Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

МОРФЕМІКА Й СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

УРОК 84. СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ЖИТЕЛІВ ПЕВНОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ РОСІЙСЬКИХ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ОСІБ ЗА ПРОФЕСІЄЮ

Мета: поглибити відомості школярів щодо словотвору іменників; формувати вміння правильно утворювати іменники на позначення назв жителів певного пункту, а також назв осіб за професією, перекладати російські лексеми на позначення осіб за професією українською мовою; виховувати повагу до людей різних професій.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Суфікси іменників для позначення назв жителів населеного пункту та позначення назв осіб за професією», російсько-український словник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Подумайте, яка роль суфікса у слові? Що може розказати суфікс про слово (його значення, належність до частини мови, стилістичне забарвлення)?

2. Прочитайте висловлювання про суфікс та прокоментуйте їх.

1. Суфікс — великий «трудівник». Узявся за роботу суфікс —чанин- — і ось вам датчанин, ростовчанин... Інший утворює назви осіб, означає професію. Варто лише до кореня слова додати -ар- чи -яр-, як перед нами постануть вівчар, гусляр. Узявся до роботи суфікс —ун- — і ось вам назви осіб за їх діями: бігун, опікун (хоча, відзначимо, суфікс може стати й приналежністю таких, скажімо, слів, як гризун, скакун). 2. Суфікси — це майстри на всі руки. Вони можуть укласти в слово суб’єктивну оцінку, утворити назви предметів. Вони змінюють у слів число, рід, можуть утворювати від однієї частини мови іншу. Одні рідко беруть участь у творенні нових слів і явно відживають свій вік. Інші є активними, щосили працюють (З тв. Е. Вартаньян).

3. Розгляньте таблицю «Суфікси іменників для позначення назв жителів певного населеного пункту та позначення назв осіб за професією». Побудуйте лінгвістичне повідомлення на основі отриманих даних.

Суфікси іменників для позначення назв жителів певного населеного пункту та позначення назв осіб за професією

Суфікс

Приклад

Суфікси іменників для позначення назв жителів певного населеного пункту

-анин, -янин

Село — сільчанин, Харків — харків’янин, харків’янка

-ець, -єць

Канада — канадець, Бельгія — бельгієць

Суфікси іменників на позначення назв осіб за професією, спеціальністю

-ар, -яр

Токар, маляр

-ач, -яч

Перекладач, сіяч

-ій

Водій

-іст, -ист

Танкіст, таксист

-ець

Продавець

-ник, -щик, -чик

Газівник, прапорщик, льотчик

-тель

Учитель

-альник

Прибиральник

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНИХ ЗНАНЬ, ВИРОБЛЕННЯ УМІНЬ

1. Утворіть іменники, що означають належність до місця, нації.

Вінниця, Луганськ, Тирасполь, Черкаси, Молдова, місто, Суми, хутір, Корея, Київ, Сирія, Крим, гори, Львів, Афіни, Чилі, Донецьк, Феодосія, Німеччина.

2. Поясніть зміст прислів'їв та приказок. Знайдіть слова на позначення професії, з'ясуйте, яким чином вони утворені.

1. В орача руки чорні, а хліб білий. 2. І швець, і жнець, і на дуду грець. 3. Голод — найкращий кухар. 4. Без сокири не тесляр, без голки не кравець. 5. Купець — що стрілець: необачного жде. 6. Тоді коваль кує, коли гаряче. 7. Кому що, а мельнику вітер. 8. З ткача не буде багача, а з швачки — багачки. 9. Кожний кравець на свою моду крає (З народної творчості).

3. Утворіть іменники, які мають наведені значення.

□ Людина, яка вчить дітей.

□ Людина, яка викладає мову й літературу.

□ Людина, яка проживає в Івано-Франківську.

□ Людина, яка щось вантажить.

□ Людина, яка народилася в Полтаві.

□ Людина, яка співає.

□ Той, хто малює картини.

4. Прочитайте текст. Визначте особливості вживання назв осіб за професією чоловічого та жіночого роду. Які суфікси використовуються в українській мові для назв професій жіночого роду?

Чимало іменників чоловічого роду, що є назвами осіб за професією, посадою, званням тощо, не мають паралельних форм жіночого роду, наприклад: адвокат, гід, маркетолог, менеджер, мер, муляр, міністр, нотаріус. Ці слова вживаються для позначення і чоловіків, і жінок.

Значна кількість назв осіб утворює паралельні форми чоловічого і жіночого роду: журналіст — журналістка, касир — касирка, кравець — кравчиня, лікар — лікарка, льотчик — льотчиця, офіціант — офіціантка, перекладач — перекладачка, продавець — продавщиця.

Деякі назви жіночого роду із суфіксом -к (а) не відповідають нормі літературної мови: завучка, фізичка, математичка, керівничка, редакторка, дикторка. Вони належать до сфери розмовної мови.

Стилістично зниженими є назви осіб жіночої статі, утворені за допомогою суфіксів -их (а), -ш (а): сторожиха, бібліотекарша. Ці іменники вживаються тільки в розмовно-просторічному мовленні.

Кілька іменників жіночого роду, що позначають традиційно жіночі професії і заняття, не мають відповідників чоловічого роду, як-от: домогосподарка, покоївка, праля, рукодільниця.

Іноді лексичні значення спільнокореневих назв осіб чоловічої і жіночої статі не збігаються, порівняйте: друкар — «працівник друкарської справи, поліграфічної промисловості» і друкарка — «жінка, що працює на друкарській машинці» (За Г. Волкотруб).

► Як ви гадаєте, чому серед багатьох назв професій відсутні форми жіночого роду?

Довідка. Відсутність багатьох форм жіночого роду посеред назв професій (інженер, агроном, пілот, кухар, геолог та ін.), належність до розмовного мовлення інших (директорка, касирка, професорка та ін.) іншомовне походження деяких з-поміж цих назв (поетеса, актриса) та інші особливості пояснюються тим, що в дореволюційні часи жінки не мали професій, посад, звань і були цілком віддані сімейним справам, тому такі назви ще й досі утворюються лише у формі чоловічого роду (З посібника).

5. Утворіть іменники, що означають назви професій. Якщо можливо, до іменників чоловічого роду доберіть іменники жіночого.

Пожежа, вівця, шахта, журнал, механіка, вантаж, газета, виховувати, дресирувати, ліс, таксі, ткати, бетон, шити, лікувати, пошта, носити, викладати.

6. Перекладіть подані слова українською мовою. За потреби скористайтеся російсько-українським словником. Порівняйте суфікси творення назв професій в обох мовах. Зверніть увагу на творення назв людей жіночого роду. Зробіть висновки.

Бетонщик, учительница, столяр, повар, бондарь, врачиха, преподаватель, шахтер, повариха, почтальон, вахтерша, зритель, мусорщик, переводчик, звонарь, сапожник, токарь, врач, официантка, кузнец, медсестра, слесарь.

7. Знайдіть суфікси у кожній групі іменників. Пригадайте, як називаються різнокореневі слова, що мають спільні афікси та спільне словотвірне значення.

1. Бібліотекар, писар, аптекар. 2. Викладач, перекладач, сіяч. 3. Сміттяр, скляр, каменяр. 4. Швець, продавець, купець. 5. Машиніст, журналіст, танкіст.

8. Прочитайте. Випишіть із речень суфіксальні іменники на позначення назв жителів певного населеного пункту або назв професій. Поясніть їх правопис.

1. Голова стояв у колі техніків та електриків (Ю. Мушкетик). 2. — Ніщо мені так не пахне, як наш степ,— каже молодий Горпищенко, льотчик реактивної авіації (О. Гончар). 3. А те, що прикарпатці вміють і хутра вичиняти, і гарно шити, свідчать вироби, виготовлені за зразками італійських модельєрів (З газети). 4. На мій подив, хоч ще було й рано, в учительській зібрались майже всі вчителі, схилилась над класним журналом Елеонора Степанівна (Ю. Збанацький). 5. Кобзарі — українські народні співці, творчі, виконавці та носії найкращих у світі історичних дум і пісень, учасники боротьби проти турків і татар (І. Глинський).

9. Прочитайте. Поміркуйте, що послужило причиною помилок. Відредагуйте речення.

1. Швейцарію населяють швейцари, а Індію — індійці (З підручника). 2. Романтик — це той, що пише романи (З підручника). 3. Вікторія має цікаву спеціальність — художниця-конструкторка (З посібника). 4. У дитинстві я мріяла стати білетеркою в кінотеатрі (З посібника). 5. У відповідності наказу від 14.10.1980 р. № 101 закріплені вулиці за підмітайлами (З доповідної записки). 6. Райфінвідділу терміново потрібна секретар-машиністка, яка вміє працювати російським і українським язиком (З оголошення).

10. Користуючись російсько-українським словником перекладіть речення українською мовою. Порівняйте суфікси в російських словах на позначення професій та в українських відповідниках.

1. Военный врач Владимир Иванович Даль был признанным медиком, но им по праву гордятся и филологи (А. Альперович). 2. — Летчик старший лейтенант Гагарин к первому полету на космическом корабле «Восток» готов! (Н. Каманин). 3. Токарь обтачивает на станке детали и может нарезать резьбу (Из пособия). 4. Тут только Ваня заметил, что все люди, которые были вокруг: и батарейцы, и пехотинцы, и две девушки-санитарки со своими сумками, и несколько телефонистов с кожаными ящиками и железными катушками, и один раненый с забинтованной рукой и ногой — все эти люди лежали на земле, а если им нужно было передвинуться на другое место, то они ползли (В. Катаев). 5. Его готовили к профессии адвоката, но юный Жюль Верн, довольствуясь скромным жалованьем мелкого биржевого служащего, все свободное время отдавал литературным занятиям (О. Прохорова). 6. Самолет, впервые в мире поднявшийся в воздух, построил русский изобретатель Александр Федорович Можайский. Александр Федорович родился в семье моряка и стал моряком (Г. Алимова).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Перекладіть поданий текст українською мовою. Знайдіть слова на позначення професій. Випишіть їх, зробіть морфемний аналіз.

«ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»

Человек бесцельно слоняется по квартире, усиленно убивает время, которое, как известно, дорого и невозвратимо.

Между тем проблему свободного времени можно успешно разрешить. Свидетельство тому — чудаки, люди, которым мало одного, пусть даже любимого дела. Не желая, как выражался один известный писатель, шагать вперед на одной ноге, они нашли новые сферы приложения своему уму, таланту, щедрости души. Не надо думать, что это нечто несерьезное и не заслуживающее внимания. Вспомним факты из биографий замечательных людей.

«Вторая любовь» привела врача Луиджи Гальвани к открытию электричества, а военного врача Владимира Даля — к созданию уникальной коллекции — словаря из двухсот тысяч русских слов и тридцати тысяч пословиц и поговорок. Юриста Яна Сибелиуса она сделала композитором, доктора Антона Чехова — писателем- классиком, школьного учителя Циолковского — великим ученым, проложившим дорогу к иным мирам.

Конечно, далеко не всякое увлечение приводит к великим открытиям. Однако, бесспорно, «вторая любовь» обогащает интеллект, делает жизнь интереснее (Ю. Альперович).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити