Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 110. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЗАЙМЕННИКІВ. СИНОНІМІЧНІ ЗАМІНИ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ. УВІЧЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ. ЗАПОБІГАННЯ ДВОЗНАЧНОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРИ ЇХ УЖИВАННІ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЗАЙМЕННИКА ВОНО

Мета: подати відомості про стилістичні функції займенників в українській мові; формувати вміння аналізувати тексти щодо стилістичної ролі в них займенників, вдосконалювати вміння створювати діалоги з використанням виражальних можливостей займенника для розкриття задуму висловлювання.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте текст. Що нового ви дізналися про стилістичні функції займенників? Розкажіть про синонімічні заміни особових займенників. Які стилістичні функції може виконувати займенник воно? Наведіть приклади.

Звичайно займенники вживаються після іменників, які заміщуються ними. Нетрадиційне розташування займенників (у препозиції до замінюваних слів) виправдане тільки для реалізації певного стилістичного завдання. Яскравим прикладом такого використання займенників (з метою створення ефекту несправдженого сподівання) є оповідання С. Васильченка «В тінях липневої ночі»: Тільки пішли поміж будинками й садами перші вечірні сутінки, вона стиха рипнула дверима й увійшла в самітні покої. Не однієї ночі до рожевого світання не зводила вона очей і на хвилину — і все марно: він не приходив... О він пізно прийде! Він прийде серед німого сну, коли стане тихо, щоб ні одне людське око не загледіло його... Він так кохається в сонних липневих ночах...

Уживаючи особові займенники, слід уникати їхнього нагромадження, одноманітного повторення. У публіцистичному і художньому стилях повторення займенників часто використовується з метою експресії, як-от: Він завжди вважав себе не дуже розумним, Михайлик, але, розсердившись, про це забував. Він вважав себе не дуже й сильним. Але в гніві забував і про це. Він вважав себе й несміливим. Але спересердя не тямив і цього. Він вважав себе не дуже сердитим, але зопалу забував і про це (О. Ільченко).

Найчастіше такий стилістичний прийом зустрічається у поетичних творах.

У науковому і публіцистичному стилях у значенні «я» використовується займенник ми (так зване «авторське ми»): Нам би хотілося детальніше зупинитися на цій проблемі.

У художніх творах займенник ми вживається замість я для відтворення особливостей селянського мовлення. У таких випадках він виражає самоприниження, самозневагу мовця, іноді з відтінком іронії: Де ж таки я сяду перед панією? Ми до цього не призвичаєні! (М. Кропивницький).

Займенник ми може заступати займенники другої особи однини і множини, створюючи відтінок співчуття, поблажливості: Як ми себе почуваємо? Добре? Я так і думала (Л. Романчук).

Займенник ти у творах красного мистецтва часто позначає мовця. Таке використання здебільшого трапляється в описах роздумів, інтимних переживань, як-от: Звичка була у старого з самим собою розмовляти, навіть сперечатися. Отож і тепер гомонів: — Либонь, ночі прибавилось?.. А ти ж думав, — скоро осінь! (М. Куліш).

Займенник ти може вживатися в узагальнено-особовому значенні, тобто позначати будь-яку особу, в тому числі й мовця.

Займенник ви використовується при ввічливому звертанні до однієї особи (це так звана пошанна множина): Ви самі ж росіянин? (М. Куліш).

Пошанна множина у третій особі властива народно-розмовній мові: Вони [батько] інколи бувають таки дуже добрі (М. Кропивницький).

У розмовному мовленні для позначення співрозмовника може використовуватися займенник він, який, як правило, виражає негативне, зневажливе ставлення мовця до адресата: — Мовчи, Андрію. Мовчи та гинь.— Живий не хоче гинуть.— Тепер він плаче, а перше радів: гуральня! (М. Коцюбинський).

Займенник воно вживається у значенні займенників він, вона з відтінком пестливості або зневажливості: Івасик?.. І чого воно придибало?(С. Васильченко) (За Г. Волкотруб).

2. Прочитайте речення. Розкрийте стилістичні функції особових займенників.

1. Чого ви, тітко, смієтесь? (І. Карпенко-Карий). 2. Дивилися ми на цього красеня парубчака й думали: «І де воно таке взялося? Хто їх таких родить?» Потоваришували! (Остап Вишня). 3. У нашому дослідженні ми поділяємо цю точку зору (З посібника). 4. Він любить час. Хвилини. Дні. Роки. Він дивний звір. Він любить навіть муку. Він любить навіть відстань і розлуку, Але не любить на плечі руки (Л. Костенко). 5. Зустрів її невисокий, кругленький, та як на те дивовижно зграбний і рухливий чоловік, миттю вихопив з рук папери ... і мовив: — Ну то як, тепер ми лікар-інтерн? Класифікацію лікарів знаєте? (Л. Романчук). 6. Писали вони [брат] нам, що живуть у столиці, працюють по різних університетах, читають лекції, в газетах пишуть (Остап Вишня). 7. Вони ще не встали. «Вони» — то був редактор (М. Коцюбинський). 8. Ти ж дивись, Тарасику, не бігай від діда, вони старі, за тобою не вженуться (О. Іваненко).

► Складіть кілька речень, де б реалізовувалося різне значення займенника воно.

3. Замініть слова, що повторюються, на контекстуальні синоніми, використовуючи серед них займенники.

Створені Довженком кінофільми здобули собі світову славу. За життя Довженка про них багато сперечалися. Довелося Довженкові вислухати чимало несправедливого та прикрого, що гіркою отрутою напувало Довженкові серце. Нині можна вважати загальновизнаним, що Довженко — один з найбільших майстрів світового кіномистецтва. Вклад Довженка в художню прозу, драматургію, публіцистику ввійшов у золоту скарбницю нашої культури. Для всієї діяльності автора «Землі», «Щорса», «Поеми про море», «Зачарованої Десни», «Повісті полум’яних літ» характерне те, що в кожній новій своїй речі ставив перед собою Довженко нові завдання і по- новому розв’язував їх, що Довженко ніби не знав слова — зупинка (М. Рильський).

4. Прочитайте речення. З'ясуйте, чим викликана їх недосконалість. Поміркуйте, як можна уникнути двозначності при використанні займенників. Відредагуйте речення.

1. Доярка Чаклун Одарка не отримала авансу в цьому місяці тому, що вона не вмістилася в мене на відомості. Хотів перенести її на другу, та дарма: її, на жаль, зжував бичок (З пояснення).

2. Як мені хотілося б мати фотографію Тетяни, я її так поважаю, що постійно б носив її з собою (З посібника). 3. Віктор Гаврилко працює на полтавському заводі «Побутрадіотехніка». Сумлінно обслуговує відвідувачів, надійно ремонтує різні радіоприлади. За це вони йому щиро вдячні (З газети). 4. Я не вийшов на роботу у зв’язку з тим, що у мене народилася донька. Я її обмивав, а наступного дня також обмивав. Це ж буває, як говорять, тільки раз на рік. Вважаю свій прогул законним (З пояснювальної записки). 5. Після того, як діти закінчують малювати, збираю їх і вивішує на дошку, приготовлену заздалегідь (З конспекту виховательки). 6. Жаби допомагають людям з’їдати їх шкідників (Із шкільного твору).

5. Розкрийте дужки, дібравши потрібний займенник. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Дивувалася зима, як посміли над сніг проклюнутись квітки запахущі, дрібні? І дунула на (їх, них) вітром з уст льодяних, і пластом почала сніг метати на (їх, них)... І найдужче над тим дивувалась зима, що на цвіт той дрібний в (її, неї) сили нема (І. Франко). 2. У романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» показано безправність селянства, (його, їхнє) важке становище до і після реформи 1861 року (З посібника). 3. Я зустрів (мого, свого) батька (З підручника). 4. Андрій пристав на пропозицію Івана потримати (свою, його) машину в себе в гаражі (З посібника). 5. Розкажи про (твою, свою) поїздку до Львова (З підручника).

6. Допишіть до займенника Ви один з поданих присудків.

Ви (гарна, гарні). Який Ви (добрий, добрі)! Чому Ви (печальна, печальні)? Ви (такий, такі) (елегантний, елегантні). Ви (старанний, старанні). (Яка, які) Ви (прекрасна, прекрасні) сьогодні.

Коментар учителя. Займенник ви у ввічливій пошанній формі поєднується з присудком у формі множини (З підручника).

7. Уявіть, що ви потрапили в ХІХ сторіччя та зустрілися на вечірці з Т. Шевченком. Складіть діалог, використовуючи виражальні можливості займенника. Дотримуйтесь правил ввічливості, у звертаннях до співбесідника вживайте пошанну форму множини.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Випишіть з художньої літератури приклади вживання займенників з певною стилістичною метою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити