Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 98. НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ОСОБОВИХ НАЗВ, СКЛАДНИХ СЛІВ, ПРІЗВИЩ, ІМЕН ТА ПО БАТЬКОВІ

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про відмінювання іменників в українській мові; формувати вміння правильно писати та відмінювати власні назви та складні слова, імена людей; розвивати комунікативні вміння створювати діалоги, за допомогою дидактичного матеріалу розвивати логічне мислення учнів, удосконалювати навички розпізнавати мовні явища; виховувати пізнавальний інтерес до лінгвістичних явищ.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: таблиця «Відмінювання імен по батькові», картки для індивідуальної роботи, таблиця для заповнення «Морфологічний розбір іменників».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

1. Дайте відповіді на питання.

· Які морфологічні ознаки має іменник?

· Як визначити рід незмінюваних іменників?

· Скільки в українській мові відмінків?

· Які відмінки називають прямими, а які непрямими і чому?

· Скільки відмін іменників ви знаєте?

· У межах яких відмін іменники поділяються на тверду, м’яку і мішану групи?

· Які особливості відмінювання іменників І відміни?

· Які особливості відмінювання іменників ІІ відміни?

· Які особливості відмінювання іменників ІІІ та IV відміни?

· Як відмінюються власні імена людей?

· Які особливості відмінювання прізвищ? Які прізвища належать до невідмінюваних іменників?

· Чому в художньому мовленні іноді можна спостерігати порушення норм відмінювання іменників?

2. Лінгвістичне спостереження.

► Поміркуйте, чи правильно написані та вжиті складні іменники в наведених реченнях. Доведіть свою думку.

1. Хлопчик підвів голову. Побачив блідий крайнеба. 2. З його кімнати було видно бліде крайнебо.

► Поясніть правопис іменників. Складіть із ними діалог, де вони б вживалися у формах непрямих відмінків.

Перекотиполе, зірвиголова, зорепад, прем’єр-міністр, життєлюбство, жар-птиця, мати-й-мачуха, Біломорканал, автомашина.

► Як ви гадаєте, чому кажуть: «працює на КамАЗі», але «навчається у ВНЗ», «представник НБУ»?

Коментар учителя. Звукові ініціальні абревіатури змішаного типу, що сприймаються як іменники чоловічого роду, із закінченням на твердий приголосний, відмінюються, як іменники чоловічого роду. Буквені абревіатури, слова, які вимовляються за назвами літер за відмінками не змінюються (З посібника).

3. Розкласифікуйте за родами складноскорочені слова. Складіть кілька речень з наведеними іменниками так, щоб можна було визначити їх рід. Запишіть відмінювані та невідмінювані іменники.

УНІАН, УТН, медперсонал, ДонНу, ЗМІ, Укртелеком, МОН, СТО, стінгазета, ООН, НАН, міськком, профком, АТС, загс.

4. Коментар учителя

Чоловічі імена по батькові творять додаванням до основ власних імен суфікса -ович-: Михайло — Михайлович, Василь — Васильович, Юрій — Юрійович, Георгій — Георгійович, Ігор — Ігорович.

Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич: Лука — Лукич, Сава — Савич, Кузьма — Кузьмич, Хома — Хомич, Яків — Якович, Ілля — Ілліч. Як виняток, в імені Григорій при творенні імені по батькові випадає ій — Григорович, а до основи імені Микола додається ай — Миколайович.

Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -івн(а): Михайло — Михайлівна, Юрій — Юріївна (Юрій+івна), Георгій — Георгіївна, Ілля — Іллівна.

З відхиленням від цього правила творяться лише такі імена по батькові: Яків — Яківна, Григорій — Григорівна, Микола — Миколаївна (І. Ющук).

5. Розгляньте таблицю «Відмінювання імен по батькові». Зробіть висновок, за яким принципом відмінюються чоловічі та жіночі імена по батькові.

Відмінювання імен по батькові

Відмінки

Чоловіче ім’я по батькові

Жіноче ім’я по батькові

Н.

Григорович

Григорівна

Р.

Григоровича

Григорівни

Д.

Григоровичеві, -у

Григорівні

З.

Григоровича

Григорівну

О.

Григоровичем

Григорівною

М.

(при) Григоровичеві, -у

(при) Григорівні

Кл. ф.

Григоровичу

Григорівно

Коментар учителя. Імена по батькові відмінюються, як іменники певної відміни і групи: чоловічі — як іменники ІІ відміни мішаної групи; жіночі — як іменники І відміни твердої групи (І. Ющук).

6. Виправте помилки в суфіксах і закінченнях імен по батькові.

1. Зверніться до Андрія Анатолієвича. 2. Віднесіть Марії Петрівній. 3. Порадьтеся зі Степаном Віталієвичем. 4. Прийшла Ольга Григоріївна. 5. Її звуть Марина Юрівна.

7. Від поданих імен утворіть імена по батькові та провідміняйте їх. Якщо існують паралельні форми, наведіть їх.

Сергій, Роман, Ярослав, Аркадій, Ігор, Роман, Євгеній, Валерій, Василь, Олекса, Григорій, В’ячеслав, Богдан.

8. Складіть таблицю, провідмінявши подані імена в однині. Зробіть висновки про відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ, імен та по батькові.

□ Коваль Григорій Федорович, Коваль Ганна Олександрівна.

□ Сивокінь Максим Вікторович, Сивокінь Оксана Дмитрівна.

□ Ященко Віктор Андрійович, Ященко Уляна Григорівна.

□ Севрюков Єлисей Володимирович, Севрюкова Матрона Микитівна.

□ Жаріков Андрій Порфирійович, Жарікова Наталія Іллівна.

9. Провідміняйте географічні назви. Поясніть особливості їх написання. Визначте невідмінювані іменники.

Львів, Конго, Житомир, Баку, Китай, Грузія, Венеція, Англія, Мехіко, Токіо.

10. Складіть речення, в яких подані іменники були б ужиті в непрямих відмінках. Визначте відмінок та рід іменників.

Картка № 1. НАН України, Париж, депо, Софія Миколаївна Сніжко.

Картка № 2. Журі, Марина Федорівна Неділько, Баку, ТЕЦ.

Картка № 3. Донбас, шосе, ГЕС, Марія Костянтинівна Фіалко.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть з тексту іменники в таблицю, зробивши їх морфологічний аналіз.

Морфологічний розбір іменників

Початкова

форма

Назва

Рід

Число

Відмінок

Відміна

Група

Синтаксична функція в реченні

Істота / неістота

Власна / загальна

Збірна / одинична

Абстрактна / конкретна
Літо збігло, як день, і з невлежаного туману вийшов синьоокий, золоточубий вересень. Він причепив до свого бриля червоний з вологістю кетяг калини й нитку бабиного літа, заглянув до нашої школи, завзято вдарив у дзвін та й пішов поміж садами в степи крутити крила вітряків. Ні, це не дзвін, а мої надії безмежно запасмились наді мною і в мені. Вони тепло вихоплюють малого на лебедині крила та й несуть через діброви, села, ріки до того казкового міста, де скільки хочеш читай книжок і вчися аж на вчителя (М. Стельмах).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити