Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 59. МОВЛЕННЄВИЙ КОЛОРИТ: УРОЧИСТЕ, ВВІЧЛИВЕ, ОФІЦІЙНЕ, ІНТИМНО-ЛАСКАВЕ, ФАМІЛЬЯРНЕ, ГУМОРИСТИЧНЕ, САТИРИЧНЕ МОВЛЕННЯ

Мета: подати поняття про мовленнєвий колорит та його види; формувати уміння розпізнавати колоритно-стильовий різновид текстів, розвивати логічне мислення; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: ксерокопії текстів.

Мова є справді п’ятою ефірною стихією світу.

Проте в кожного сущого на землі свій голос,

свій тембр, своє інтонаційне забарвлення.

П. Мовчан

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте епіграф до уроку. Яка роль голосу під час бесіди? Чи можна інтонацією образити?

Коментар учителя. Колорит — це певна тональність тексту, яка закладається мовцем, з метою викликати у слухача відповідний настрій, емоції, тон спілкування. Кожний текст більшою чи меншою мірою містить у собі стилістичний колорит своєї доби, хоча ми не завжди його й помічаємо, тому що самі живемо в колориті цієї доби... Колорит може залежати від умов і ситуації спілкування, особистості мовця, соціальних і рольових характеристик його (Л. Мацько).

Забарвлення ввічливості у мові досягається вживанням слів із значенням пошани до особи, якій адресується висловлювання, а фамільярний тон характеризується наявністю слів і словосполучень, які підкреслюють перебільшену невимушеність, надміру розв’язність та безцеремонність у ставленні до своїх співрозмовників. Емоційне забарвлення ввічливості або фамільярності може виявлятися в епістолярному та розмовно-побутовому стилях літературної мови (З підручника).

2. Прочитайте текст. Визначте види мовленнєвого колориту та назвіть характерні ознаки кожного з цих видів.

У практиці мовного спілкування, крім ознак функціонально-стильового розгалуження, в мові розвинулися й інші стилістичні ознаки, в яких виявляється різний тон або колорит висловлювання: урочистий, офіціальний, інтимно-ласкавий, гумористичний, сатиричний та ін. Той чи інший тон або стилістичний колорит висловлювання може забарвлювати весь текст (твір) загалом або виявлятися в окремих його частинах і елементах.

Стилістичний колорит урочистості виявляється дуже часто в ораторському і публіцистичному стилях, а також у художній літературі, коли ставиться на меті збудження високих почуттів і настроїв у слухачів або читачів по відношенню до знаменитих подій, видатних осіб, героїчних, патріотичних вчинків, важливих фактів державного, громадянського життя. Засобами створення такого стилістичного колориту є піднесеність тону викладу, спеціальний добір засобів вираження.

Стилістичний колорит офіціальності, що властивий стилям ділової мови. Може надаватися мові епістолярного стилю (приватні листи «холодного» тону), усно-розмовній мові (підкреслено холодна чемність, офіціально вживані звороти і формулювання) тощо.

Стилістичний колорит інтимності, ласкавості властивий текстам, зміст яких забарвлений почуттями симпатії, сердечності. Такі відтінки зустрічаються в різних стилях: в розповідно-розмовній мові, в епістолярному стилі, в мові художньої літератури, особливо — для дитячого віку. Стилістичний колорит інтимно-ласкавості створюється насамперед специфічним словотвором із суфіксами зменшеності-пестливості, особливо в іменниках і прикметниках. Часто вживані означення-епітети з забарвленням пестливості.

Стилістичний колорит гумору виявляється в текстах, зміст яких має жартівливий характер, показуючи життєві події й ситуації з комічного боку.

Сатиричний стилістичний колорит властивий публіцистичним, ораторським творам або творам художньої літератури, які спрямовані на викриття, гостре висміювання і таврування ганебних вчинків і явищ у суспільстві (За І. Чередниченком).

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте. За експресивним забарвленням визначте колоритно-стильовий різновид мовлення кожного з уривків. Якими прийомами та за допомогою яких мовних засобів створюється відповідний колорит?

Текст № 1

Ліс ще дрімає в передранішній тиші... Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво. Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку. Ліс ще дрімає. а з синім небом вже щось діється: воно то зблідне, наче від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів. Небо міниться, небо грає усякими барвами, блідим сяйвом торкає вершечки чорного лісу. Стрепенувся врешті ліс і собі заграв. Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, заметушилась у травиці комашня, розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо — туди, де небо міниться, де небо грає всякими барвами. (М. Коцюбинський).

Текст № 2

Кордон! Ми знов повернулись сюди, і вартовий став на тому самому місці, де він стояв 22 червня 1941. Ми не забули нічого, але багато чого навчились. Ми живі, змужнілі й досвідчені. А чи живий ти, ворожий авіаторе, з залізним хрестом на грудях, ти, який у ту далеку чорну неділю скинув на цю прикордонну будку першу бомбу з свого літака? (О. Гончар).

Текст № 3

— Мамочко, як гарно! — скрикнув Петрусь.

— Що тобі, синку? — заклопотано вбігла мама з другої кімнати.

— Мамо! Ах який дощик теплесенький, сонечко, весна! (Дніпрова Чайка).

Текст № 4

Десь на вулиці матусю запитав хлопчина:

— А чи може без бельзину їхати машина?

Мати вражена спинилась, вдарила в долоні:

— Звідки слово це взялося в твоїм силіконі?

П. Глазовий

Текст № 5

Той дурень, хто дурним іде панам служити,

А більший дурень, хто їм дума угодити!

Годив Рябко їм, мов болячці й чиряку,

А що за те Рябку?.. ...спороли батогами,

А за вислугу палюгами,

Чи гавкає Рябко, чи мовчки ніччю спить,

Все випада-таки Рябка притьмом побить.

Уже мені, бачу, чи то туди — високо,

Чи то сюди — глибоко:

Повернешся сюди — і тута гаряче,

Повернешся туди — і там-то боляче!

Хоч би я тісто вніс псяюсі із діжею,

То б він розтовк і ту над спиною моєю.

З ледачим все біда: хоч верть-круть, хоч круть-верть,

Він найде все тобі хоч в черепочку смерть».

П. Гулак-Артемовський

2. Робота у групах. Складіть діалог між вчителем і учнем.

Група 1. Використовуючи урочистий колорит.

Група 2. Використовуючи фамільярний колорит.

Група 3. Використовуючи інтимно-ласкавий колорит.

Група 4. Використовуючи офіційний колорит.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

· Що ми називаємо «мовленнєвим колоритом»?

· Які види мовленнєвого колориту вам відомі?

· Назвіть мовні особливості кожного з цих видів.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Знайдіть і випишіть з художніх творів приклади колоритно-стильових різновидів мовлення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити