Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 49. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛЬНОГО Й ДОЦІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про вживання власне українських та запозичених слів; формувати уміння і навички розрізняти споконвічну українську лексику та іншомовні слова; правильно і доцільно вживати запозичені слова у мовленні; збагачувати словникових запас десятикласників; розвивати комунікативні уміння; виховувати уважність, навчальну активність.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: копії текстів, словник іншомовних слів, «Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Випишіть із тексту власне українські слова, визначте їхню семантику і вкажіть їх специфічні ознаки.

У серці вільна і єдина — моя безсмертна Україна. Вона живе, квітує садом, тяжіє гроном-виноградом, жовтіє житніми снопами, синіє ріками-морями, мов криця в сонці пломенить, не знає спокою, не спить... У неї обрії, як мрія, над нею сонце, як надія, яку плекає кожна мати для свого рідного дитяти. Вона — мов колос, мов твердиня, моя любов, моя гординя (В. Грінчак).

2. Порівняйте текст вірша Т. Шевченка з перекладами. Випишіть спочатку слова, спільні для усіх трьох уривків, а потім відмінні. З'ясуйте семантичну тотожність (або різницю) останніх.

ЗАПОВІТ

Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий...

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

І мене в сем’ї великій,

В сем’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

Тарас Шевченко

ЗАВЕЩАНИЕ

Как умру, похороните

На Украйне милой;

Пусть курган в степи широкой

Будет мне могилой.

Положите так, чтоб видел

Я луга и кручи,

Чтобы слышал, как волнами

Днепр ревет могучий...

Схоронивши, поднимайтесь,

Цепи разорвите;

Злою, вражескою кровью

Волю окропите.

И меня в семье великой,

В братстве вольном, новом

Поминуть не позабудьте

Добрым, тихим словом.

Пер. І. Белоусова

ЗАПАВЕТ

Як памру, дык пахавайце

Мяне на кургане,

Сярод стэпу шырокага

На Украіне слаунай,

Каб бяскрайнія розлогі,

І Дняпро, і кручы

Было відна, было чутна,

Як грьіміць грымучы...

Пахавайце, ды уставайце,

Ланцугі парвіце,

І варожай злой крывёю

Волю акрапіце.

І мяне у сям’і валікай,

Сям’і вольнай, новай

Памянць вы не забудзьце

Нязлым цілім словам.

Пер. З. Бядулі

3. Запишіть подані слова парами так, щоб спочатку було українське слово, а потім — іншомовне. Як називаються в лексиці такі пари?

Негоціант, поет, афіша, життєпис, крайнебо, термометр, бей, оплески, купець, відтінок, нюанс, льотчик, градусник, горизонт, оголошення, аплодисменти, пілот, бард, князь, біографія.

4. Знайдіть у наведених реченнях слова іншомовного походження. Визначте джерело запозичення. Поясніть правопис слів іншомовного походження.

1. Наостанку в Шато почали запалювати феєрверки й світити бенгальськими вогнями (І. Нечуй-Левицький). 2. Три силуети вимальовуються в тумані (Г. Тютюнник). 3. Широким діапазоном текстотворення характеризуються син семантичні сполучники (А. Загнітко). 4. Трансляція по радіо і по телевізору (В. Нестайко). 5. Голчасті брильянти: кольє, персні, шпильки (фальшиві і справжні) — крутяться на спеціальних штативах (В. Винниченко).

5. З «Короткого тлумачного словника лінгвістичних термінів» випишіть кілька мовознавчих термінів і поділіть їх на власне українські та іншомовні. З'ясуйте, до яких іншомовних термінів можна дібрати українські синоніми. Складіть діалог з іншомовними термінами.

6. Прочитайте історію одного імені. Чи знаєте ви, що означає ваше ім'я і з якої мови воно прийшло?

Мешканці давньої Греції вельми шанували легендарну сестру бога Зевса, котру звали Деметрою, або Димитрою. Була вона богинею достатку й хліборобства. Саме її найменування стало основою нашого імені Дмитро, яке, отож, у вільному перекладі може означати: той, хто обробляє землю, хлібороб.

Ім’я має чимало здрібнілих форм (Дмитрик, Дмитерко, Дмитрусь, Митрусь, Митро, Митько, Митяш, Митя) та дало початок чималому гуртові прізвищ (Дмитренко, Дмитрук, Дмитерко, Димитров, Митрусенко, Митяшенко) (З кн. І. Глинського «Твоє ім’я — твій друг»).

7. Вибірковий словниковий диктант. З поданих слів запишіть лише кальки.

Орфоепія, дружба, університет, Вища Атестаційна Комісія, жовтень, орфографія, інтерпретація, безсмертник, диспут, телевізор, громовідвід, п’ятирічка, параграф, есе, парадигма, біохімія, літописець, анонс, амплуа, Євангеліє, артефакт, Благовіщення, лексикографія, джерело, пальто.

8. Поясніть значення кожного слова. З'ясуйте, яке з цих слів є зайвим, тобто не може за семантикою об'єднуватися з іншими.

1. Манто, пікет, пончо, тога, туніка. 2. Регата, рекет, регбі, спорт, спаринг. 3. Акварель, абордаж, офорт, натюрморт, естамп. 4. Альбатрос, анчоус, гризлі, гудрон, ківі. 5. Банджо, гобой, алгоритм, зурна, тамтам.

9. Англійські слова часто стосуються спорту, французькі — побуту й розкоші, німецькі — техніки, італійські — музики, голландські — мореплавства. Згрупуйте подані слова в такому порядку, як вони названі в завданні.

Браслет, брильянт, шлюпка, матч, одеколон, каюта, соната, акорд, адажіо, цех, рекорд, лобзик, гол, домкрат, імпровізатор, тренер, муфта, сервіз, флакон, зумер, квартет, трап, арія, клапан, віолончель, люстра, пудра.

10. З поданого тексту випишіть слова, що належать до споконвічно української лексики, і слова, що є лексичними запозиченнями.

► Споконвічно українську лексику диференціюйте на:

а) успадковану зі спільноіндоєвропейської прамови;

б) утворену від спільнослов’янської основи;

в) спільносхіднослов’янську;

г) власне українську.

Колись хустки в Україні вишивалися шовком, сріблом та золотом. Якщо вишивали шовком, то найбільше використовували червоних, синіх, зелених, жовтих та рожевих ниток. Зрідка траплявся і чорний колір. Сині нитки ніколи не використовувалися, тільки в поєднанні з червоними. Орнамент на хустках був колись переважно геометричний, а з XVIII століття, навпаки: для хусток, як і для рушників, увійшов у моду рослинний орнамент — стилізовані квіти рожі, васильків, гвоздик (О. Воропай).

11. Визначте помилки у використанні запозичених слів.

1. Контекст вашої думки мені незрозумілий. 2. Чого ти влаштовуєш інтервенцію у наші стосунки із Сашком? 3. Розмова короля із сином у другому акті була найяскравішим монологом спектаклю. 4. Кардіограма на стенді відображала результати роботи колективу у ІІ півріччі. 5. Я купив фрукти і торт. Це буде моя контрибуція у вечірку. 6. Я ще вчора записався на аудієнцію до лікаря. Він фахівець найвищого рангу (З посібника).

12. Доберіть відповідники до сталих латинських виразів, які часто використовуються в мові ЗМІ.

Momento mori, post factum, tabula rasa, persona (non) grata, post scriptum, status qvo.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► З творів художньої літератури випишіть по два речення з

а) іншомовними словами;

б) з варваризмами;

в) з кальками;

г) власне українською лексикою.

► Вкажіть джерело запозичення, поясніть правопис іншомовних слів, зазначте стилістичні функції варваризмів та кальок.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити