Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

УРОК 36. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3

Мета: оцінити рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності учнів; перевірити рівень засвоєння теоретичних знань з теми «Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів»; виховувати уважність, правописну пильність.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тести, текст для диктанту.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

1. Читання диктанту вчителем.

«...АБИ ЛЮДИ ЧИТАЛИ»

Із словами-надією, словами-проханням «аби люди читали» звернувся у 1900 році Марко Черемшина до Михайла Павлика — на той час редактора львівської радикальної газети «Громадський голос». Він просив надрукувати свої оповідання. Гонорару не просив — «аби люди читали». Ще коли був учнем 8-го класу гімназії, надіслав до чернівецької газети «Буковина» своє перше оповідання «Керманич».

Прагнення служіння словом своєму народові складало зміст життя молодого покоління українських письменників кінця ХІХ — початку ХХ століть. Марко Черемшина, Василь Стефаник, Лесь Мартович у Галичині, Архип Тесленко, Степан Васильченко та інші на Східній Україні черпали теми із селянського життя, ставали його моральними суддями, досягали, завдяки небуденним талантам і постійним мистецьким пошукам, вражаючої сили впливу на читачів і громадську думку в цілому.

Дорогу до загальноукраїнського читача Марко Черемшина проклав швидко. Окремі твори письменника на Наддніпрянщині були вже відомі у 1897 році зі сторінок львівського дитячого журналу «Дзвінок». Читали їх і в «Літературно-науковому віснику», що з 1899 року систематично друкував іскрометні новели Марка Черемшини.

У значенні художньо-естетичному, історико-літературному спадщина Марка Черемшини — це наша класика, дивосвіт Гуцульщини, її мовної стихії. Це блискучі зразки високомистецьких літературних форм і найрізноманітніших виражальних засобів (За В. Яременком; 178 с.).

► Повторне читання тексту диктанту вчителем окремими частинами. Запис диктанту учнями.

► Заключне читання тексту диктанту вчителем і самоперевірка

учнями написаного.

2. Тести

І варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом.

А Рє\пін, пів\яблука, м\якість, об\ївся.

Б Прислів\я, міжгір\я, дев\ять, тьм\яний.

В Цв\ях, м\яч, черв\як, сім\я.

Г Пам\ять, луб\я, з\їжджаються, ад\ютант.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком.

А Тюр\ма, крутят\ся, чебрец\, ручен\ка.

Б Рибал\с\кий, т\мяний, приз\ба, с\огодні.

В Натал\ці, пишеш\, бояз\кий, гір\кий.

Г Спілчан\ський, Уман\щина, біл\, тон\ший.

3. Назвіть види орфограм.

4. Випишіть слова, в яких пропущено йо:

Дз..б, при..м, л..довик, л..н, тр..х, т..хкати, ..рж.

5. Запишіть подані в транскрипції слова відповідно до орфографічних норм.

[с’ц’ідити], [н’іхт’і], [см’ійес’: а], [книз’ц’і].’

6. Укажіть рядок, де всі слова пишуться разом.

А Діаметрально\протилежний, машино\будівний, південно\ східний, гірко\солоний.

Б Темно\зелений, червоно\гарячий, право\бережний, м’ясо\молочний.

В Життє\дайний, жовто\гарячий, пів\неба, військ\комат.

Г Унтер\офіцер, мікро\скоп, жовто\голубий, само\хід.

ІІ варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом.

А Бар\єр, б\юджет, Р\єпін, тьм\яний.

Б Сузір\я, м\ята, в\яз, свя\то.

В В\юнок, п\ять, об\єднати, прем\єра.

Г Сер\йозний, п\єса, р\яд, в\язальниця.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком.

А Суец\, кин\те, легін\, різ\кий.

Б Повір\те, Казан\чук, міл\йон, близ\ко.

В Чебрец\, париз\кий, силон\ка, гребін\чик.

Г Галуз\, суціл\ний, різ\бяр, малесен\кий.

3. Назвіть принципи правопису.

4. Випишіть слова, в яких пропущено ьо:

С..годні, ма..р, ц..го, бо..вий, в..кати, сл..та, при..м.

5. Запишіть подані в транскрипції слова відповідно до орфографічних норм.

[турис’кий], [доц’: і], [беежчес’т’а], [росчистиети].

6. Укажіть рядок, де всі слова пишуться через дефіс.

А Водо\гін, рано\вранці, північно\морський, по\своєму.

Б Член\кореспондент, прем’єр\міністр, тишком\нишком, фізико\математичний.

В Пів\озера, лісо\степ, льон\довгунець, глухо\німий.

Г По\вовчи, раз\у\раз, пед\університет, десяти\поверховий.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати тестові завдання за теоретичним матеріалом, що розглядався під час вивчення розділу «Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему правил».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити