Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 40. ПОНЯТТЯ ПРО ОМОНІМІЮ. ПОВНІ I НЕПОВНІ ОМОНІМИ. ВИДИ НЕПОВНИХ ОМОНІМІВ: ОМОФОРМИ, ОМОФОНИ, ОМОГРАФИ, МІЖМОВНІ ОМОНІМИ

Мета: розширити знання учнів про явище омонімії в українській мові; формувати уміння розпізнавати слова-омоніми в контекстуальному оточенні, уміння визначати вид омонімів та навички відрізняти омонімічне слово від багатозначного; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: тлумачний словник української мови, словник омонімів, таблиця для заповнення «типи омонімів», схема «відношення полісемії та омонімії», картки для самостійної роботи.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

► Пригадайте, що таке омоніми.

ІV. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Коментар учителя

Від багатозначних слів важливо відрізняти омоніми (від гр. homós — «однаковий» і ónyma — «ім’я»). Так називають слова, які мають однакове звучання чи написання, однак різне значення.

Розрізняють повні омоніми, себто такі, що збігаються за звучанням, за написанням та у всіх відмінкових формах (ласка — тварина й ласка — доброзичливе ставлення; коса — знаряддя для косіння трави, коса — вид зачіски, коса — смуга суходолу в морі), а також неповні омоніми, які не збігаються в усіх формах.

Існують у мові й міжмовні омоніми — слова, що звучать подібно в кількох мовах. їх ще називають «фальшивими друзями перекладача» через те, що такі слова легко сплутати. Наприклад, доля в українській мові — це перебіг подій, збіг обставин, що не залежать від бажання й волі людини: складна доля, доля закинула в Крим. Для позначення частини чогось варто використати слово частка (частка правди, а не доля правди). Російське слово неделя варто перекладати українським тиждень, а не неділя (воскресенье). Російське час українською мовою — година (проміжок, що триває 60 хвилин), натомість время якраз і варто перекладати словом час.

2. Установіть усі значення наведених слів, увівши їх у речення. Визначте, які з них є омонімами, а які — багатозначними. Поясніть, як практично розрізняють полісемію та омонімію.

Голова, доля, коса, міна, корінь, робота, віра, віраж, форма, стан, штучний.

3. Лінгвістичне дослідження. Два друга засперечалися на уроці. Перший сказав, що нижченазвані слова — омоніми, а другий — що вони багатозначні. З'ясуйте значення поданих слів тарозсудіть друзів.

Патрон, плита, полум’я, потяг, прем’єр.

4. Заповніть таблицю «Типи омонімів». У кожну графу впишіть по три приклади зі стислим поясненням значення кожного слова. Значення слів записуйте в дужках.

Повні омоніми

Омофони

Омографи

Омоформи

Міжмовні омоніми


5. Знайдіть омонімічну пару до поданих слів. Визначте різновиди омонімів.

Бал, вид, гриф, діти, ключ, ласка, мати, сонце, на став, дорога, пара, безкраю, дорога, поле, світи, роман, сталі, віз, поза.

6. Знайдіть омоніми. Визначте їх вид.

1. Песик шишку з лісу ніс І подряпав нею ніс. Довелось Трезора звати, Щоб наклав пов’язки з вати 2. Як тільки світанок настав, гусак чимчикує на став. 3. Він учора вранці в клас кота приніс у ранці 4. Навесні малий потік Стрімголов униз потік.— Ось пройду,— шумить,— між гір я,— Затоплю усе міжгір’я. Через поле і долину До людських осель полину!.. (Г. Плотников).

5. Вночі прийшов до мене... слон! Сказала мати: «Сон це». Я повторяв: «Це сон, це сон.» Який це сон? Це ж сонце! (М. Стельмах). 6. Ну й охочий брат мій Ігор До усяких жвавих ігор. Де яка у світі гра є, Залюбки у неї грає (А. Граматюк).

7. Прочитайте поезію. До виділених слів доберіть омоніми, з'ясуйте їх значення.

СЛОВЕЧКО ПІДВЕЛО

Яка чудесна кожна мова!

Але слова мотай на вус.

Як не уважний ти до слова,

то може трапитись конфуз.

Бо є омоніми міжмовні,

відомі вченим з давнини:

слова однакові назовні,

та з різним значенням вони.

І дуже легко помилиться —

суцільні рифи навкруги:

болгарське булка — молодиця,

вонявка в Чехії — духи,

а білоруське бульба — й зроду

картопля. Он які діла!

Д. Білоус

► Доведіть, що слово луна в українській мові і луна в російській — міжмовні омоніми.

► До поданих слів доберіть омоніми з російської мови: час, облік, кожний, лихо, кулак, ось, пильний.

8. Вибірковий диктант. Запишіть словосполучення у дві колонки: у першу — зі словами-омонімами, що належать до однієї частини мови, в другу — до різних частин мов. Назвіть тип омонімів та визначте частини мови.

1. Важлива справа. Стати справа. 2. Рідна мати. Мати книгу. 3. Бурі ведмеді. Повітряні бурі. 4. Став на якір. Невеликий став. 5. Ніс книгу. Ніс корабля. 6. Полярне коло. Стояти коло дошки. 7. Схід сонця. Схід на гору. 8. Добре яблуко. Працювати добре.

9. Самостійна робота з картками.

Картка № 1

► Прочитайте речення. Випишіть омоніми. Доберіть до них пару та визначте їх тип (повні/часткові; омофони, омоформи, омографи).

1. Шумить діброва на горі, та тільки жалю мені завдає (І. Нечуй-Левицький). 2. Сьогодні зранку на ставку скошуватимуть рогозу та комиш (О. Донченко). 3. Пам’ятаю, вишні доспівали, наливались сонцем у саду (В. Сосюра).

► Доберіть значення до другого омоніма.

1. Кар’єр1 — прискорений галоп, найшвидший біг коня; кар’єр2 — ... 2. Ласка1 — доброзичливе, привітне ставлення до кого- небудь; ласка2 — ... 3. Лунка1 — метелик-шкідник лісів, з сріблясто-сірими крилами; лунка2 — ...

► Прочитайте загадку. Назвіть омонім-відгадку.

— Я здавна допомагаю людям, — сказав один, — на мені їздять верхи і перевозять вантажі. А що ти вмієш робити? Ти тільки псуєш ріки.

— Не поспішай робити висновків,— відповів другий.— Я теж корисний людям. Коли після повені я залишаюсь на березі ріки, на мені вирощують багаті врожаї (А. Свашенко).

Картка № 2

► Прочитайте речення. Випишіть омоніми. Доберіть до них пару та визначте їх тип (повні/часткові; омофони, омоформи, омографи).

1. Вони тихо доспівали пісню (В. Сосюра). 2. Топився зимовий сніг і болотними швидкими струями збігав до сумного потоку (Н. Кобринська). 3. Він сидить у повній задумі, весь час. скошуючи очі в бік (Ю. Яновський).

► Доберіть значення до другого омоніма.

1. Спис1 — список; спис2 — ... 2. Лама1 — у Тибеті та Монголії — монах-буддист; лама2 — ... 3. Лата1 — те саме, що латка; лата2 — ...

► Прочитайте загадку. Назвіть омонім-відгадку.

Зійшлися троє.

— Яка я гарна, — сказала одна. — Мене вкриває шовкова трава і змивають хвилі.

— Зате я дуже гостра і можу знищити твою шовкову траву,— відповіла друга.

— Чим ви хвалитесь? — промовила третя.— Ось я буваю і чорною, і русою, і золотавою, а маю однакове з вами ім’я (А. Свашенко).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Дібрати з тлумачного словника української мови 10 слів-омонімів та 10 багатозначних слів. Пояснити їхнє значення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити