слова та назвіть їх.

5. Утворіть словосполучення з поданими іменниками за зразком: ці автори, ці два автори, цих п'ять авторів, ставлячи наголос.

Абітурієнт, редактор, доктор, дошка, зоря, квітка, хазяїн, лікар, гілка, варіант, водій, записка, міністр, середа, торт, лектор, борода, експерт, бондар, верба, висота.

6. Лінгвістична гра. Запишіть за 5 хвилин якомога більше слів, у яких -ться вимовляється як [ц': а]. Через 5 хвилин записування припиняється. Один учень зачитує свої слова вголос, а інші викреслюють ті слова, що вже названі. Виграє той, у кого залишилося найбільше неназваних слів.

7. Прочитайте словосполучення. Перевірте себе за орфоепічним словником.

Алфавітний каталог, ненавидіти бекон, вигідний обмін, вишивані сорочки, одинадцять лікарів, живемо в гуртожитку, українські традиції, шовкові сорочки, середина листопада, видання довідника, легкі дошки, бавовняні килими, новий план, чисельні вказівки.

8. Складіть діалог на тему про важливість дотримання орфоепічних норм, використавши 20 слів зі словника наголосів.

9. Прочитайте прислів'я та приказки. З'ясуйте, які вимовні особливості відбито в наведених висловах. Поясніть значення фразеологізмів.

1. Достаток чинить статок. 2. Хто міняє, той не має. 3. Не будь тим, що лізе в тин. 4. Що напряла, то те й миша вкрала. 5. Казала Настя, як удасться. 6. До чужого рота не приставиш ворота.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти твір, використовуючи прислів’я та приказки із завдання № 9.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити