Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 41. ПОНЯТТЯ ПРО ПАРОНІМИ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПАРОНІМІВ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПАРОНІМІВ. ПРИЙОМ ПАРОНОМАЗІЇ

Мета: подати відомості про пароніми та їх стилістичні функції; розвивати уміння усувати лексичні помилки, зумовлені змішуванням паронімів, користуючись при цьому словниками; виховувати любов до рідної мови та прагнення дотримуватися культури мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, тлумачний словник, словник паронімів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

1. Прочитайте текст. Які слова називаються паронімами? Які є групи паронімів? Наведіть приклади.

Пароніми — це слова, що подібні за фонетичним малюнком, тобто за звучанням, а також близькі за морфологічною будовою, однак розрізняються за значенням. Здебільшого пароніми належать до однієї частини мови, тому мають однакові граматичні ознаки. До паронімів належать, наприклад, слова виборчий — пов’язаний із виборами, із місцем, де відбуваються вибори (виборча дільниця, виборча урна, виборчий бюлетень) і виборний (який визначається або обирається голосуванням (виборна посада), гривня — грошова одиниця України (курс гривні; десять гривень) і гривна — металева шийна прикраса у вигляді обруча (кольє нагадує давньоруські гривни), громадський — який стосується суспільства, окремого колективу, відбувається в суспільстві, громаді (громадська організація, громадська думка) і громадянський — той, що стосується громадянина (громадянський обов’язок, громадянська мужність).

Пароніми бувають однокореневими (мають однаковий корінь, однак різні суфікси чи префікси): дільниця — ділянка, земний — земляний — земельний, тактичний — тактовний, а також різнокореневими (відрізняються кількома звуками в коренях): кампанія — компанія, ступінь — степінь, талан — талант.

За лексичним значенням пароніми бувають синонімічні: повінь — повідь, крапля — капля, притаїтися — причаїтися; антонімічні: прогрес — регрес, імпорт — експорт, еміграція — імміграція; семантично різні (подібні лише за звучанням): адрес — адреса, ефект — афект, дипломат — дипломант, газ — гас.

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

1. Поясніть різницю між наведеними паронімами. Складіть із ними речення так, щоб чітко визначалася різниця в значенні слів. За потреби скористайтеся тлумачним словником чи словником паронімів.

Громадський — громадянський, матеріальний — матеріалістичний, факт — фактор, професійний — професіональний, поверхневий — поверховий, нагода — пригода, інформативний — інформаційний, барва — фарба, вдача — удача, збірка — збірник.

2. Усуньте помилки, допущені в результаті змішування паронімів.

1. З кінця ХІХ століття у канадському місті Вінніпезі почали селитися українські емігранти-робітники. 2. Абонементи телефонної станції отримали інформацію про нові тарифи. 3. На річному вокзалі після ремонту відкрито 2 кафе та їдальню. 4. Я завжди вважав твого брата тактичною і винахідницькою людиною. 5. Значна увага в роботі зі школярами повинна наділятись професіональній орієнтації. 6. В архіві інституту зібрано 86 тисяч фотонегативів пам’ятників архітектури. 7. Військові навчальні заклади існують у всіх розвинутих країнах світу (З посібника).

3. Установіть відмінності між значенням слів.

Військовий — воєнний, уява — уявлення, авторитетний — авторитарний, чисельний — численний, подвижник — сподвижник, виключний — винятковий, рятувальник — рятівник, адресат — адресант, декваліфікація — дискваліфікація, континент — контингент, керівництво — керування, об’єм — обсяг, здібний — здатний, тактовний — тактичний, громадський — громадянський, особистий — особовий, гривна — гривня.

4. Оберіть одне із слів, утворюючи можливі словосполучення.

1. (Громадський, громадянський) комітет, думка, позиція, лірика. 2. (Тактовний, тактичний) керівник, людина, прийом. 3. (Музикальний, музичний) слух, людина, школа, інструмент. 4. (Військовий, воєнний) кафедра, конфлікт, білет. 5. (Змістовий, змістовний) доповідь, помилка, неточність, текст. 6. (Авторитетний, авторитарний) комісія, директор. 7. (Об’єм, обсяг) книги, кубічний.

5. Знайдіть та виправте помилки.

1. Він являється дуже нетактичною людиною. 2. У вас склалася хибна уява про цього замісника директора. 3. Подвижники Богдана Хмельницького були талановитими воєначальниками, полковниками: Максим Кривоніс, Іван Богун, Данило Нечай тощо. 4. На річному вокзалі після ремонту відкрили кафе та їдальню. 5. Військові навчальні заклади існують у всіх розвинутих країнах світу. 6. Я завжди вважав твого брата тактичною людиною, не дивлячись на всі його жарти. 7. Із кінця ХІХ століття в канадському місті Вінніпезі почали селитися українські емігранти — робітники. 8. Він поступив дуже не тактично. 9. Об’єм цієї книги — 280 сторінок.

6. Перекладіть словосполучення українською мовою. Перевірте за словником правильність вибору паронімів.

Домашний адрес — поздравительный адрес, военная кафедра — военный конфликт — воинские почести, книжный магазин — книжные выражения, дружеский визит — дружный коллектив, способный ребенок — способный на все, тактичный руководитель — тактический прийом.

7. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Военная кафедра — военный конфликт — военный корреспондент — военный округ — военный период, домашний адрес — поздравительный адрес, дружеский визит — дружный коллектив, способный на все — способный ребенок, тактичный руководитель — тактичный прием, богатое воображение — иметь представление о чем-либо, музыкальные занятия — музыкальный вечер — музыкальные пальцы — музыкальные инструменты — музыкальная школа, избирательный участок — приусадебный участок — участок работы.

8. Як правильно сказати? Доберіть до слова правильний паронім.

Комісія (авторитарна/авторитетна), внески (акціонерні/акціонерські), (відношення/відносини) між людьми, (виголошувати/проголошувати) промову, (виключати/вимикати) двигун, (показник/ покажчик) успіхів, думка (громадська/громадянська), дільниця (виборна/виборча).

Коментар учителя. Парономазія (гр. paronomasia, від para — біля + onomasio — називання) — стилістична фігура, що виникає в результаті каламбурного зближення близьких за звучанням, але різних за змістом слів: талант твій латаний (Т. Шевченко); вогонь вагань (Д. Фальківський); будьте безумні — не зимні, атоми утоми (П. Тичина); серпанок серпня (І. Драч); груди грудня (М. Вінграновський); у білій білоті недосягання (В. Стус).

Парономазію можна назвати звуковою метафорою, при якій ідея звукового зближення слів поширюється на семантику і веде до їх смислового зближення. Виникають нові, несподівані умовно-асоціативні образи: Борвій-буран схопив дерева в бран; І ніжним чадом, чудом чистим бузкова свічка понад листом вже злотом-променем жива (І. Драч) (За Л. Мацько).

9. Прочитайте уривки. Знайдіть пароніми. Визначте їх стилістичну функцію. Вкажіть явище парономазії.

1. Моє нечуване терпіння іще ніхто не переміг, бо за терпінням є Трипілля, а за Черніговом — Черніг (Л. Костенко). 2. І вже болить душа на дуб здубіла, в цій чужаниці, чужбі, чужині (В. Стус). 3. Це все було як марення, як сон. Любов підкралась тихо, як Даліла. А розум спав, довірливий Самсон (Л. Костенко) 4. Раділи радієм, плутоново плодились, А ми світили вами, аж посліпли... і в судний день чорнобильський збудились (М. Влад) 5. Як у вас тяглова сила, що-небудь тягає? — Тягає!.. Оце два дні у степ вивозила курей (О. Ковінська) 6. Прив’язана за коси до сосни біліє, наче біль, за біль біліша (В. Стус). 7. Бив мене вітер жорсткий і жорстокий Як жерсть (Б. Олійник).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Зі «Словника паронімів української мови» випишіть 5 пар паронімів, укажіть на відмінності між ними в значенні. Складіть з ними речення.

З поетичних творів П. Тичини та Б.-І. Антонича випишіть 5 речень, де б мало місце явище парономазії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити