Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 105. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНИХ, ВІДНОСНИХ, ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. СЛОВНИК ЕПІТЕТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СИНОНІМІКА ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ПОМИЛКИ У ВЖИВАННІ ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ

Мета: розширити відомості про стилістичне використання прикметника, навчити користуватися словником епітетів української мови; розвивати вміння виконувати стилістичний аналіз текстів, вміння редагувати тексти, враховуючи стилістичні особливості прикметників різних розрядів, формувати творчі навички створювати тексти-описи, використовуючи виражальні можливості прикметників; виховувати любов та повагу до краси рідної мови та рідної країни.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Помилки у вживанні форм ступенів порівняння», тлумачний словник, словник епітетів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Коментар учителя.

Ступенювання належить до стилістичних ресурсів прикметників і прислівників. Стилістичний вибір можливий завдяки синонімічним формам означень, виражених прикметниками в звичайному, вищому й найвищому ступені. Офіційно-діловий та науковий стилі використовують здебільшого відносні прикметники: надзвичайний і повноважний посол, дипломатичні ранги, вірчі грамоти; мінеральна сировина, математичний аналіз.

Досить поширені в нехудожніх стилях складні прикметники, що дають змогу стисло окреслити ознаку поняття: громадсько-політичний діяч, геополітична ситуація, квітконосне стебло.

Проста (синтетична) форма вищого й найвищого ступеня нейтральна, тобто вживається в усіх стилях мовлення: глибока (глибша, найглибша) криниця — глибокі (глибші, найглибші) знання; приваблива (привабливіша, найпривабливіша) дівчина — приваблива (привабливіша, найпривабливіша) перспектива.

Складена (аналітична) форма має відтінок книжності, тому вживається (паралельно з простою) в офіційно-діловому та науковому стилях. Крім ступенів порівняння якісні ознаки створюються й іншими способами. Нейтральні в офіційно-діловому та науковому стилях, утворення з префіксами архі-, гіпер-, ультра-, над- тощо в публіцистичних і особливо в художніх текстах набувають різних емоційно-експресивних відтінків. Розмовне мовлення і під його впливом красне письменство широко використовують префікси (пречудовий, прегарний, преглибокий, пресвітлий), суфікси (величезний, довжелезний, широченний, страшенний, білісінький), основоскладання (предковічний, густозелений, червоногарячий) та словоскладання (добрий-добрий, старий-старий, мудрий-премудрий).

Короткі прикметники та нестягнені форми повних характерні для народної творчості. Часом нестягнені форми правили за засіб урочистості або інтимізації викладу. Проте навіть у ХІХ столітті такі форми не переважали над стягненими. У поезії вони вживалися здебільшого з ритмомелодичних міркувань. З погляду сучасної мови прикметникові форми типу рідная, великая, сучаснеє, незалежнії у віршах треба вважати за поетичну вільність, а в прозових текстах — за відхилення від літературної норми (За О. Пономаревим).

IV. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Прочитайте. Визначте стиль кожного тексту, назвіть його характерні ознаки. Вкажіть стилістичну роль прикметників.

Текст № 1

Занепад зредукованих ъ та ь, що намітився ще в пізньо-праслов’янський період, на східнослов’янському ґрунті, як і в інших слов’янських мовах, відбувався, як відомо, двома шляхами залежно від їх позиції у слові: у слабкій позиції (у кінцевих складах, перед складом з голосним повного творення або із сильним зредукованим) ультракороткі голосні ще більше скорочувалися і зникали, а в сильній позиції (у складі перед слабким зредукованим, перед сонорними р, л і, можливо, в окремих випадках під наголосом та перед групою приголосних) вони зазнавали подовження й перетворювалися в нормальні короткі голосні і, як правило, зливалися з відповідними східнослов’янськими короткими голосними о, е. Хоч обидва ці процеси взаємозумовлені й неподільні, все ж таки є підстави вважати, що перший з них передував другому: саме занепад слабких зредукованих зумовив подовження (вокалізацію) зредукованих у сильній позиції й перетворення їх у голосні о, е повного творення (Г. Півторак).

Текст № 2

АКТ

ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

□ продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,

□ виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

□ здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набуває чинності з моменту його схвалення.

24 серпня 1991 року.   ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Текст № 3

От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу, то кругленькі, наче м’ячики, то гостроверхі, неначе топольки. Між м’якими зеленими, ніби оксамитовими, берегами в’ється гадюкою Раставиця, неначе передражнює здорові річки, як часом маленькі діти передражнюють старших (І. Нечуй-Левицький).

Текст № 4

Ви щасливі, пречистії зорі,

Ваші промені — ваша розмова;

Якби я ваші промені мала,

Я б ніколи не мовила слова.

Ви щасливі, високії зорі...

Леся Українка

2. Проведіть стилістичний експеримент. Замініть у поданому тексті складні прикметники простими. Що змінилося? Зробіть висновок, яку стилістичну роль виконують складні прикметники в реченнях. Поясніть творення та правопис складних прикметників.

1. Гуцулки погляд чорнокрилий, як птича тінь, небесна тінь! (М. Вінграновський). 2. Вже сумно вечір колір свій міняв з багряного на сизо-фіалковий (П. Тичина). 3. У 1912 році [у Вовчанську] було створено історико-археологічний музей (І. Захаров). 4. Учені почали досліджувати біоелектричні струми мозку (В. Мазенцов).

3. Розкрийте дужки, вибираючи одну з синонімічних форм вищого або найвищого ступенів порівняння прикметників чи їх синонімічну заміну. Вмотивуйте свій вибір.

1. Ліс — чудовий біологічний (повітряний фільтр, фільтр повітря). 2. (Середньовікові ліси, ліси середнього віку) виявляються (найпродуктивнішими, продуктивнішими за всі) зеленими (повітряними фабриками, фабриками повітря) (З журналу). 3. Краще, Марфушо, заглядати собі в душу (найглибш, якнайглибш) і (найпрозоріш, якнайпрозоріш) тоді, коли ще зможеш дивитися в неї, не червоніючи (М. Кропивницький). 4. По тих розмовах Підпара ставав ще (похмурішим, більш похмурим) (М. Коцюбинський). 5. Гірські гуси із Центральної Азії здійснюють переліт над вершинами Гімалаїв — (вищих за всі, найбільш високих, найвищих) гірських хребтів у світі, направляючись до своїх зимівель у Північній Індії та Бірмі (З енциклопедії).

4. Доберіть до поданих слів іменники. Складіть з новоутвореними словосполученнями речення. До якого стилю належить ця лексика?

Бюджетний, дипломатичний, геополітичний, теплоізоляційний, електромагнітний, закордонний, повноважний, пріоритетний, приватний.

► За словником з’ясуйте значення незрозумілих слів.

5. Прочитайте текст, вставляючи замість крапок потрібні прикметники-епітети. Скористайтеся словником епітетів.

...осінь стоїть над Осокорами, розкинувши високо над землею ... небесне шатро. По садах загуляли ... падолисти, та ще ... павутиння літає в повітрі, снує свою ... пряжу над перелазами. Стоїть ... пора бабиного літа, дні такі ласкаві, оповиті ... мереживом, ... смутком, ... ячанням журавлів, що відлітають у вирій.

► Порівняйте власний твір з оригіналом.

Жовтогаряча осінь стоїть над Осокорами, розкинувши високо над землею блакитне небесне шатро. По садах загуляли золоті падолисти, та ще срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. Стоїть лагідна пора бабиного літа, останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом, мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирій (І. Цюпа).

6. Розгляньте таблицю «Помилки у вживанні форм ступенів порівняння». Коротко охарактеризуйте найпоширеніші помилки, які виникають при творенні ступенів порівняння якісних прикметників.

Помилки у вживанні форм ступенів порівняння

1. Поєднання вищого ступеня прикметника з родовим відмінком іменника без прийменника (він дужчий тебе, яблуня вище груші).

2. Вживання вищого ступеня з відносно-питальним займенником чим (я спокійніший, чим ти).

3. Змішування простої і складеної форми ступенювання: більш легший, найбільш легший.

4. Вживання слова самий для передачі найвищого ступеня порівняння: самий гарний.

5. Неправильне узгодження простої форми вищого ступеня: Мій брат вище, ніж ти. У цьому реченні потрібно вжити форму вищий, оскільки проста форма вищого ступеня повинна узгоджуватися з іменником у роді, числі та відмінку.

7. Відредагуйте речення.

1. Марія молодше мене на два роки. 2. Який метод, на вашу думку, найбільш ефективніший? 3. Фірма доставляє вантажі у самі найкоротші строки. 4. Відділ має більш великий досвід роботи у цій галузі. 5. Текст телефонограми має бути не більше 50 слів. 6. Більш цікавішої книжки годі й шукати (З посібника).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Перекладіть речення українською мовою. Зверніть увагу на творення ступеневих форм прикметників.

1. Самое трудное для писателя не писание: писание — это самое легко. А трудно переживать то время, когда не пишется (М. Пришвин). 2. Нет другого, более красивого и более полезного времяпровождения, чем чтение (М. Костин). 3. Нет ничего дороже для автора, чем пристальное и чуткое внимание талантливого читателя (С. Маршак). 4. Нет на свете мук сильнее муки слова (С. Надсон). 5. Научная книга не только продукт, но и орудие умственного труда, инструмент не менее важный, чем микроскоп, телескоп и современная электронно-счетная машина (Е. Лихтенштейн).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити