Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 62. ОСНОВНІ ВИДИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ, ГОВОРІННЯ, ЧИТАННЯ Й ПИСЬМА. УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ

Мета: повторити і поглибити знання учнів про основні види мовленнєвого спілкування, про особливості мовленнєвого етикету, ввічливі форми звертання, прощання, вживання пошанної форми множини; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, вміння сприймати текст, розуміти його зміст, стисло відтворювати; виховувати ввічливість

Типу уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: словник-довідник з культури української мови, таблиця «вживання займенників «ти» та «ви», картки з індивідуальним завданням, ксерокопії текстів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда з десятикласниками

· Що таке спілкування? Для чого люди спілкуються між собою?

· Уявіть ситуацію: ви йдете вулицею, аж раптом хтось до вас звертається: «Гей ти!». Як ви до цього ставитеся?

· Чи вважаєте ви, що спілкування є мистецтвом, якого потрібно навчатися?

· Чому люди інколи не розуміють одне одного? Чи траплялося з вами таке, що вас не розуміли? З чим це було пов’язане?

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прочитайте текст, визначте його основну думку. Складіть план.

Важко переоцінити значення мовлення в житті людини і суспільства загалом як засобу передачі знань і досвіду, накопиченого людством, як засобу духовного розвитку, виховання, освіти, як засобу спілкування, впливу один на одного.

Відомо, що 70-80 % того часу, коли людина не спить, вона слухає, говорить, читає, пише, тобто займається мовленнєвою діяльністю, пов’язаною із змістовим сприйняттям мовлення і його створенням (продукуванням).

Аудіювання (слухання і розуміння) — вид мовленнєвої діяльності, тісно пов’язаний з усним мовленням, хоча можна слухати і озвучене писемне мовлення (наприклад, читання книжок вголос; останні новини по радіо тощо). Без слухання неможливе спілкування в повсякденному житті, засвоєння інформації як у школі, так і поза її межами.

Читання — це один із видів мовленнєвої діяльності, основними компонентами якого є сприйняття тексту і активна переробка інформації. Читання — це творчий процес. Уміння читати передбачає, з одного боку, оволодіння технікою читання, тобто правильним озвученням тексту, записаного в певній графічній системі, а з другого — вміння осмислювати прочитане (визначати логіку, структуру висловлювання, робити висновки і формулювати їх своїми словами. Критично оцінювати одержану інформацію, сприймати її та використовувати у відповідних життєвих ситуаціях тощо).

Говоріння і письмо — види мовленнєвої діяльності, пов’язані з усною і писемною формою. Навчання усного і писемного мовлення називається розвитком зв’язного мовлення. Зв’язне мовлення — це і процес (мовленнєва діяльність), і певний продукт мовленнєвої діяльності (розгорнута відповідь учня на уроці, реферат, стаття в газету, журнал, доповідь, роздум та ін.).

Кожній людині необхідно добре володіти всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, читанням, говорінням, письмом), а також навичками ввічливого мовлення (З підручника).

Коментар учителя. Слово етикет походить з французької. Це слово означає квиток, ярлик. Але ж у сучасній українській мові воно з цим значенням не функціонує. Як же сталося, що семантика (лексичне значення) слова переосмислилась? А відбулося ось що.

Колись учасники різних церемоній чи урочистостей одержували квитки, у яких зазначалось, що вони мають робити і як поводитись. Так це слово, яке означало «квиток», почало означати правила поведінки на різних прийомах, зустрічах, церемоніях.

Пізніше етикет розширило своє лексичне значення (С. Дорошенко).

З’ясуємо, яке значення має це слово сьогодні.

2. Робота зі словниками. Визначте, що входить до поняття «мовний етикет». Як мовний етикет впливає на культуру спілкування?

3. Прочитайте прислів'я. Сформулюйте за їх змістом правила мовного етикету.

1. Краще мовчати, ніж брехати. 2. Говорить, наче три дні не їв. 3. Ласкаве слово — як день ясний. 4. Бесіди багато, а розуму мало. 5. Слово — не стріла, а глибше ранить (Народна творчість).

4. Прокоментуйте висловлювання В. Сухомлинського. Поміркуйте, про які засоби мовного етикету говорить автор?

1. Ми говоримо одне одному: здрастуйте, доброго здоров’я... Цим ми висловлюємо своє ставлення до найбільшої цінності — людини. 2. Великим людським скарбом є вміння відчувати свою провину. Допустившись помилки, завдавши прикрощів, тривоги, ми почуваємо докори сумління й звертаємось з проханням: простіть, вибачте 3. Звертаючись один до одного з проханням, ми говоримо: будь ласка. У цьому простому й чудовому вислові, що здатний чудодійно впливати, захована наша повага до гідності людини, шанування в ній самостійності, незалежності, доброї волі (В. Сухомлинський).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прослухайте текст. Визначте його основну думку. Про які аспекти культури мовлення в ньому йдеться? Стисло перекажіть.

МАГІЯ СЛОВА

Як відзначають мовознавці, одним із суттєвих показників людської шляхетності є культура мовлення — поняття не тільки лінгвістичне, а й психологічне, педагогічне, естетичне та етичне. У багатому мовному арсеналі виробилась й закріпилася ціла система словесних вітань: «доброго ранку», «доброго здоров’я», «добридень», «доброго вечора у вашій хаті», «бувайте здорові» тощо.

На окрему розмову заслуговують і родинні звертання. Традиційно на Україні діти називали своїх батьків на «ви». Така форма диктувалася високою повагою до найближчих людей.

Неабияке значення має тон розмови, вміння вислухати іншого, вчасно і доречно підтримати тему. Ввічливість, уважність і чемність — основна вимога мовного етикету. Від чемного привітання, шляхетного потиску руки, невимушеної, ненав’язливої розмови виграш обопільний. Лихослів’я, лицемірність, невміння вислухати колегу, навпаки, лише нервує, псує настрій.

Є в нашій мові коротке, але напрочуд тепле слово «дякую». Чи часто користуємося ми ним, особливо в магазинах? Цілий день стоїть за прилавком продавець. Беручи покупку, ми нерідко забуваємо сказати од- не-єдине слово. А може, воно б зняло в людини втому, підняло настрій.

Вироблені віками і закріплені в побуті кращі форми вітань-звернень, повсякденного спілкування — не звичайна людська забаганка і, тим паче, не пусте фразерство. Це наш повсякденний етикет, наша культура, взаємостосунки, зрештою, наше здоров’я, не тільки в буквальному, але й переносному значенні. Коротше кажучи, це наш спосіб життя (За В. Скуратівським).

2. Запишіть усі можливі форми вітання і прощання з близькими і малознайомими людьми. Поясніть різницю між цими виразами.

3. Дайте відповідь на питання

· У якій формі можна зробити зауваження дитині, приятелю, людині старшій за віком?

· Як відмовити незнайомій людині, товаришу?

· Як попрощатися з малознайомою людиною, приятелем, колегою?

4. Як ви гадаєте, коли слід звертатися до людини на «ви», а в якому — на «ти»? Розгляньте таблицю «Вживання займенників «ти» та «ви». Доберіть власні приклади на вживання «ти», «ви». Прочитайте текст.

ПРО ЗАЙМЕННИК «ВИ»

Як відомо, займенник «ви» вживається у нашій мові при звертанні до кількох осіб — це його пряме значення. Але він може бути вжитий і для словесного вираження пошани при звертанні до одного співрозмовника. Це — так звана пошанна множина. При користуванні пошаною множиною часом виникають сумніви: як сказати: «Ви принесли», чи «Ви принесла»? Адже тут дію виконує одна особа, хоча звертаються до неї в множині. «Ви принесла» — неправильно. Звичайно присудок узгоджується з підметом у числі, тому й повинен тут стояти у множині. Правильно буде: «Вчора Ви обіцяли принести мені книжку».

Якщо присудок виражений не дієсловом, а прикметником, то він може стояти як у множині, так і в однині. Отже, може бути і «Ви щасливий», і «Ви щасливі». Проте висловлення буде більш стриманим і ввічливим, якщо присудок стоятиме у множині.

Пошанна множина в українській мові найчастіше виражається другою особою. Пишеться вона тільки з великої букви (А. Коваль).

5. Робота у групах з індивідуальними картками

Картка № 1

Складіть діалог, дотримуючись правил мовного етикету, між двома учнями на перерві.

Картка № 2

Складіть діалог, дотримуючись правил мовного етикету, між двома незнайомими людьми.

Картка № 3

Складіть діалог, дотримуючись правил мовного етикету, між начальником і підлеглою.

Картка № 4

Змоделюйте ситуацію телефонної розмови, дотримуючись правил мовного етикету.

6. Доповніть речення. У якій етикетній ситуації можна ними скористатися?

1. Мушу зауважити, що... 2. Я іншої думки щодо... 3. Добродійко, чи не могли б ви. 4. Скажіть, будь ласка. 5. Сестричко, я така рада.

Коментар учителя. Звертання до співбесідника — найяскравіший і часто вживаний етикетний знак. За допомогою звертання ми можемо назвати і покликати людину, звернутися до неї з проханням, пропозицією. До близьких і знайомих звертаємось: Надю! Сестричко! До незнайомих належить звертатися словами: пані, пане, добродію тощо (З підручника).

7. Утворіть речення із звертанням. Зверніть увагу на розділові знаки та кличну форму.

Пане, брат, друг, Олег, Михайло Петрович, Марія Валеріївна, юнак, добродійка, Ніна.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Поміркуйте над питанням: «Як мовленнєвий етикет відображається у фольклорі». Доведіть свою думку. Випишіть приклади з творів усної народної творчості.

«Вживання займенників «ти» та «ви»

Ви

Ти

До незнайомих або малознайомих людей

До близької людини

До рівної або старшої віком, посадою людини

До рівної чи молодшої віком, посадою людини

При офіційних обставинах

При неофіційних обставинах спілкування

При прояві ввічливого ставлення до людини

При дружньому або фамільярному ставленні до людини


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити