Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 106. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. СКЛАДАННЯ ТВОРУ-РОЗДУМУ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння будувати висловлювання на морально-етичну тему, добираючи необхідний для реалізації задуму матеріал, виявляти власне ставлення до окресленої проблеми; розвивати вміння учнів складати твори на морально-етичну тему, доцільно використовувати формули українського мовленнєвого етикету; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, тлумачний словник, пам'ятка «Як складати твори на морально-етичну тему».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда з учнями

· Які основні елементи мусить містити твір-роздум? Чим твір-роздум відрізняється від твору-опису чи твору-розповіді?

· Пригадайте, що таке твір на морально-етичну тему.

2. Словникова робота

Дайте визначення поняттям «мораль» та «етика». Розгляньте, як тлумачаться ці слова у словнику.

3. Коментар учителя

Про що писати у таких творах? Це і стан природного середовища, в якому живе людина, і ставлення до батьків, родини, і розмірковування про людські стосунки, яким бути і ким бути, у чому щастя, яку людину вважати культурною, красивою тощо. Матеріалом для таких творів є саме життя. Кожен з нас повинен навчитися спостерігати навколишній світ, аналізувати вчинки і дії людей і себе самого, робити правильно висновки.

Композиційно такі роботи оформлюються як звичайні твори-роздуми: вступ, теза і докази (аргументи) для її доведення, висновок (З посібника).

4. Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю він належить. Що нового ви дізналися? Висловіть власні погляди на проблему.

«ЧУЖА ДУША — ТЕМНИЙ ЛІС»?

Як гласять езотеричні джерела, справжньої людини не видно, бо справжня людини — це її душа, ба, аура. Все, що робимо, думаємо, відчуваємо, фіксує наше біополе. Відбиваються на ньому вчинки, праведні й неправедні. Це видно з певних візерунків, кольорів. Кожен учинок, почуття — то ціла гама. Негідні вчинки «малюють» темні фарби. Гнів, жорстокість «розсипає» по нашому біополю червоні плями. Стан жертовності дарує зелені кольори. Духовність — бузкові, білі, самозакоханість — бордові. Любов випромінює срібне сяйво.

Аура духовно досконалої людини чиста, ясна, світиться всіма кольорами веселки. Аура нерозвиненої, незасвідченої — сіра, темна, складається з грубих густих кольорів, що свідчить про низькі почуття й пристрасті.

Недобрий, неправедний учинок нікуди не дівається, а лишається на нашій душі, справляє на неї негативний вплив. Як каже прислів’я: «Стоїть, як гріх над душею».

А можна ж цього уникнути. Самовихованням, самоконтролем. Давня мудрість учить: «Не роби того іншому, чого не хочеш, щоб тобі робили». Тоді й на душі завжди буде легко, світло (К. Мотрич).

5. Прокоментуйте та перекладіть вислови. Які з них торкаються морально-етичних проблем?

1. Бытие без нравственного бытия — проклятье (Ф. Бэкон). 2. Все прекрасное так же трудно, как и редко (Б. Спиноза). 3. Научись стыдиться себя намного больше, чем других (Демокрит). 4. Моральный закон во мне (И. Кант). 5. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Библия).

6. Прочитайте теми творів. Назвіть ті, які пов'язані з морально-етичними проблемами.

Уроки мудрості. Що таке вихованість? Поганий характер. Збереження природи — обов’язок кожної людини. Найщасливіший день у моєму житті. Золота чарівниця осінь. Вибір професії — вибір долі. Повага змалку.

IV. ТВОРЧЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ

1. Прочитайте тексти. Визначте їхню стильову приналежність (свою думку обґрунтуйте). Доберіть заголовки. Які проблеми порушено в цих текстах?

Текст № 1

Повага до старших, до батьків вважалась у народі рисою, притаманною кожній порядній, вихованій людині. Навчаючи дітей поважати старших, розповідали їм різні повчальні історії, казки. Наводимо одну з найпоширеніших.

Колись старих людей, які вже нічого робить не могли, спускали на лубках у провалля: щоб дарма хліба не їли. А один чоловік дуже любив свого батька і, не виконавши жорстокого закону, заховав його в хліві і годував таємно. Через деякий час трапився недорід: нічим людям сіяти. Старий побачив, що син чогось журиться, розпитав про все і порадив зняти снопи із стріхи, ще раз обмолотити і засіяти. Так син і вчинив. Зійшов у нього хліб найкраще, і найбільша нива була засіяна. Всі люди допитуються, як до такого додумався. Він спочатку мовчав, а тоді розповів, що батько так навчив. З того часу люди перестали старих на лубках вивозити, а шанували до самої смерті, бо вони мудрі, життям биті, завжди розуму навчать (Г. Бондаренко).

Текст № 2

У світі є батьки і діти. Твій батько і твоя мати — діти своїх батьків і матерів — твоїх дідусів і бабусь. Рід людський складається з поколінь — це велика мудрість нашого буття. Одночасно живуть у світі кілька поколінь — покоління, що відходить; перебуває в розквіті творчих сил, висхідне; і покоління, яке тільки-но з’явилося на світ і починає усвідомлювати своє буття. Крім безлічі інших відносин, наше життя рухається також відносинами поколінь. Ти — в поколінні висхідному. Перед тобою — високо над горизонтом сонце, до полудня ще дуже далеко, життя уявляється тобі неозорим, чарівно прекрасним, яскравим і разом з тим загадковим полем, ти сповнений сил і райдужних надій. Попереду тебе два покоління — покоління, для якого сонце в зеніті, і покоління, чиє сонце схилилося на захід.

Людина смертна, але безсмертний народ. Його безсмертя — в наступності поколінь. Мудрість віків зберігається в книжках і нашій історії, а багатства народної душі зберігаються в пам’яті, серці, у вчинках старших поколінь — твоїх батьків. Тим, ким ти став і ким станеш у майбутньому, ти зобов’язаний старшим поколінням.

Повага, шанування старших поколінь — закон нашого життя. Поважати старших треба тому, що вони мудріші, духовно багатші за тебе.

Кожної хвилини спілкування із старшими умій вчитися в них. Не будь самовпевненим. Не думай, що коли ти молодий і сповнений сил,— ти все можеш. Є речі, які посильні тільки для старості, тому що в ній — мудрість багатьох поколінь. Воля і слово старших — закон для всіх нас (В. Сухомлинський).

2. Рольова гра. Кожна міні-група отримує картку, яку має розіграти, склавши діалоги. Використайте формули мовленнєвого етикету.

Картка № 1. Уявіть, що ви їдете в міському транспорті, до якого зайшла літня жінка. Їй ніхто не бажає поступитися місцем і вона починає нарікати на молодих людей. Які ваші дії?

Картка № 2. Уявіть, що ви їдете в міському транспорті, до якого заходить літній чоловік. Водій починає дорікати йому за несплату проїзду. Які ваші дії?

Картка № 3. Уявіть, що ви їдете в міському транспорті, до якого заходить літня жінка з великими валізами. Які ваші дії?

V. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО СКЛАДАННЯ ТВОРУ

1. Опрацювання пам'ятки

ПАМ'ЯТКА

«Як складати твори на морально-етичну тему»

1. Продумати тему твору та його зміст.

2. Опрацювати необхідну літературу.

3. Вибрати стиль викладу.

4. Скласти план твору.

5. Дотримуватися композиційної стрункості, пропорційності частин твору, логічної послідовності у викладі думок.

6. Висловлювати особисте ставлення до подій, оцінювати факти.

7. Наводити приклади із власного життя, з літератури, цитувати видатних людей.

8. Стежити за грамотністю.

2. Складання плану твору.

VI. УСНЕ СКЛАДАННЯ ТВОРУ

VII. НАПИСАННЯ ТВОРУ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Завершіть письмовий твір на морально-етичну тему, розпочатий на уроці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити