Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 31. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ, ІМЕН, ПО БАТЬКОВІ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ. ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Мета: поглибити знання школярів про правила написання власних назв, про вживання лапок у власних назвах; удосконалювати вміння правильно вживати велику літеру в прізвищах, іменах, по батькові та географічних назвах, розвивати навички розпізнавання орфограм у тесті; формувати вміння робити орфографічний аналіз слів; виховувати уважність, кмітливість та спостережливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: пам'ятка «вживання великої літери», схема орфографічного розбору.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Коментар учителя

Із великої літери пишемо перше слово в реченні. Також із великої букви слід писати перше слово рубрик тексту, якщо кожна з них закінчується крапкою, однак, якщо вони відокремлені крапкою з комою, то необхідно писати перше слово з маленької літери. Наприклад:

До основних завдань належать такі.

Визначити місце та роль символів у художньому тексті.

Порівняти смислове навантаження символу сонця у творчості Т. Г. Шевченка та Лесі Українки.

Або:

До основних завдань належать такі:

визначити місце та роль символів у художньому тексті;

порівняти смислове навантаження символу сонця у творчості Т. Г. Шевченка та Лесі Українки.

Із великої літери слід писати імена, прізвища та по батькові, псевдоніми, клички, прізвиська: Лариса Петрівна Косач, Леся Українка, Дочка Прометея (про Лесю Українку), Каменяр (про Івана Яковича Франка); назви дійових осіб художніх творів, міфологічних істот: Дід Мороз, Червона Шапочка, Наталка Полтавка, Мавка, Аполлон, Перун. При цьому слід зважати, що видові назви міфологічних істот пишуться з малої літери: німфа, русалка, відьма. Також з малої літери потрібно писати імена, які вживають як загальні назви людей: меценат — заможна людина, яка безкорисливо матеріально підтримує розвиток науки, мистецтва, донкіхот — мрійник та фантазер, який прагне утвердити ідеали справедливості, однак, заплутавшись в ілюзіях, викликає глум із боку інших людей; терміни: ом, ампер, вольт та назви речей, одягу, речовин: маузер, бостон, френч. Якщо назви персонажів із казок, творів для дітей не виступають дійовими особами творів, а використовуються як загальні, їх потрібно писати з малої: дід мороз, баба-яга.

У складних прізвищах, псевдонімах, іменах, які пишуться через дефіс, обидві частини починаються великою літерою: Квітка-Основ’яненко, Марія-Тереза, Жан-Жак.

Із великою літери варто писати назви найвищих державних посад України та міжнародних посад, а також назви найвищих органів управління (міжнародних та рідної країни): Президент України, Генеральний секретар ООН, Голова Верховної Ради України, Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України.

Також із великої літери пишемо назви країн, союзів країн, найвищих міжнародних організацій: Співдружність Незалежних Держав, Організація Об’єднаних Націй.

Щодо назв державних, партійних, громадських та інших установ й організацій як України, так й інших держав, то з великої літери пишемо лише перше слово, яке входить до складу назви: Верховний суд США, Збройні сили України, Народна палата Республіки Індії. Це стосується й назв державних установ минулого: Центральна рада, Державна дума, Земський собор.

В астрономічних назвах усі слова (крім родових понять: планета, сузір’я, галактика, комета, метеорит) пишуться з великої літери: сузір’я Велика Ведмедиця, галактика Молочний Шлях, туманність Андромеди, планета Земля, галактика Велика Магелланова Хмара.

Щодо географічних назв, то в них усі слова також пишуться з великої літери (крім родових понять: село, місто, море, озеро, гора тощо): Чорне море, Карпатські гори, Біла Церква, Луцьк.

Прийменники та артиклі в складі географічних назв прийнято писати з малої літери й через дефіс з обома словами: Па-де-Кале, Ростов-на-Дону, Ріо-де-Жанейро. Артиклі й частки, що стоять на початку власної назви, пишуть із великої літери, а далі ставлять дефіс: Ла-Манш, Лос-Анджелес, Ель-Халіль.

Неофіційні назви держав, регіонів, міст так само потрібно писати з великої літери: Буковина, Правобережна Україна, Закарпаття, Слобожанщина. Це ж правило поширюється на назви вулиць, площ, проспектів, областей: площа Свободи, вулиця Ярославів Вал, бульвар Тараса Шевченка, Львівська область, течія Гольфстрім. Назви сторін світу: схід, захід — зазвичай пишуть із малої, однак якщо під цими словами розуміють краї чи народи, тоді їх варто писати з великої: Західна Україна, курорти Півдня, народи Півночі, Схід вирішив.

У назвах державних установ, навчальних і наукових закладів, театрів, музеїв тощо лише перше слово слід писати з великої літери: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Десятинна церква, Будинок учителя, Національна академія наук.

Назви історичних подій, війн, епох, революцій, повстань, знаменних дат також передбачають написання з великої літери (крім родових понять): епоха Відродження, Вітчизняна війна, Перша світова війна, Лютнева революція, Ренесанс. Якщо ж назви історичних подій стали загальними, то їх потрібно писати з малої: хрестові походи, доба феодалізму, античний світ, палеоліт, трипільська культура.

У назвах свят пишемо з великої літери перше слово: День незалежності України, Перше травня, Свято перемоги, Великдень, Новий рік, Міжнародний жіночий день. Якщо порядковий числівник у назві свята записано цифрою, то наступне слово необхідно написати з великої букви: 1 Травня, 8 Березня.

У назвах орденів, медалей та інших відзнак тільки перше слово (крім родових: медаль, орден, диплом) пишеться з великої літери: орден Вітчизняної війни, орден Почесного легіону, медаль «За визволення Варшави».

Із великої літери необхідно писати прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів -ів-, -їв-, -ин-, -ов-, -ев-, -єв-: Максимів пенал, Юріїв зошит, Маринина книга, Шевченкові поезії, Сергієві книжки. Якщо ж присвійні прикметники утворені за допомогою суфікса -ськ-, то їх слід написати з малої: пушкінські рукописи, шевченківський стиль. Виняток із цього правила становлять назви, які за змістом дорівнюють сполукам «імені когось»: Шевченківська премія, Нобелівська премія, Франківська кімната; а також фразеологічні сполуки, у яких присвійні прикметники пишемо з малої завжди: гордіїв вузол, сізіфова праця, дамоклів меч.

У лапки беруться назви художніх, музичних творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам’яток: газета «Вечірній Київ», картина Клода Моне «Темза біля Вестмінстера», підручник «Українська література», роман Марини та Сергія Дяченків «Ритуал». Проте без лапок пишуться назви культових книг: Біблія, Євангеліє, Псалтир, Апостол, Коран.

У лапках пишуться також назви будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, дитячих таборів, готелів, кемпінгів, ресторанів, кав’ярень тощо: готель «Турист», кав’ярня «Мрія», дитячий табір «Ромашка».

Символічні назви підприємств, установ, наукових і навчальних закладів, кінотеатрів, театрів також беруться в лапки: Київський завод «Арсенал», Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», колгосп «Дружба».

У лапках також пишуться назви виробів, продуктів, що стали фірмовим їх означенням: мінеральна вода «Боржомі», вино «Мікадо», цукерки «Пташине молоко».

Із великої літери та в лапках варто писати назви літаків, автомобілів, тракторів та інших машин, що пов’язані з найменуванням заводу, фірми чи моделі: літак «Антей», автомобіль «Таврія». Проте назви, які стали загальними, у лапки не беруть: форд, наган, макінтош.

У лапки також беруть назви окремих медалей та орденів: орден «Мати-героїня», медаль «За відвагу».

Назви вокзалів, залізничних станцій, портів, пристаней пишемо без лапок, а назви станцій метро — у лапках: Південний вокзал, станція Фастів-Перший, станція метро «Студентська».

ІV. ЗАСВОЄННЯ нових ЗНАНЬ

1. Напишіть велику чи малу літеру у словах, ставлячи, де потрібно, лапки. Поясніть правопис власних назв.

(п)равобережна (у)країна, (с)тадіон (д)инамо, (п)окровський собор, торт (к)київський, (ш)евченківська поезія, медаль (м)ати-(г)ероїня, (в)ерховна (р)ада (у)країни, (в)иробниче (о)б’єднання(к)ристал, (х)арківська (о)бласть, (а)кадемія (н)аук (у)країни, (львівська (п)лоща, (п)івнічний (п)олюс, (в)еликий (в)із.

2. Велика чи мала літера?

(г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України, (п)рем’єр-(м)іністр Канади, (м)іністерство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (к)раїни (з)аходу, (б)ульвар Тараса Шевченка, (е)зопова мова, (м)айдан (н)езалежності, (р)еспубліка (б)олгарія, (у)горська (р)еспубліка, (к)орейська (н)ародно-(д)емократична (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (уланська (м)іськрада, (ш)евченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш) евченківська премія, (н)обелівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (н)аціональний (б)анк України, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обор, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь, (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд, (д)амоклів (м)еч, (х)арківський (н)аціональний (у)ніверситет (і)мені В. Н. Каразіна; (п)резидент України; (к)онституційний (с)уд України; (о)рден (к)нягині Ольги; (т)уманність (а)ндромеди; (с)узір’я (ч)умацький (ш)лях; (д)руга (с)вітова (в)ійна; (с)ізіфова (п)раця; (м)іністерство (к)ультури (у)країни; (к)абінет (м)іністрів (у)країни; (п)апа (р)имський; (т)уманність (а)ндромеди; (п)атріарх (у)країни.

3. Перекладіть слова та словосполучення українською мовою.

Хьюстон, лье, аспирин, фюзеляж, верный друг, веский аргумент, верный ответ, бриллиант, брифинг, Сицилия, фейерверк, фойе, быть на хорошем счету у заместителя декана, устав фирмы, регистрация участников, принимать меры, принимать участие в соревнованиях.

4. Запишіть слова. Прокоментуйте правопис.

(р)ада (б)езпеки, (н)аціональна (о)пера України, (п)олісся, (с)танція (м)етро (л)ибідська, (з)акарпаття, (ч)ернігівська (о)блспоживспілка, (о)дещина, (п)риазов’я, (д)онбас, (з)бройні (с)или України, (ц)ентральне (у)правління (в)сеукраїнського (т)овариства (п)росвіта ім. Тараса Шевченка, (ц)ентральна (р)ада, (п)арламент, (с)енат, (к)онституційний (с)уд України, (о)рден (в)ітчизняної (в)ійни, (м)едаль (з)а (в)ідвагу, (о)рден (к)нязя (я)рослава (м)удрого, (е)зопівська (м)ова, (б)іблія, (б)ожа (м)атір, (е)поха (в)ідродження, (раціональний (у)ніверситет (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (у)країнська (д)ержава; (д)ержавний (к)омітет з (н)ауки, (т)ехніки і (п)ромислової (п)олітики України; (д)октор (е)кономічних (н)аук, (м)іжнародна (с)пілка (у)країнських (п)ідприємців (МСУП).

5. Прочитайте, поясніть правопис власних назв.

Організація Об’єднаних Націй, Рада Європи, Патріарх Православної Церкви, Південний полюс, Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Нобелівська премія, Київська Русь, фільм «Вавилон ХХ», київські виші.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Перепишіть речення, поясніть правопис власних назв. Зробіть орфографічний аналіз виділених слів.

1. В (к)риму, поблизу (н)ікітського (б)отанічного (с)аду, на рівній поверхні землі є кам’яний стовп, вищий людського зросту. 2. Найглибше місце в океані — (м)аріанська (з)ападина (В. Мазенков). 3. (ч)умацький (в)із тихо рипить піді мною, а в синім небі (ч)умацький (ш)лях показує дорогу (О. Довженко). 4. У величезній (с)ибірській (р)ічці (а)мурі плавала зграя риб товстолобів (В. Іваненко). 5. З 1917 року П. (г)улак-(а)ртемовський — вільний слухач (с)ловесного (ф)акультету (х)арківського (університету (Б. Деркач). 6. Багато степових (х)ерсонських (с)іл проминули бурлаки (І. Нечуй-Левицький). 7. Закружляють зорі сиві, ніби маки, і впадуть в долоні обережним (м)авкам (О. Стешенко). 8. Не всі стародавні греки були (а)фродітами, (г)еркулесами, (а)полонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити