Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНІ

УРОК 4. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Мета: поглибити знання учнів про індоєвропейську мовну сім'ю та місце української мови в колі слов'янських мов; розвивати навички виявляти ознаки самобутності української мови, уміння визначати спільні та відмінні риси рідної мови поряд з іншими слов'янськими мовами; виховувати любов до української мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: схема «Індоєвропейська родина мов», ксерокопії текстів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Коментар учителя. Індоєвропейські мови — найпоширеніша сім’я споріднених мов, одна з мовних сімей світу. Належність мов до сім’ї індоєвропейських мов визначається на підставі подібності їхньої структури. До складу індоєвропейських мов входять 150 різних мов, якими розмовляють 2 млрд 171 млн 750 тис. осіб. За ознаками ближчої спорідненості індоєвропейські мови поділяються на групи мов. Найбільшу з таких мовних груп становлять індійські мови, які нараховують 96 мов. До них належать мови гінді, урду, бенгалі, панджабі, маратхі, гуджараті, орія, циганська, а також мертві мови — ведійська і санскрит. До індоєвропейських мов належить також і слов’янські мови (З енциклопедії).

1. Розгляньте схему «Індоєвропейська родина мов» та побудуйте власне висловлювання про склад цієї мовної сім'ї.

2. Прочитайте висловлювання видатних людей про походження української мови. Яким чином автори цих висловлювань оцінюють місце української мови серед інших слов'янських мов?

1. Далекий прародич сучасних слов’янських мов — індоєвропейська мова-основа (В. Русанівський). 2. Українська мова не вчора придумана. Вона не сирота, вона має слов’янську родину й світову славу (Д. Павличко).

3. Прочитайте текст. Зробіть висновок про місце української мови серед інших слов'янських мов, а також про межі її вживання.

МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД ІНШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

Українська мова належить до групи слов’янських мов. Генетично, тобто з походження, споріднені мови характеризуються значною спільністю їх лексики, близькістю морфологічної і синтаксичної будови, наявністю закономірних звукових співвідношень. У слов’янських мовах однаково називаються, наприклад, майже всі основні родинні поняття, сільськогосподарські рослини і свійські тварини, явища зовнішнього світу, частини тіла людини і подібні, як-от: укр. рід, мати, овес, пшениця, кінь, літо, зима, ніч, вода, ніс; рос. род, мать, овес, пшеница, конь, лето, зима, ночь, вода, нос; білор. род, маці, авёс, пшаніца, конь, лета, зіма, ноч, вада, нос; польськ. rod, matka, owies, pszenica, kon, lato, zima, noc, woda, nos.

Слов’янським мовам властиві майже всі ті самі граматичні категорії (числа, роду, відмінка; особи, виду, стану, часу і т. ін.). Споріднена в слов’янських мовах будова речення, хоча, звичайно, кожній з них властиві й певні особливості в синтаксичній структурі.

До важливих звукових співвідношень слов’янських мов належать:

1) повноголосся -оро-, -оло-, -ере-;

2) звукосполучення ра, ла і ро, ло на початку слова перед приголосним у східнонослов’янських та західнонослов’янських мовах;

3) голосний [о] на початку слова в східнонослов’янських мовах.

У морфологічній будові властиві лише для української мови іменникові флексії давального відмінка однини -ові, -еві (братові, ковалеві), флексія орудного відмінка -ою, -ею без паралельної форми -ой, -ей (з рідною сестрою), інфінітиви на -ти після голосної основи (робити, діяти), дієслівна флексія -мо в першій особі множини (беремо, робимо), прикметникові суфікси -ськ-, -зьк, -цьк- (сільський). Кожна східнослов’янська мова має певні особливості в синтаксичній будові (пор. укр. додержати слова — род. відм., рос. сдержать слово — знах. відм.). У лексичному складі кожної з них є вживані лише в ній слова, як-от в українській: багаття, баритися, гарний. Деякі спільні для всіх східнослов’янських мов мають у них неоднакове лексичне значення (пор. укр. чоловік, що за своїм лексичним значенням дорівнює російському і білоруському муж) (З кн. Історична граматика української мови).

► Назвіть основні спільні та відмінні ознаки східнослов’янських мов.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте поданий текст. Перекладіть українською мовою. Які фонетичні, лексичні риси зближують українську і білоруську мови? Зробіть висновок про спорідненість мов.

Вясна, вясна! О, колькі e табе шчасця!

О, колькі радасці прьіносіш ты з сабой!

Умееш ты e душы агонь раскласці

І грудзі распаліць агністай барацьбой.

Янка Купала

2. Випишіть окремо: а) слова, які вживаються в українській і російській мовах з незначними фонетичними відмінностями; б)слова із спільним коренем, але з різними суфіксами і префіксами; в) слова, яких немає у російській мові.

Голова, височина, бажання, сестра, гарний, діяти, чорний, вибагливий, дія, зразок, лелека, сіяч, рот, зуб, братися, щоденник, молоток, брат, очолити, плекати, виробництво, коза, дуб, обрій, одруження, сон, ківш, сизий, коромисло.

3. Проведіть лінгвістичне дослідження. Порівняйте лексику народних пісень з сучасним варіантом мови.

4. Перекладіть українською мовою. Випишіть слова, що мають близьке звучання і однакове значення в обох мовах.

Язык возник в глубокой древности из потребностей общения людей в процессе их трудовой деятельности. Язык помогал людям понимать друг друга, объединяться для добывания средств существования, для организации производства и борьбы с силами природы. Развитие языка позволило людям закреплять свой разнообразный опыт, передавать его из поколения в поколение, что содействовало совершенствованию орудий труда и способов добывания всего необходимого, а значит, и повышению материального уровня, прогрессу науки, культуры, техники, т. е. развитию человеческого общества (3 підручника).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ДОДАТОК

Індоєвропейська родина мов


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити