Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОРФЕМІКА Й СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

УРОК 81. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: МОРФОЛОГІЧНІ І НЕМОРФОЛОГІЧНІ. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОСНОВО- І СЛОВОСКЛАДАННЯ, АБРЕВІАТУР, СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

Мета: поглибити знання школярів про основні способи словотвору в сучасній українській мові, подати відомості про особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, складноскорочених слів та їх стилістичні функції; розвивати вміння визначати спосіб творення відомих слів, виконувати словотворчий аналіз слів, читати та розшифровувати складноскорочені слова; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: копії текстів, схема «Основні способи словотвору в сучасній українській мові», таблиця «Творення складноскорочених слів (абревіатур)».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Робота зі схемою «Основні способи словотвору в сучасній українській мові». Розгляньте схему та побудуйте лінгвістичне повідомлення про існуючі способи словотворення. Коротко охарактеризуйте кожен з них, наведіть приклади.

2. Прочитайте подані слова. Укажіть спосіб, яким вони утворені.

Недобрий, підсвічник, глушина, премудрість, читач, чайник, шнурок, листопад, машинобудівельний, «Таврія», молодість, УТН, ткацтво, безвідповідально, котрийсь, хмарочос, білісінькій, НТР, затишок, гарбузище, синьо-жовтий, приморський, вітерець, ПТУ.

3. Утворіть нові слова різними способами.

□ Префіксальним: будова, ходити, писати.

□ Суфіксальним: довірливий, відвертий, високий.

□ Префіксально-суфіксальним: танцювати, бесіда, повільний.

□ Основоскладання: Чорне море, залізо і бетон, чорні брови.

□ Морфолого-синтаксичним: вчений, коло двору, відпочиваючий.

□ Лексико-синтаксичним: підписаний вище, добрий день, зірви голова.

□ Лексико-семантичним: ткач, Півні (назва села), Перебудова (період у житті колишнього СРСР).

► Уведіть утворені слова в речення.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Утворіть префіксальним способом спільнокореневі слова. Якого значення словам надають префікси? Як можна назвати однакові префікси, що утворюють різні частини мови?

Художній, рідний, високий, чистий, широкий; спів, звук, смак; гадати, думати, писати.

2. Прочитайте текст. Визначте, за допомогою чого автор досягає образної виразності тексту. Укажіть спосіб творення виділених слів. Знайдіть слова із суфіксами. Якого відтінку вони надають слову?

А поглянеш на розсипані хатки, на завіяні снігом лужки та діброви, на мовчазні під місяцем верби, на притихлі садочки й криниці, згадаєш петрівчанські стіжки й копиці, скрипливі ворота чи підведені тінями тини — і звідусіль сколихнеться, оживе чиєсь кохання. Отак від хати до хати, від стежки до стежки будеш іти давніми чи свіжими слідами його (М. Стельмах).

3. Розподіліть наведені дієслова залежно від способу творення.

Розгнівати, перелякати, гнатися, заслухати, зустрітися, напрацюватися, сполучати, зневіритися, засніжити.

4. Прочитайте речення. Випишіть слова, утворені неморфологічними способами творення. Прокоментуйте спосіб творення.

1. Софійка, розповідаючи, смішно імітує того шепелявого продайдушу (О. Гончар). 2. Радий будь, що в нас, майстрів, лежачого не б’ють (Леся Українка). 3. Ось уже кілька десятиліть у всьому світі з перемінним успіхом борються з комп’ютерними вірусами (З газети). 4. «Сокіл» — хокейна команда Києва (З підручника). 5. А потім Гітлер, напустивши на цю землю «пантер», «тигрів» і простих, і «королівських» танків моторизованої піхоти, почав доводити, що ота чорнобрива молодиця, кароока і вишнегуба не Оксана Пшенична, а Берта чи Герта Трінбенбрінкен (Остап Вишня). 6. Україні потрібне не таке загальне піднесення економіки, як реанімації її за рахунок активізації структурної перебудови (З газети). 7. Ми знов і знов розгортаємо немеркнучі сторінки «Кобзаря» (О. Гончар).

5. Знайдіть зайве слово (наприклад, усі слова утворені морфологічним способом, а одне — неморфологічним і навпаки).

□ Зелений, залізний, поранений, самотній.

□ Супутник, путівник, шляховик, мандрівник.

□ Одинадцять, обидва, сімсот, дев’ятий.

□ ПТУ, ВНЗ, неп, ГЕС, нечисть.

6. Визначте, якими способами утворені авторські неологізми в наведених уривках.

1. ...Тим криком немовляти з окопу мовби сама земля бунтувалася проти цього кінецьсвітнього хаосу з сліпим, моторошним, на скалки розбризканим сонцем (О. Гончар). 2. Жайворонитьвисокий крилас, А кругом — верболозові нетрі (М. Драй-Хмара). 3. Не говоріть від імені народу,— Розперетричі ви йому впеклись! (Л. Костенко). 4. Він таки красен, цей світ, і здорово було б у ньому, не старіючи, весен триста провеснувати (О. Гончар). 5. Чи так тебе, Душе, кайданить крутія Крута мого життя (І. Драч). 6. Неосяжна осонцена днина, І собором дзвінким Україна написалась на мурах турами (В. Стус). 7. Хай загине, хай загине Мрійновтома сонних плес (В. Чумак).

7. Замініть словосполучення одним складним словом. Визначте його будову та спосіб творення.

Той, хто приносить мир; який походить з іншої землі; вкладення капіталу; період, коли косять сіно; схожий на кулю; подібний до правди; час писати; віє сухий вітер; той, хто робить хліб; зелений і жовтий.

8. Розшифруйте складноскорочені слова. Визначте словотвірну базу поданих абревіатур.

Автопарк, США, загс, медфак, метробуд, МОН, завуч, універмаг, СПУ, медпункт, ЮНЕСКО, педучилище, редколегія, НЛО, профспілка, облвиконком, санепідеміологічний, СНД, ветлікар, спортмайданчик, АЕС, літредактор, військкомат, АПН України, міськвно, ООН, телефільм, райрада.

9. Розгляньте пам'ятку «Творення складноскорочених слів (абревіатур)».

ПАМ'ЯТКА

«Творення складноскорочених слів (абревіатур)»

Складноскорочені слова (абревіатури) можуть утворюватися:

1) складанням частин кожного з твірних слів, що входять до базового словосполучення: завмаг ← завідувач магазину;

2) складанням частини твірного слова й цілого твірного слова: держадміністрація ← державна адміністрація;

3) складанням назв початкових літер твірних слів: УТН (у-те-ен) ← Українські телевізійні новини;

4) складанням початкових звуків твірних слів: загс ← запис актів громадянського стану;

5) складанням початкових частин і звуків, букв, цифр тощо: облвно ← обласний відділ народної освіти.

10. Вибірковий диктант. Запишіть слова у дві колонки: складноскорочені; складні. Поясніть їх значення і правопис.

Біло-рожевий, держбюджет, хмарочос, член-кореспондент, Кабмін, сількор, світлошкірий, спортмайданчик, лісгосп, лісостеп, Мін’юст, синьо-жовтий, правосторонній, землетрус, техред, двотомник, міськбанк, військовослужбовець, будматеріали.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

· Назвіть морфологічні способи творення слів.

· Назвіть неморфологічні способи творення слів.

· Який спосіб творення слів називається префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним? Наведіть приклади.

· Який спосіб творення слів називається лексико-синтаксичним? Відповідь проілюструйте прикладами.

· Який спосіб творення слів називається морфолого-синтаксичним? Наведіть приклади.

· Який спосіб творення слів називають лексико-семантичним? Наведіть приклади.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати твір-роздум на тему: «Людина і зброя», використовуючи слова різних способів творення із дотриманням норм українського словотвору.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити