Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 35. РЕДАГУВАННЯ ВЛАСНОГО ПЕРЕКАЗУ

Мета: провести аналіз результатів написання переказу; організувати опрацювання типових помилок, закріпити уміння запобігати виникненню помилок у майбутньому; виховувати критичне ставлення до своєї роботи.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: таблиця «типи помилок», орфографічний словник, довідник з української мови, «Український правопис».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ

1. Розгляньте таблицю. Визначте типи помилок.

Помилки

Характеристика

1

Інформаційні

Автор подає в повідомленні декілька разів одну й ту ж інформацію, виражену різними словами й у різному композиційному оформленні

2

Фактичні

Такі твердження, модальністю яких є реальність, проте ці висловлювання — хибні

3

Локальні

Виникають внаслідок відхилення місця, вказаного у повідомленні. Наприклад: 21 травня відбувся страйк шахтарів і залізничників у Донецьку та Луганську. Тут робітники вимагали...

Не зрозумілим є значення тут: у Луганську чи Донецьку? Чи в Донецьку та Луганську одночасно?

4

Значеннєві

Ці помилки полягають у тому, що автори замість потрібних вживають слова з іншими значеннями

5

Лексико-стилістичні

Уживання росіянізмів, невиправдане повторення слова, калькування російських сталих словосполучень, невідповідність ужитих мовних засобів стилеві висловлювання

6

Орфографічні

Недотримання орфографічних норм української мови: порушення милозвучності, неправильний перенос слова, неправильне написання власних назв, складноскорочених слів тощо

2. Прочитайте речення. Визначте, які помилки в них наявні. Виправте ці помилки. Зробіть орфографічний аналіз виділених слів та поясніть їх правопис.

1. Ця газета має великий авторитет у киян. 2. Команда повернулась з змагань вчора увечері. 3. Делегація Києва перебувала з візитом у Чикаго з 23 по 28 лютого. З Чикаго Київ пов’язують давні дружні зв’язки. 4. У кафе великий попит на пирожні з клубничним джемом. 5. Яка уява склалася у вас про цього художника? 6. Українські жінки залишили великий слід в історії та в інших видах мистецтва. 7. Палійчук колись сам відвів сина до музичної школи. І тепер він був щасливий, що він став лауреатом конкурсу скрипалів. 8. Ательє освоїло випуск сучасного спец-одягу (З посібника).

3. У поданих твердженнях виправте фактичні помилки.

1. Державний Гімн України — національний гімн на музику П. Чубинського (Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вербицького) (З Конституції України). 2. У Росію картоплю завіз Петро ІІІ у першій половині XVIII століття (У Росію картоплю завіз Петро І у першій половині XVIII століття) (В. Кравець). 3. Оксиморон — це художнє, образне означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії (Епітет) це художнє, образне означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії. (Л. Мацько). 4. Ніл — найдовша річка у світі (Амазонка — найдовша річка у світі) (З Інтернету).

4. Пригадайте, які труднощі виникли у вас при написанні переказу.

5. Самостійна робота над лексико-стилістичними помилками.

6. Самостійна робота над орфографічними помилками.

Слово з помилкою

Правило

Приклади
IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати відредагований текст переказу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити