Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 36. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3

Мета: оцінити рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності учнів; перевірити рівень засвоєння теоретичних знань з теми «Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів»; виховувати уважність, правописну пильність.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тести, текст для диктанту.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

1. Читання диктанту вчителем.

«...АБИ ЛЮДИ ЧИТАЛИ»

Із словами-надією, словами-проханням «аби люди читали» звернувся у 1900 році Марко Черемшина до Михайла Павлика — на той час редактора львівської радикальної газети «Громадський голос». Він просив надрукувати свої оповідання. Гонорару не просив — «аби люди читали». Ще коли був учнем 8-го класу гімназії, надіслав до чернівецької газети «Буковина» своє перше оповідання «Керманич».

Прагнення служіння словом своєму народові складало зміст життя молодого покоління українських письменників кінця ХІХ — початку ХХ століть. Марко Черемшина, Василь Стефаник, Лесь Мартович у Галичині, Архип Тесленко, Степан Васильченко та інші на Східній Україні черпали теми із селянського життя, ставали його моральними суддями, досягали, завдяки небуденним талантам і постійним мистецьким пошукам, вражаючої сили впливу на читачів і громадську думку в цілому.

Дорогу до загальноукраїнського читача Марко Черемшина проклав швидко. Окремі твори письменника на Наддніпрянщині були вже відомі у 1897 році зі сторінок львівського дитячого журналу «Дзвінок». Читали їх і в «Літературно-науковому віснику», що з 1899 року систематично друкував іскрометні новели Марка Черемшини.

У значенні художньо-естетичному, історико-літературному спадщина Марка Черемшини — це наша класика, дивосвіт Гуцульщини, її мовної стихії. Це блискучі зразки високомистецьких літературних форм і найрізноманітніших виражальних засобів (За В. Яременком; 178 с.).

► Повторне читання тексту диктанту вчителем окремими частинами. Запис диктанту учнями.

► Заключне читання тексту диктанту вчителем і самоперевірка

учнями написаного.

2. Тести

І варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом.

А Рє\пін, пів\яблука, м\якість, об\ївся.

Б Прислів\я, міжгір\я, дев\ять, тьм\яний.

В Цв\ях, м\яч, черв\як, сім\я.

Г Пам\ять, луб\я, з\їжджаються, ад\ютант.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком.

А Тюр\ма, крутят\ся, чебрец\, ручен\ка.

Б Рибал\с\кий, т\мяний, приз\ба, с\огодні.

В Натал\ці, пишеш\, бояз\кий, гір\кий.

Г Спілчан\ський, Уман\щина, біл\, тон\ший.

3. Назвіть види орфограм.

4. Випишіть слова, в яких пропущено йо:

Дз..б, при..м, л..довик, л..н, тр..х, т..хкати, ..рж.

5. Запишіть подані в транскрипції слова відповідно до орфографічних норм.

[с’ц’ідити], [н’іхт’і], [см’ійес’: а], [книз’ц’і].’

6. Укажіть рядок, де всі слова пишуться разом.

А Діаметрально\протилежний, машино\будівний, південно\ східний, гірко\солоний.

Б Темно\зелений, червоно\гарячий, право\бережний, м’ясо\молочний.

В Життє\дайний, жовто\гарячий, пів\неба, військ\комат.

Г Унтер\офіцер, мікро\скоп, жовто\голубий, само\хід.

ІІ варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом.

А Бар\єр, б\юджет, Р\єпін, тьм\яний.

Б Сузір\я, м\ята, в\яз, свя\то.

В В\юнок, п\ять, об\єднати, прем\єра.

Г Сер\йозний, п\єса, р\яд, в\язальниця.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком.

А Суец\, кин\те, легін\, різ\кий.

Б Повір\те, Казан\чук, міл\йон, близ\ко.

В Чебрец\, париз\кий, силон\ка, гребін\чик.

Г Галуз\, суціл\ний, різ\бяр, малесен\кий.

3. Назвіть принципи правопису.

4. Випишіть слова, в яких пропущено ьо:

С..годні, ма..р, ц..го, бо..вий, в..кати, сл..та, при..м.

5. Запишіть подані в транскрипції слова відповідно до орфографічних норм.

[турис’кий], [доц’: і], [беежчес’т’а], [росчистиети].

6. Укажіть рядок, де всі слова пишуться через дефіс.

А Водо\гін, рано\вранці, північно\морський, по\своєму.

Б Член\кореспондент, прем’єр\міністр, тишком\нишком, фізико\математичний.

В Пів\озера, лісо\степ, льон\довгунець, глухо\німий.

Г По\вовчи, раз\у\раз, пед\університет, десяти\поверховий.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати тестові завдання за теоретичним матеріалом, що розглядався під час вивчення розділу «Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему правил».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити