Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 39. ПОНЯТТЯ ПРО БАГАТОЗНАЧНІ Й ОДНОЗНАЧНІ СЛОВА. ПРЯМЕ Й ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОСНОВНІ ТИПИ ПЕРЕНОСНИХ ЗНАЧЕНЬ: МЕТАФОРА, МЕТОНОМІЯ, СИНЕКДОХА. ВІДОБРАЖЕННЯ МЕТАФОР, МЕТОНОМІЙ, СИНЕКДОХ У ТЕКСТАХ

Мета: поглибити знання учнів про багатозначність у лексичній системі української мови, розширити відомості про основні типи переносних значень; формувати уміння розпізнавати багатозначні та однозначні слова, знаходити та розрізняти типи переносних значень, визначати їх стилістичне забарвлення; за допомогою дидактичного матеріалу виховувати відчуття краси рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, картки для індивідуальної роботи в групах, тлумачний словник української мови.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Коментар учителя. У кожної мови, в тому числі і в української, є значна кількість слів, що мають одне лексичне значення: калач — «білий хліб особливої форми, випечений із крученого і переплетеного тіста», канат — «дуже міцний грубий мотузок із волокна або дроту». Такі слова, що мають одне лексичне значення, називаються однозначними. Проте у мові величезна кількість слів має не одне, а два і більше значень. Так, для слова боротьба у Словнику української мови подаються такі значення:

1) Сутичка, бійка, в якій кожний з учасників намагається подужати супротивника.

2) Активне противенство, зіткнення між протилежними соціальними групами, станами, протилежними напрямками, течіями в суспільстві і т. ін. 3) Діяльність, що має на меті подолати або знищити кого, що-небудь. 4) Діяльність, скерована на досягнення чого-небудь.

Багатозначні слова можуть мати прямі чи переносні значення.

Прямим називають основне лексичне значення багатозначного слова. Прямим найчастіше буває первинне, тобто таке, від якого походять усі інші. Наприклад, слово вогонь у словнику має таке пряме значення: 1. Розжарені гази, що виділяються під час горіння й світяться сліпучим світлом; полум’я. Від цього значення пішли інші. Серед них такі: 2. Купа дров, хмизу, що горить: «Коло одного шатра горить багаття, висить казанок, а коло вогню сидить циганка в червоній хустці на голові». 3. Світло сонця, освітлювальних приладів: «Повільно врізалися [новобудови] в тайгу сліпучими лезами електричних вогнів».

Переносне значення — вторинне лексичне значення багатозначного слова, що виникає внаслідок перенесення ознак, явищ, дій одних предметів на інші. Так, у словнику зафіксоване таке переносне значення слова вогонь, як душевне піднесення, натхнення: «Та не має такої сили мій вогонь! І от чому він не потішив мене в моїй тузі великій».

До основних видів переносних значень належать метафора й метонімія.

Метафорою називають перенесення, що базується на подібності, схожості між предметами, їхніми ознаками, діями тощо: теплий светр і метафоричне словосполучення: теплий голос; посміхається людина — посміхається сонце.

Метонімія — це перенесення на основі не подібності, а суміжного зв’язку між об’єктами: Харків обрав мера (тобто жителі Харкова обрали); слухати Йоганна Пахельбеля (тобто слухати музику Йоганна Пахельбеля).

1. Вибірковий диктант. З поданих речень випишіть слова у дві колонки: однозначні та багатозначні.

1. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють... 2. Зоре моя вечірняя, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає (З тв. Т. Шевченка). 3. Ранок, мов білий лелека, махає мені крилом. Чую знайомий клекіт за барвінковим вікном (М. Сингаївський). 4. Бринить бджола, готуючись в політ, проміниться росою білий світ (С. Жуковський).

2. Прочитайте і встановіть, до яких слів подаються такі значення:

1. Третя по порядку від Сонця велика планета; верхній шар земної кори; суша (на відміну від водяного простору); країна, край, держава. 2. Здатність людини говорити, висловлювати свої думки; манера говорити; чиї-небудь слова, вислови. 3. Загальний вигляд якоїсь місцевості, краєвид; картина або малюнок із зображенням краєвиду; пейзажний живопис. 4. Самосвітне небесне тіло; про дуже видатну, прославлену людину; світла пляма на лобі у тварин.

Довідка. Земля, мова, пейзаж, зірка.

3. Прочитайте речення. Визначте повторюваний іменник. Назвіть речення, у яких багатозначний іменник повторюється з одним і тим самим значенням.

1. Світає, і небо поволі згаса. Круг місяця тоншає срібний серпанок (Б. Мозолевський). 2. У Землі супутник — Місяць, у людини — книга (Народна творчість). 3. Хвилями місяці, роки пливуть (Олександр Олесь). 4. І блідий місяць на ту пору з-за хмари де-де виглядав (Т. Шевченко).

4. Прочитайте. Знайдіть багатозначні слова. Випишіть слова, вжиті в переносному значенні, доберіть до них слова з прямим значенням.

1. Тиша ходить між деревами, стає навшпиньки біля кожної черешні, тягнеться до густого листя, до ягід, торкається до них промінням липневого сонця. 2. На обрії червоно сходило сонце, його проміння торкнулося жайворонкових крил і запалило їх золотистим вогнем. 3. В учительській біля самих дверей на столику дрімав дзвінок, дослухаючись, як чітко вицокує секунди годинник. 4. Спочатку хмари тінили сонце, а потім затягнули його в чорне клоччя, замотали, заплутали, і воно не могло виплутатися (В. Грінчак).

5. Визначте слова, вжиті: а) у прямому значенні; б) у переносному значенні. Вкажіть різновид перенесення (метафора, метонімія, синекдоха). Назвіть основу метафоричних та метонімічних перенесень.

1. Ніхто з нас ще не написав «Реве та стогне...», тобто ніхто ще не може писати так, як писав Шевченко. 2. Старий Мартин, жебрацький покровитель, з тобою тут поділиться плащем. 3. Ті журавлі, і їх прощальні сурми... Тих відлітань сюїта голуба... Натягне дощ свої осінні струни, Торкне ті струни пальчиком верба. Сумна арфістко,— рученьки вербові! По самі плечі вкутана в туман. Зіграй мені мелодію любові, Ту, без якої холодно словам (З тв. Л. Костенко).

6. Знайдіть у текстах епітети, порівняння та метафори. Визначте їх роль. Вкажіть багатозначні та однозначні слова. З'ясуйте семантику виділених слів.

Текст № 1

Займався пишний січневий ранок. Золотий промінь сонця перелинув зі сходу на захід, і вершечки синіх хмар зайнялися червоним полум’ям. Сонце, мов здорова червона діжа, випливало з-за краю землі та обгорталось блискучими хмарками, що спалахнули від сонячного проміння, мов солома від вогню. Випливло. Дерева, одягнені в легеньку одіж з срібного інею, облялись делікатним рожевим світлом. А на сході, між блакитним небом та білим снігом, зависла рожева імла, мов блискучий рожевий серпанок. Ранок дихав морозом (За М. Коцюбинським).

Текст № 2

Є слова, що білі-білі,

Як конвалії квітки,

Лагідні, як усміх ранку,

Ніжносяйні, як зірки.

Є слова, як жар, пекучі

І отруйні, наче чад...

В чарівне якесь намисто

Ти нанизуєш їх в ряд.

Олександр Олесь

7. Використовуючи метафори, складіть чотиривірш на тему: «Весна прийшла», з такими словосполученнями:

Ласкавий подих, поцілунок сонця, подив трав, вітру ніжність.

8. Робота у групах. Творче конструювання. Виконайте завдання, вказане на картках. Зачитайте утворені речення. Представники інших груп мусять визначити тип переносного значення.

Картка № 1

Придумайте три речення, де слово голова вживалося б у різних значеннях.

Картка № 2

Складіть речення з метафорою:

1) за схожістю ознак;

2) за схожістю функцій.

Картка № 3

Утворіть речення з метонімією:

1) заміна дії чи її наслідків назвою знаряддя, яким звичайно діють;

2) назва матеріалу в значенні тих речей, які з нього виробляються;

3) уживання імені автора в значенні написаних ним творів.

Картка № 4

Складіть речення з синекдохою:

1) уживання однини в значенні множини;

2) уживання множини в значенні однини;

3) уживання визначеного числа замість невизначеного.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Напишіть твір на тему: «Слово про рідну мову», використовуючи метафори, метонімії та синекдохи. Випишіть із творів художньої літератури по два приклади, де б використовувалися метафора, метонімія та синекдоха.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити