Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 58. НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ

Мета: подати відомості про анотацію як короткий огляд змісту книги, статті, про структуру анотації та її призначення; формувати уміння складати анотації, логічно викладати думки; розвивати усне та писемне мовлення; покращити вміння ефективно працювати з літературою.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, пам'ятка «Як складати анотацію».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО СКЛАДАННЯ АНОТАЦІЇ

1. Прочитайте текст. Визначте його основну думку, складіть план.

Робота з книгою розпочинається з попереднього знайомства з нею — з її довідковим апаратом (вихідними даними та анотаціями).

Вихідні дані вміщуються на титульній сторінці та на її звороті, а також на останній сторінці книги. У вихідних даних зазначаються ім’я і прізвище автора (авторів), прізвища редакторів, художників, коректорів, обсяг книги, тираж. Вказується також адреса видавництва та друкарні, де виходить книга.

Анотація — це короткий огляд змісту книги, статті часто з критичною оцінкою її. Вона складається з:

1) опису бібліографічних ознак книги (автор, назва і т. д.);

2) короткого переказу матеріалу;

3) вказівок, кому ця книга адресована.

Анотація здебільшого розміщується на звороті титульної сторінки і служить для попереднього ознайомлення читача зі змістом книги. Іноді в анотації містяться елементи оцінки книги і короткі відомості про автора.

Анотація — один із важливих елементів довідкового апарату книги (З підручника).

► Поміркуйте, чи можна порівняти анотацію з розповіддю людини про себе.

► Які відношення між анотацією і бібліографією?

► Для чого потрібна анотація?

2. Ознайомтеся з вихідними даними та анотаціями до книжок. Визначте тему, на яку написана кожна з них. Чи можна встановити тему та уявити зміст книги за допомогою вихідних даних? Яка роль при цьому відводиться анотації?

Анотація № 1

Вихованець І. Р. Таїна слова / Вихованець І. Р. — К.: Рад. школа, 1990. — 284 с.

Про таїну рідного слова, про мовну скарбницю народу, зібрану в словниках, про те, як народжується слово, про історію слів, про наші імена й прізвища, про назви міст, про взаємозв’язки української мови з іншими мовами розповідає ця книжка.

Читачам буде цікаво дізнатися, як, коли і в якій країні з’явилися деякі слова і чому вони примандрували до нас.

Для учнів середньої школи, всіх шанувальників рідного слова.

Анотація № 2

Скляренко С. Д. Володимир: [роман] / Скляренко С. Д. — К.: Веселка, 1991. — 539 с.

Наприкінці ІХ століття за князювання Володимира Святославовича Київська Русь прийняла християнство. Це був акт, значення якого важко переоцінити. На зламі епох на зміну родовому ладові прийшов феодальний устрій. Запровадження християнства сприяло посиленню великокнязівської влади, зміцненню єдності, утвердженню могутності держави, збагаченню культурних зв’язків з іншими народами світу. «Обрати новий шлях для Русі, з’єднати й повести за собою людей князеві Володимирові було нелегко...» — пише автор. Читачі переконаються в цьому, познайомившись з романом «Володимир», що є продовженням роману «Святослав». На них чекає захоплююча подорож у давноминулі часи, коли наші предки, не шкодуючи життя заради отчизни, утверджували її у віках.

Анотація № 3

Дерево пам’яті: книга українського історичного оповідання в 4 т. / [упоряд. Ю. М. Хорунжий]. — К.: Веселка, 1993. Т. 3: Світова історія — 1991. — 511 с.

Ця книга поведе тебе, читачу, в найдавніші світи, в найвіддаленіші куточки землі, познайомить з життям, побутом і звичаями багатьох народів. Світова історія — від стародавніх шумерів і єгиптян, греків і римлян до країн і народів кінця ХІХ — початку ХХ століття — оживає з-під пера українських письменників, класиків і сучасників, чиї твори й склали третій випуск українського історичного оповідання.

Анотація № 4

Бабич Н. Д. Історія української літературної мови. Практичний курс: [навч. посібник] / Бабич Н. Д. — Львів: Світ, 1993. — 376 с.

Навчальний посібник містить вправи, завдання, контрольні запитання та бібліографічні довідки, які передбачають практичне засвоєння курсу історії української літературної мови — становлення лексичної і стилістичної систем мови, граматичних та правописних її норм у взаємозв’язках з живим мовленням, з історією, духовною та матеріальною культурою українців.

Для студентів філологічних спеціальностей університетів і педінститутів.

· Як анотація допомагає при роботі з літературою?

· Що вміщує анотація в кінці? Навіщо? Чому важливий адресат?

· Зверніть увагу на оформлення вихідних даних: послідовність запису, розділові знаки.

3. Запишіть вихідні дані кількох книг.

IV. НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ

1. Розгляньте пам'ятку «Як складати анотацію».

ПАМ'ЯТКА

«Як складати анотацію»

1. Прочитайте книгу, статтю.

2. Розгляньте вихідні дані, запишіть їх.

3. Коротко перекажіть матеріал книги, статті.

4. Подайте короткі відомості про автора.

5. Подайте оцінку книги, статті.

6. Вкажіть, для кого ця книга, стаття призначена.

2. Усно складіть анотацію на одну з книг.

3. Напишіть анотацію на улюблену книгу.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Доберіть зі своєї домашньої чи шкільної (районної) бібліотеки дві-три книжки і напишіть на них анотації, щоб зацікавити своїх ровесників.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити