Усі уроки української мови 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД

УРОК 64. ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ

Мета: розширити знання десятикласників про словниковий склад сучасної української мови за сферою її використання, про загальновживану лексику; виробляти лінгвокультурознавчу компетенцію, формуючи цілісне уявлення про мову як національно-культурний феномен, поглибити знання про константи української культури, концептуальні лінгвокультуреми; формувати уміння знаходити в тексті слова з національно- культурним компонентом значення, діалектизми, установлювати вмотивованість їх вживання; виховувати повагу до культури рідної країни.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, схема «Лексика сучасної української мови за сферою використання», тлумачний словник української мови.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

IІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. До названих груп доберіть загальновживані слова.

1. Назви тварин. 2. Назви явищ природи. 3. Назви речей. 4. Назви кольорів. 5. Назви дій. 6. Назви рослин.

2. Побудуйте розповідь про словниковий склад української мови за сферою вживання.

3. Вибірковий диктант. Запишіть лише загальновживані слова. Перевірте себе за допомогою тлумачного словника.

Плай, парубок, пектин, плаксійка, поле, пізній, вечір, плиткий, планета, тайстра, врубати, лажа, сестра, читати, жайвір, флояра, дощ, жмут, бараболя, тубус, лафет, кілобайт, тимпан, дружба, аваль, пам’ятати, освіта.

4. Виразно прочитайте поезії. Поміркуйте, яка основна думка цих поезій. За допомогою яких слів автору вдається створити образ України?

Текст 1

Промовлю слово «мати», промовлю слово «син»,

А потім ще два слова — «калина» і «журба»...

Пречиста рідна мова з непам’ятних глибин —

Співуча, як весілля, живуча, як верба.

Рідна мово, перше слово

Ти в устах моїх плекала,

Першу пісню колискову

Наді мною вознесла,

І як я рідні печальній

Прошепчу слова прощальні,

Присягаю, рідна мово,

Будуть це твої слова.

Промовлю слово «батько» і слово «буревій»,

А потім знов два слова — «криниця» і «кобзар».

Могутня рідна мова народ водила мій

По мисленому древу — від мурави до хмар.

Б. Стельмах

Текст 2

Люблю я в рідному краю

веселі співанки пташині,

і річки бистру течію,

і руту-м’яту при долині;

пропахлі вітром колоски,

гінке, гінке безмежне поле,

і мамин хліб, і ті стежки,

якими вранці йду до школи;

і перші проліски в гаю,

і щедре сонечко в блакиті...

Люблю Вітчизну я свою,

вона — найкраща в цілім світі!

Л. Компанієць

5. Прочитайте текст. Сформулюйте визначення поняття лінгвокультурема. Яким чином у мові можуть виражатися лінгвокультуреми?

Культурологічна інформація витворена протягом віків мисленням, поведінкою, способом життя етносу, закарбована в колективній його пам’яті, усталена в системі етичних і естетичних цінностей, у моральних нормах і звичаях, міфах, обрядах та віруваннях і відображена у виражальних засобах сучасної мови. З погляду плану змісту лінгвокультуреми мають надзвичайно широкий спектр культурологічної семантики: це слова, вирази і конструкції для називання культурних реалій (підприємств, явищ, осіб); ідей, течій, стилів; це міфи, образи, символи, стереотипи. Тому і план вираження культурної інформації у матеріалі мовних одиниць є також широким: від звукосполучень (твоє журливе «ку-ку» спливало, як сльози по плакучій березі, і змивало мою утому». М. Коцюбинський), окремих слів, синтаксичних конструкцій, виразів, фразеологізмів, афоризмів. Це можуть бути:

□ мовний знак, що називає національний артефакт, який не має мовного еквіваленту в іншій культурі (колядки, щедрівки, свят-вечір, бандура, троїсті музики, сопілка, гай, тин, рушник, заручини);

□ сигніфікативна лінгвокультурема, тобто така, денотат якої спільний для порівнюваних культур, а сигніфікати відрізняються важливістю і змістом культурної інформації (тато, батько, матуся, ненька, трембіта, батьківщина, подавати рушники, шишки бгати);

□ конотативна лінгвокультурема несе культурну інформацію тільки у конотації мовного знака, а предметно-понятійний зміст його однаковий або дуже близький у порівнюваних мовах (калина, барвінок, чорнобривці, як тополя стала в полі, наче волошки в житі, криниця, отчий поріг);

□ тропеїчні і фігуральні лінгвокультуреми міфологічного, народнопоетичного, фразеологічного, уснорозмовного та писемно-літературного походження. Це епітети, порівняння, метафори, різних типів параномазії, перифрази та ін. (золоте слово, срібне весельце, карії очі, дрібні сльози, гірка доля; сонячні кларнети; киплять сади під снігом квітня; квітчаста батьківщино вишні й соловейка (Б.-І. Антонич); блакитними річками тече льон (М. Коцюбинський);

□ лінгвокультуреми-фразеологізми етнічного уснорозмовного і писемно-літературного походження (немає лою під чуприною, не варить баняк, витрішки продавати, позичити в сірка очей; терновий вінок, лебедина пісня, зачароване коло; немає пророка у своїй вітчизні, через терни до зірок та ін.);

□ лінгвокультуреми-народні номени українських місяців, пір року, традиційних свят тощо (соняшник — сонцепоклонник, сонцелюб; завірюха — віхола, завія, сніговійниця, хуртовина; петрівка, спасівка);

□ символічні лінгвокультуреми — це мовні знаки, що мають культурний зміст, виражають особливості світобачення національної лінгвокультури і сприймаються в суспільстві як символи (Україна, Дніпро, Кобзар, Каменяр, Великий Луг, Хортиця, Славутич, Чумацький Шлях, Гетьманщина);

□ символічні лінгвокультуреми соціально-національної поведінки — це формули мовного етикету (Добридень! Надобраніч! Дякую! Будь ласка! Смачного! Перепрошую! Прошу! Будьмо! Бувайте! Моє шанування! Слава Ісусу! Навіки слава) (За Л. Мацько).

6. Прочитайте. Назвіть загальновживані слова. Визначте лінгвокультуреми.

1. У росяні вінки заплетені суцвіття до ніг тобі, титане, кладемо, ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття (В. Симоненко). 2. Поцілує тебе, моя земле, востаннє, І за повід печаль поведу до Дніпра (П. Гірник). 3. Зоря Кобзарева нам буде сіяти, допоки квітує земля (П. Осадчук). 4. Земля моя, Україно, тобі до лиця Неопалима калина, терни і собори (П. Гірник). 5. На цій землі, де молочай цвіте І де тополя розмовляє з небом, Росту і я, і мальва теж росте, Магічно пригорта мене до себе (М. Людкевич). 6. І розцвіла, як квітка, мова на рідній ниві, над струмком (О. Олесь). 7. Може, вийшла русалонька Матері шукати. А може, жде козаченька, Щоб залоскотати (Т. Шевченко).

7. Складіть кілька речень, де б вживалися лінгвокультуреми різних типів.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Складіть діалог про національно-мовний образ України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити