Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

УРОК 68. ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ'Я ТА КРИЛАТІ ВИСЛОВИ, ПРИПОВІДКИ, ПОБАЖАННЯ ТА ЇХ ОЦІННИЙ ЗМІСТ

Мета: ознайомити десятикласників з такими видами фразеологічних одиниць, як приказки, прислів'я, приповідки, крилаті вирази, подати інформацію про відмінні риси між цими жанрами; вдосконалювати вміння розпізнавати фразеологізми в текстах; виховувати повагу до народної мудрості.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: ксерокопії текстів, фразеологічний словник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕМИ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Творче спостереження з елементами аналізу

► Прочитайте текст та з’ясуйте, чи є відмінності між поняттями крилатий вислів, прислів’я, приказка, приповідка.

КРИЛАТІ СЛОВА, КРИЛАТІ ВИСЛОВИ — сталі словесні формули (влучні вислови, звороти мови, окремі слова). Це — висловлювання видатних осіб, цитати з літературних творів, які набули узагальненого змісту, назви історичних та міфологічних подій, що набули переносного значення, власні імена історичних, міфологічних та літературних персонажів, які стали символічними, та ін. Вони зберігають більш чи менш прозорий зв’язок із літературним або конкретно-історичним першоджерелом виникнення і мають велику популярність серед мовців.

ПРИКАЗКА — стійкий вислів здебільшого фольклорного походження, який образно розкриває певне явище насамперед з погляду його емоційно-експресивної оцінки. Приказки, на відміну від прислів’їв, висловлюють незавершену думку, є частиною судження, що має форму незамкненого кліше.

ПРИСЛІВ'Я — стійкий вислів переважно фольклорного походження, в якому зафіксований практичний досвід народу та його оцінка різних подій та явищ. Прислів’я, на відміну від приказок,— це самостійні судження, інтонаційно й граматично оформлені як прості або складні речення. Найчастіше прислів’я виникають унаслідок спостережень за певними часто повторюваними подіями та явищами і виділення в них характерного й особливого. Основою багатьох прислів’їв є факти. Значення прислів’я може бути прямим, тобто похідним від значень його компонентів, або переносним, тобто мотивується образом, що виникає на основі значень компонентів.

ПРИПОВІДКА — здебільшого жартівливий народний вислів усталеної форми; іноді коротка розповідь у вигляді поширеного прислів’я, часто з римами й алітераціями. Серед примовок виділяють: 1. формули вітань та прощань, наприклад: «Вітайте, Витку! Скидайте свитку!»; «Будьте здорові, майтеся гаразд; що вам забракне, вдайтеся до нас»; 2. формули припрошування, запрошення до столу, зичення смачного, подяки за частування, запрошення сісти тощо: «Їжте, мачайте, а за решту вибачайте»; «Спасибі за закуску, що з’їв курку й гуску»; «Сідайте, щоб усе добре сідало»; 3. формули побажань, віншувань, тостів: «Хай тебе Бог провадить і в найбільше болото посадить!»; «На щастя, на здоров’я, на Новий рік, щоб було ліпше, як торік»; 4. формули прокльонів: «А три дні би вас дома не було!»; «А попав би вас Бог пирогами!»; 5. узвичаєні відповіді на певне питання, прохання, репліки, які супроводжують формули вітань, побажань, припрошувань, наприклад: «Хліб та сіль!» « — Їмо, та свій, а ти біля порога постій!»; 6. формули дражніння: «Братова три дні хату не мела, мого брата ізвела»; 7. словосполучення: «У городі бузина, а в Києві дядько, тим я тебе полюбила, що на п’яті перстень» (З енциклопедії).

2. Згрупуйте подані фразеологізми в колонки: 1) прислів'я; 2) приказки, 3) приповідки; 4) крилаті вислови. З'ясуйте джерело походження і значення кожного фразеологічного виразу. Із двома-трьома побудуйте речення.

Поженешся за двома зайцями — жодного не здоженеш. Доки рак свисне. Собака на сіні — і сам не гам, і нікому не дам. Іду на ви. Дай нам, Боже, що нам треба, а по смерті шусть до неба. Всякому городу нрав і права. Що посієш, те й пожнеш. У поті чола. Балакала, говорила — сім мішків гречаного гаврила. Мов сіль в оці. Глас вопіющого в пустелі. Язик до Києва доведе. Василю, на нитку тебе засилю, на будяк тебе повішу, та й ся тобою потішу. Горбатого могила виправить. Усе тече, усе змінюється.

3. Поясніть, як ви розумієте значення наведених крилатих висловів.

1. Караюсь, мучуся, але не каюсь (Т. Шевченко). 2. Лиш той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив (Леся Українка). 3. І рости, і діяти нам треба (П. Тичина). 4. Нове життя нового прагне слова (М. Рильський). 5. На тихі води, на ясні зорі (Народна творчість).

4. Прочитайте побажання. З'ясуйте їх оцінний зміст. Коли їх уживають?

З роси і води. Ні пуху, ні пера. Побила б мене свята земля. Щоб тобі світ замакітривсь! Щоб тебе, окаянного, земля не прийняла. Бодай тебе поприщило! Многая літа. Бодай мені очі повилазили. Щоб ти ходив, поки світ та сонця! Щоб тебе не минула лиха година! А батькові твоєму б жито родило! Година вам щаслива! Щоб тебе добра година знала! Щоб тебе лунь ухопила! Бодай тебе жаба вбрикнула! Бодай тобі пипоть на язик! Щоб ти і в старцях щастя не мав! Щоб ти ходив, як води ходять!

► Складіть діалог, використовуючи ці побажання.

5. У складі наведених прислів'їв та приказок виділіть фразеологічні словосполучення. Про кого так говорять? Визначте оцінну інформацію фразеологічних одиниць.

1. Стара лисиця писком риє, а хвостом слід замітає. 2. Хвостиком виляє і курочок хапає. 3. Лисяча хитрість, заяче серце. 4. Він тільки слуха та на вус мотає. 5. Лисичкою поглядає, а в пазусі камінь тримає. 6. В очі листом стелеться, а позаочі собакою бреше. 7. І хитрого лиса можна зловити. 8. Лукавий як не мудрує, а все ж заплутається в свої тенета. 9. Лестощами й душу виймає. 10. Дивиться лисицею, а думає вовком (З посібника).

6. Прочитайте, знайдіть фразеологізми. Випишіть тільки ті звороти, які пов'язані з тваринним світом. З'ясуйте, що вони означають та яку містять оцінку.

1. Нам пощастило: на другий же день після приїзду з Києва ми «взяли слід» — вистежили, як Бурмило і Книш подалися у плавні (В. Нестайко). 2. Раптом тривожний мамин голос, тихе — ках! — і каченяток нема! Їх, як злизало (Остап Вишня). 3. Ловіть метелики та мушки, але наставте добре вушки: там, бачите, синіє ліс?! Живе в тім лісі хитрий лис (Олександр Олесь). 4. Прочита вона, що її похвалили..., уже до неї і на коні не під’їдеш: талант! (М. Старицький). 5. Андрієві в місто їхати, а вона спить, як глуха тетеря, і про сніданок забула (Ю. Збанацький).

► Пригадайте фразеологічні звороти, пов’язані з тваринним світом, які б мали позитивну оцінку.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть із творів Івана Франка, Лесі Українки вислови, що стали крилатими. Поясніть їх значення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити