Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 95. ФОРМИ ІМЕННИКІВ ОРУДНОГО Й МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РУХУ В ПРОСТОРІ. НАЗИВНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКІВ ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ ЯК, МОВ, НЕНАЧЕ, НЕМОВ

Мета: подати відомості про особливості вживання іменників орудного й місцевого відмінків з прийменниками на позначення руху в просторі, а також використання іменників називного відмінку зі сполучниками як, мов, неначе, немов; розвивати комунікативні вміння створювати діалоги, правильно й доцільно використовувати порівняльні звороти в мовленні; за допомогою дидактичного матеріалу виховувати повагу до хліба як символу життя та совісті.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: копії текстів, схема «Морфологічний розбір іменника».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Лінгвістичне спостереження. Утворіть місцевий та орудний відмінки від поданих слів. Як ви гадаєте, чи є між цими словосполученнями різниця у смислових відтінках? Складіть діалог з утвореними словосполученнями.

Летіти літак, їхати поїзд, мчати велосипед, їхати сани, добиратися коні, їхати бричка, пливти човен, дістатися тролейбус, їхати верблюд.

Коментар учителя. При неперехідних дієсловах зі значенням руху, переміщення формою орудного відмінка позначається засіб пересування. Значення засобу виражається іменниками, що позначають тварин, вид упряжки чи предмет, у який їх запрягають, а також іменниками, що позначають механічні засоби пересування. Синонімічні орудному засобу прийменникові конструкції «на + іменник у місцевому відмінку» або «в + іменник у місцевому відмінку», які здебільшого вносять у структуру речення певну семантичну позначеність: відтінки перебування зверху або всередині предмета (М. Плющ).

2. Прочитайте речення. Знайдіть форми орудного відмінка, замініть їх на форми місцевого відмінка. Як змінилося речення?

1. Поїдемо поїздом.— Я могла б і машиною, але якщо ви хочете поїхати робочим, то я з вами,— погодилася Слава (М. Зарудний). 2. Їхали саньми із ярмарку (М. Рильський). 3. На села вони виїжджали газиком (М. Зарудний). 4. А ліс туди на плотах Дніпром литвини сплавляють (А. Головко).

3. Прочитайте речення. Знайдіть сполучники. Поміркуйте, які функції вони виконують в реченнях. Як називаються такі фігури у стилістиці?

1. Із вагонів посипалися люди, мов картопля із продертого мішка (П. Пани). 2. В материне відтале серце сіялись і сіялись Маркові слова, як під новий рік сіється в хаті жито-пшениця і всяка пашниця (М. Стельмах). 3. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, неначе збита крилами бджіл (М. Коцюбинський). 4. Дід усміхнувся сонцю Весь у полоні згадок. Тихо пливло минуле, Як голуба вода (Л. Талалай). 5. Стоїть дитина, на сирітку схожа... І до щоки хустинку приклада. І очі глибочезні, як вода (П. Гірник). 6. Неначе білі пави, пливуть хмарки у небі (М. Рильський). 7. Як сльоза, тече дорога сива По обличчю рідної землі (М. Людкевич). 8. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко). 9. Спливло життя, як листя за водою (Л. Костенко).

Коментар учителя. Порівняння — це тропеїчні фігури, в яких мовне зображення особи, предмета, явища чи дії передається через найхарактерніші ознаки, що є органічно властивими для інших: дівчина струнка, як тополя; волошки сині, як небо тощо.

Порівняння може мати таке граматичне вираження: порівняльний зворот зі сполучниками як, мов, немов, наче, неначе, неначебто, ніби, нібито, немовби, немовбито (За Л. Мацько).

4. Складіть речення з порівняльними сполучниковими зворотами, використовуючи наведені іменники. Складіть текст із цими порівняннями.

Калина, троянда, метелик, осінь, котик, вітер, тополя, сніжинка, день, уста, небо, ніч, зорі, лілея, мавка.

5. Розгляньте схему.

Морфологічний розбір іменника

1. Слово в тексті.

2. Початкова форма (називний відмінок однини).

3. На яке питання відповідає.

4. Лексичне значення:

□ назва загальна чи власна;

□ назва істоти чи неістоти;

□ іменник з конкретним значенням (одиничний / збірний, речовинний / неречовинний) чи абстрактної семантики.

5. Рід.

6. Число.

7. Відміна.

8. Група (для іменників І-ої та ІІ-ої відміни).

9. Відмінок.

10. Спосіб творення. Особливості правопису.

11. Синтаксична роль у реченні.

6. Прочитайте. Що нового ви дізналися про хліб? Випишіть з поданого тексту іменники та зробіть їх морфологічний аналіз за схемою. Знайдіть порівняльні звороти зі сполучниками.

Хліб на столі. Зайшовши до хати, возрадуймося його присутністю, освятімося його терпким запахом, віддаймося пошанівком тим, хто зростив його, рукам, котрі подарували духмяні, схожі на сонце, паляниці. Хай завжди він — совість наша — буде в хаті, як диво, лежатиме прикритий вишитим рушником, свіжий та святий. Хай одвічно він буде на нашому столі. Це одвічне, як життя, мірило має бути нашим гаслом, нашою молитовністю не на сьогодні і не на завтра — крізь усе життя (В. Сухомлинський).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Використовуючи порівняльні звороти зі сполучниками, а також іменники орудного та місцевого відмінку з прикметниками на позначення руху, складіть твір-опис: «Найкраще місто України».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити