Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 89. УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МОРФОЛОГІЇ. ПОВНОЗНАЧНІ ТА СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУКИ І МОДАЛЬНІ СЛОВА. ПОНЯТТЯ ПРО ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ, ГРАМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ. ВЗАЄМОПЕРЕХІД ЧАСТИН МОВИ

Мета: ознайомити учнів з предметом морфології як розділу мовознавства, поглибити відомості про відмінність між службовими та самостійними частинами мови, про перехід однієї частини мови в іншу; розвивати комунікативні вміння, навички визначати повнозначні та службові слова в текстах; виховувати уважність, інтерес до вивчення мовних явищ.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, таблиця для заповнення «Частини мови», таблиця «Граматичні категорії та граматичні значення частин мови», таблиця «Взаємоперехід частин мови».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Уважно прочитайте текст. У якому стилі він написаний? Доведіть свою думку. Якими мовними засобами послуговується автор для витворення картини настання нового дня? Назвіть ужиті в тексті змінні та незмінні частини мови.

Уже було зовсім світло, повітря стояло в улоговині густе й синє, а ген там, оддалік, таке яскраве, наче аж лунке. Золотиста зелень смерек безшелесними широкими потоками збігла по схилах, а там, де ще лежали ранкові тіні, вона була схожа на шкуру бурого ведмедя. Окроплене живлющими променями, все навкруг здавалось лагідним, умиротворяло (Є. Гуцало).

2. Пригадайте, на які групи поділяються частини мови. Заповніть таблицю «Частини мови».

Змінні

Незмінні

Самостійні

Самостійні

Службові

Вигук

► Поміркуйте, чому вигуки не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови. Складіть кілька речень з вигуками.

3. Пригадайте, що таке лексичне значення слова? Що таке граматичне значення слова? Прокоментуйте висловлювання.

«Лексичне значення слова виражається основою слова, а граматичне — його формами, які є матерією цих значень, своєрідним його «одягом» (З підручника).

4. Прочитайте. Визначте граматичні значення змінюваних частин слів. З'ясуйте, чим вони виражені.

Весна була рання, сніг зійшов іще на початку березня, стало сухо, інколи накрапав дощ. Усі забули про зиму.

І раптом — сніг. Пухнастий, розкішний, світу не видно. Відразу на землі — білий килим, будинки, дерева — усе погрубшало, зарожевілися дівочі щічки, засяяли очі, сніжки, жарти, сміх...

Гарно, але навіщо у квітні сніг?

Він упав надвечір, і була синя січнева ніч, а на ранок — гримів оркестр, який складався із самих арф: капіж, струмки, і кожна арфа, яскраво, по-весняному блищала. Парував асфальт, креслилися класи, скакали дівчатка, хлопчиська ганялись один за одним. Співали птахи. І ніхто не задумувався над тим, що це було весілля весни. Вона прийшла давно, але її не помітили. А весна, як кожна жінка, не любить цього. От вона і влаштувала цю виставу — нагадала, що вона є: арфами, блиском, тріумфом (В. Соботович).

5. Змініть наголос у наведених словах. Чи змінюється граматичне значення при цьому? Пригадайте, як такі слова називаються.

Весни, села, поля, гори, замок.

6. Робота з таблицею. Розгляньте таблицю. Зробіть висновок, яке значення є більш загальним: граматична категорія чи граматичне значення? Чи всі частини мови мають однакові граматичні категорії та граматичні значення? Коротко охарактеризуйте граматичні категорії та граматичні значення кожної частини мови.

Граматичні категорії та граматичні значення частин мови

Граматичні

категорії

Граматичні

значення

Іменник

Прикметник

Числівник

Займенник

Дієслово

Дієприкметник

Дієприслівник

Прислівник

Рід

Чоловічий

Жіночий

Середній

+

+

+

+

+

+

-

-

Число

Однина

Множина

+

+

-

+

+

+

-

-

Відмінок

Називний

Родовий

Давальний

Знахідний

Орудний

Місцевий

Кличний

+

+

+

+

-

+

-

-

Ступінь

порівняння

Вищий

Найвищий

-

+

-

-

-

-

-

+

Вид

Доконаний

Недоконаний

-

-

-

-

+

+

+

-

Перехідність

Перехідне

Неперехідне

-

-

-

-

+

-

+

-

Час

Теперішній

Минулий

Майбутній

-

-

-

-

+

+

+

-

Спосіб

Дійсний

Умовний

Наказовий

-

-

-

-

+

-

+

-

Стан

Активний

Пасивний

-

-

-

-

+

+

-

-

Особа

Перша

Друга

Третя

-

-

-

+

+

-

-

-

7. Визначте засоби вираження граматичних значень у наведених словах.

Вікно — у вікні, штовхати — штовхнути, могутній — могутніший — наймогутніший, сестри — сестри, новий — нова — нове, писати — записати, стола — столу, вибирати — вибрати, полиця — на полиці.

► Зробіть висновок, чим можуть виражатися граматичні значення.

8. Порівняйте граматичні значення слів у російській та українській мовах.

Степь — степ, язык — мова, теленок — теля, боль — біль, тетрадь по литературе — зошит з літератури, пошел — пішов, посещение — відвідини.

9. Прочитайте текст. Поясніть, що таке модальні слова.

У сучасній українській мові є невідмінювані слова, яким не властива номінативна функція, які не називають певних понять і в той же час не виражають будь-яких зв’язків або відношень між членами речення. Це — модальні слова. Модальні слова виражають відношення того, хто говорить, до висловлюваної ним думки або її частини. Наприклад, Ночі ті, та гітара й жоржини, може, сняться тепер і тобі. Модальне слово може виражає невпевненість у реальності висловленого автором.

Модальне слово зрозуміло в реченні На вітер я слів не кидаю і, зрозуміло, свою обіцянку виконаю виражає відношення того, хто говорить, не до всієї висловленої думки, а лише до її другої частини.

Модальні слова не належать до частин мови, а також не входять і до системи службових слів, або часток мови.

Від частин мови модальні слова відрізняються як відсутністю номінативної функції, отже, і лексичного значення, так і синтаксичними особливостями. Вони не бувають членами речення, а вживаються як вставні слова.

Від службових слів модальні слова відрізняються тим, що вони не виражають будь-яких граматичних відношень між членами речення (З підручника).

► Складіть кілька речень, використовуючи модальні слова.

10. Поміркуйте, до якої частини мови можуть належати наведені слова?

Лови, клич, молодий, зла, три, милі, край, дорогий, чайна.

Коментар учителя. Буває, що окремі слова при спілкуванні людей (у реченнях) виконують не властиву (не типову для них) їм синтаксичну функцію — тоді говорять про перехід (чи взаємоперехід) частин мови. Залишаючись формально певною частиною мови (іменником, прикметником і т. д.), слова міняють свою синтаксичну роль (З підручника).

11. Розгляньте таблицю «Взаємоперехід частин мови» та побудуйте власне лінгвістичне висловлювання про перехід частин мови.

Види перехідних явищ

Приклад

1. Субстантивація (перехід різних частин мови в іменник)

□ прикметників

□ дієприкметників

□ числівників


2. Ад’єктивація (перехід у прикметники)

□ дієприкметників

□ числівників


3. Адвербалізація (перехід у прислівники)

□ іменників

□ прикметників

□ займенників

□ числівників

□ дієслів


4. Прономіналізація (перехід у займенники)

□ прикметників

□ іменників

□ числівників


5. Пропозиціоналізація (перехід у прийменники)

□ іменників

□ прислівників


6. Кон’юнкціоналізація (перехід у сполучники)

□ займенників

□ прислівників


7. Партикуляція (перехід у частки)

□ займенників

□ прислівників


8. Інтер’єктивація (перехід у вигуки)

□ іменників


► Заповніть другу колонку таблиці поданими нижче словами.

Моя знає, бачились востаннє, надто вже давно, передова, прийшов ранком, колюча акація, сучасне, наші виграли, жах (казати), наведені дані, один (той) сидить, а другий (той) ні, удвоє, іде назустріч, учений, полонені, цілюща вода, перший, захопливо.

12. Випишіть із речень приклади переходу частин мови з однієї в іншу. У ролі яких частин мови вони можуть виступати?

1. Кожен народ, що дбає про своє сьогоднішнє і майбутнє, знає, до чого веде руйнування чи зрікання рідної мови (К. Мотрич). 2. Ліна стояла край дороги, обвіяна гарячим степовим повітрям (О. Гончар). 3. Про хворих сьогодні заявили лише дві матері (Ю. Збанацький). 4. О люба Інно, ніжна Інно (М. Рильський). 5. Але «ура» не згасало, воно спалахнуло, як іскри (О. Гончар).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати реферат на тему: «З історії вивчення частин мови».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити