Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ

УРОК 75. ВІДМІННІСТЬ СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ У РІЗНИХ СЛОВНИКАХ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Мета: продовжувати навчати учнів правильно й раціонально використовувати різні типи словників, поглиблювати знання про відмінність словникових статей у різних словниках, подати відомості про стилістичні засоби лексикографії; формувати вміння виконувати дослідницьку роботу на основі різних типів словників; виробляти потребу звертатися до довідкової літератури, виховувати пошану до народних звичаїв та традицій, увагу до слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: копії текстів, різні види словників.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ І ВПРАВ

1. Прочитайте текст. З'ясуйте, до якого стилю мовлення він належить.

ОБРЯДОВА ІЖА

Народна обрядова їжа — святкова, ритуальна або церемоніальна — не лише засіб задоволення життєвої потреби людини, а й важлива форма соціального спілкування, традиційна суспільна цінність, що несе на собі символічне навантаження.

У весільній обрядовості хліб, як ми знаємо, був одним з найголовніших атрибутів. Із хлібом ходили старости, хлібом благословляли молодих на подружнє життя, зустрічали й проводжали наречених, ходили до сватів тощо.

Виразною особливістю українського весільного обряду було виготовлення спеціального хліба — короваю. Ареал поширення короваю охоплює майже всю територію України (крім деяких районів Закарпаття та Середньої Наддністрянщини, де функцію короваю виконували весільні калачі). Значення короваю в українському весіллі було настільки великим, що молодий, якому за певних причин (через бідність, сирітство) не випікали короваю, одержував прізвисько «Безкоровайний».

Коровай виготовляли, як правило, у обох молодих і ділили під час дарування. Коровай мав глибокий символічний зміст: єднання молодих у сім’ю, єднання двох родин, продовження роду, плодючість, перехід молодих до вищої соціальної групи тощо. Усе, що стосувалося короваю, набувало й магічного значення. Коровайницями не мали права бути вдовиці або розведені — лише особа щасливої подружньої долі допускалася до діжі. Коровайну діжу й піч величали піснями, водою з-під помитих коровайницею рук умивали всіх присутніх на коровайному обряді, потім урочисто виливали цю воду під плодюче дерево.

Характерним весільним печивом були також шишки, якими обдаровували коровайниць, гостей, весільну челядь, молодь, яку не частували короваєм. У деяких районах роль шишок виконували перепілки, зозульки, гуски, качки. Їли й інше печиво — верч на Поліссі, лежень на Правобережжі, дивень на Півдні тощо.

Глибоко символічного змісту набувало у весіллі хлібне зерно, яким «посівали» молодого, випроводжаючи його з батьківського дому до шлюбу й молодих по шлюбі. У деяких районах до жита чи пшениці додавали овес, горіхи, які становлять один ряд у символіці продовження роду (За Л. Артюх).

► Поясніть, яким словником ви скористаєтесь для аналізу виділених слів: за вимовою; за написанням; при поясненні лексичного значення; при визначенні походження; при доборі синонімів; при доборі омонімів до виділених слів.

► Проаналізуйте виділені слова за цими словниками.

2. Випишіть словникові статті з реєстровими словами мавка, Євангеліє, мораль, метод, потяг зі словників різних типів (на вибір). Проаналізуйте зміст і структуру цих статей.

3. Знайдіть у тлумачних словниках статті про лексеми знати, йти, робити. Випишіть невідомі вам раніше значення або експресивні відтінки цих слів.

4. Прочитайте текст. Зробіть висновок про стилістичну роль словників.

Стилістична грамотність передбачає насамперед правильне й доречне вживання слів — відповідно до їхнього значення й емоційно-стилістичного забарвлення.

Найчастіше трапляються такі лексичні помилки:

1. Сплутування слів і виразів російської та української мов: «карандаш» замість олівець, «приймати участь» замість брати участь, «відноситися з повагою» замість ставитися з повагою, «являється бунтарем» замість є бунтарем.

Щоб позбутися таких помилок, треба якийсь час регулярно перевіряти себе за російсько-українським словником.

2. Вживання слів української мови в невластивому значенні: «кохання до Петра» замість любов до Петра, «повість відіграла велике значення» замість повість мала велике значення тощо.

3. Захаращення речень зайвими словами: «українські письменники і поети» — назва письменник охоплює всіх, хто пише художні твори (прозу, поезію, драматургію), тому тут слово поети зайве, досить сказати: українські письменники (або українські прозаїки й поети); «два молоді юнаки» — слово юнаки означає молоді люди, тому означення молоді при ньому не потрібне (За І. Ющуком).

5. Доберіть з дужок потрібне слово. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Марко Вовчок (мала, відіграла, зіграла) велику роль (у процесі становлення, у становленні) реалістичної прози в українській літературі. 2. Суд (оголосив, об’явив) своє рішення. 3. Головною героїнею п’єси (є, являється) Наталка. 4. Наталка з глибокою пошаною (відноситься, ставиться) до своєї матері (З посібника).

6. Відредагуйте речення, усунувши недоречності. За потреби скористайтеся словниками.

1. Причиною аварії стала безпечність водія. 2. Чому біжать солдати? (З газети). 3. Дякую, що Ви без коливань погодились на цю зустріч (З усного мовлення). 4. Чим займається доброчинний фонд? — «Інтелект» займається комерційною діяльністю (З посібника). 5. Солдати скаржаться, що їх годують препогано, звертаються до них грубо (З газети). 6. Максим Тарасович Федорченко є постійним і непримиренним уболівальником за народну справу (З посібника).

7. Робота в парах. Складіть діалог на тему: «Словники в моєму житті».

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Напишіть реферат на одну із запропонованих тем: «Автори словників — титани праці», «Побудова словника і словникової статті (на матеріалі конкретного словника)», «Словникове багатство України», «Лексикографія як галузь мовознавчої науки».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити