Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 57. НЕОЛОГІЗМИ. ПРИЧИНИ Й ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ НОВИХ СЛІВ. ЗАГАЛЬНОМОВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НЕОЛОГІЗМИ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ НЕОЛОГІЗМІВ. НОВІ СЛОВА У СЛОВНИКАХ

Мета: поглибити відомості учнів про неологізми, причини їх появи та переходу до класу загальновживаних слів; формувати уміння знаходити неологізми у художньому тексті, визначати їх тип та стилістичне значення; виховувати позитивне ставлення до лексичного розмаїття української мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте текст про неологізми.

Поява нових предметів, виникнення нових понять фіксується в мові створенням нових найменувань або зміною семантики тих чи інших слів. З’являються неологізми (від грец. neos — «новий» і logos — «слово») — новоутворені слова або сполуки слів, які не набули ще широкого вжитку.

Доля неологізмів різна. Одні з них ніколи не потрапляють до активного діючого словникового фонду, інші перетворюються в загальновживані одиниці і переходять до активного словникового запасу, внаслідок чого перестають бути неологізмами. Це означає, що неологізм — поняття конкретно історичне. У момент його появи і протягом певного часу лексичне новоутворення сприймається як неологізм. У подальшому його новизна може втрачатися, і час виникнення певного новотвору встановлюється тільки спеціальними дослідженнями.

Коли неологізм стає загальновизнаним, тобто втрачає новизну, мовці навіть не уявляють, як суспільство обходилося без нього. Ми настільки звикли до таких слів, як аеробус, космоплавання, універсам, чорнобилець, що не одразу повіримо в те, що 20-50 років тому про ці назви і поняття люди не мали уявлення. Сьогодні ми є свідками появи в українській мові нових слів, таких як приватизація, реалізатор (продавець у лотку), рухівець (член партії Руху).

Неологізми бувають загальномовні й індивідуальні. Ознакою перших є їх загальнопоширеність. Всенародного визнання набули в українській і російській мовах неологізми останнього півстоліття й останніх десятиліть: електровоз, тепловоз, спецназ, касетник (касетний магнітофон). Вони кимсь були утворені для позначення нових предметів чи вираження нових понять. їх роль номінативна, «називальна».

Неологізми індивідуальні — це індивідуально-авторські новотвори діячів науки, мистецтва, літератури.

Такі неологізми ще називають індивідуально-стилістичними, оскільки вони створені автором певного твору з певною стилістичною метою.

Індивідуальні неологізми відіграють велику роль в образному змалюванні дійсності. Не випадково в творчості кожного поета і письменника можна знайти власні новотвори: у Лесі Українки — чарівливий (співець), у Д. Павличка — змозолілі (пальці), у М. Стельмаха — веселогубий (чоловік).

На відміну від загальномовних неологізмів вони, як правило, не набувають поширення, не входять до активного словникового складу мови. Щоправда, деякі новоутворені письменниками і вченими слова стають загальновживаними. Таке сталося з словом росток, що його ввів у російську і українську мови видатний вітчизняний учений ХІХ ст. М. О. Максимович. Видатному українському письменникові ХІХ ст. М. Старицькому завдячуємо утворенням слова мрія, І. Франку — слів поступово, чинник.

Загальнонародне освоєння нових слів — складний і досить тривалий процес. Суспільство чутливе до нововведень. Якщо вони відповідають запитам спілкування, мовці їх приймають; коли ж у соціальних відносинах відбуваються зміни, нещодавно утворені неологізми перетворюються в історизми. Так сталося з словами жовтеня, колгосп, трудодень, які в 20-ті роки ХХ ст. були неологізмами, а тепер стали історизмами.

Поява нових слів — свідчення зміни словникового складу, зокрема ознака його поповнення (За С. Дорошенком).

► Дайте відповіді на питання:

· Які слова називаються неологізмами?

· Які різновиди неологізмів вам відомі?

· Наведіть кілька загальномовних неологізмів.

· Які причини виникнення загальномовних та індивідуальних неологізмів?

► На основі тексту складіть схему «Неологізми». За цією схемою побудуйте розповідь про нові слова в українській мові.

2. Запишіть окремо: а) загальновживані слова; б) застарілі слова; в) неологізми.

Літак, флешка, реєстровець, продюсування, бізнесовці, мушкет, море, пан, кучмівці, он-лайн, спонсор, шопінг, агротехніка, смартфон, гласність, вікно, євробачення, дайджест, ЗНО, кітч, село, толерантність, універсам, депутат-мажоритарник, вітер, комп’ютер, євро, кавеенщики, СНІД, амбасада, маркграф, терем, б’ютівець, планетохід, ноутбук, іміджмейкер, сонце.

► Які неологізми стали загальновживаними?

► Складіть кілька речень з неологізмами.

3. Прочитайте. Поясніть, чим викликана поява нових слів. Чи є зараз ці слова неологізмами?

— Любі діти, хто з вас тему візьме,—

каже вчитель,— тема не важка:

розказати про неологізми

на занятті мовного гуртка...

Люда дома книжку розгорнула —

ой, якраз цікава є стаття:

різних слів сучасне і минуле,

як слова народжує життя.

Низку слів докинула їй мама,

що з’явилися не так давно:

холодильник, кінопанорама,

телевізор, стереокіно.

І коли гурток зібрався знову —

інша справа! — Люда на гуртку

повела свою нехитру мову,

що й малим і старшим до смаку:

— Я читала,— повідає Люда

стриженій цікавій дітворі,—

що слова так само, як і люди,

молоді бувають і старі.

Кожен з нас неологізми знає:

це нові слова. Вони кругом.

А в старих їх словниках немає,—

мотобол, фломастер, космодром...

Д. Білоус

4. Познайомтесь з авторськими неологізмами. Поміркуйте, які образи міг зіставляти письменник при утворенні цих слів.

Снігоцвіт, тихосумний (Т. Шевченко); дощоросно (П. Тичина); весновій (А. Малишко); срібнопінний (М. Рильський); сонцемирні (П. Мовчан); продайдуші (Ю. Мельничук).

5. Прочитайте. Знайдіть неологізми, поясніть їх значення та стилістичну роль. Які з цих неологізмів — загальномовні, а які — індивідуально-авторські?

1. Весело-зорна, світляна, осонна, то літеплом, то мукою огорне, джерельнострунна, впадисто-висока, земличенько, на роговиці ока ти порошиною невмітною лежиш, така легка, кульбабна — хоч не диш (П. Мовчан). 2. Власне, музичний шоу-бізнес — це професійне продюсування артистів, звукозапис на власній студії (3 газети). 3. Уже кружляє листя жовторжаве, щоб на асфальті мокрому спочить (М. Рильський). 4. Дуб столітній, звівши віти, чародіє. Й самотою в мрійношумі, в тихім шумі на зеленому осонні думу дума (Г. Коваль). 5. Одвересніло. Сніг. Морози (М. Ільницький). 6. Зорі небо ожемчужать, зорі думоньки закружать в недосяжній висоті (Г. Чупринка). 7. Поїзд наближався до Вапнярки, коли на пероні з’явився цей елегант у чорних окулярах (С. Чорнобривець). 8. Серед переваг фірми — швидке і ефективне обслуговування, наявність великого паркінгу, свіжість і висока якість пропонованих товарів (3 газети).

► Складіть чотиривірш, увівши в нього власний неологізм.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть 5 речень, де вживалися б неологізми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити